New album of Czech death metal band HYPNOS - "The Blackcrow" (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. května 2017

Home » » Recenze/review - BLOODCUT - The Old Cemetery Stories (2017)

Recenze/review - BLOODCUT - The Old Cemetery Stories (2017)


BLOODCUT - The Old Cemetery Stories
CD 2017, Support Underground

for english version please scroll down

Slovenský death metalový buldozer BLOODCUT opět vyjel, aby před sebou hrnul hromadu starých plesnivých kostí. Po velmi povedené ochutnávce "Remains of the Deceased" dále pokračují v ničení studených katakomb. Jejich novinka se mi zaryla pod kůži vlastně hned během několika prvních setkáních. Splňuje mé nejvyšší požadavky na poctivý reálný smrtící kov. Vzal jsem krumpáč, lopatu a vydal se na hřbitov kousek za město. Exhumujte těla padlých kněží! Kývám se do rytmu a kopu si vlastní hrob. Dnešní noc bude krutá, dlouhá a death metalově studená.
Je moc dobře, že se BLOODCUT drží svého kopyta. Hrají tak, jak jim to jde nejlépe. Hezky postaru, plesnivě, uvěřitelně a hlavně s neskutečnou oddaností záhrobí. Death metal v jejich provedení evokuje kapely z konce osmdesátých a počátku devadesátých let. Vzpomeňme na valivost BOLT THROWER, drtivost MASSACRE, otce zakladatele MASTER, případně české neznabohy KRABATHOR. Od "The Old Cemetery Stories" nečekejte žádné novátorské postupy, ani závody v technických dovednostech. Tohle je chladná odpověď na ozvěny z onoho světa a hlavně deska, která mi ihned začala kolovat v žilách. Možná chvílemi lehce monotónní, ale zároveň jedovatá, jako jazyk stoletého hada. Odhrňme spolu stříbřité pavučiny, rozšlápněme červy, vylezlé ze shnilých těl. Slyšte starý, nefalšovaný death metal! Nahrávka, která vám podá ruku stejně chladnou, jako ruka mrtvoly! Velmi dobře!
english version:

Slovakian death metal bulldozer BLOODCUT went out once again to pile up a bunch of old mouldy bones in front of him. After the highly successful taste called "Remains of the Deceased", they continue with the breaking the cold catacombs. Their new album got under my skin right after the first few meetings. It meets my highest demands on real dead metal. I took a bucket, a shovel and went to a cemetery outside the city. Exhume bodies of dead priests! I swing to the rhythm and dig my own grave. This night will be cruel, long and death metal cold. 
I am glad that BLOODCUT do what they know. They play how it fits them the best. In the old way, mouldy, believable and most importantly with the unbelievable dedication to the other world. Their version of death metal sounds like bands from the late eighties and early nineties. Let´s take the rolling of BOLT THROWER and crushing of MASSACRE, father´s of MASTER or the Czech crackmanship KRABATHOR. Do not expect any innovative techniques or technical skills from “The Old Cemetery Stories”. This is a cold answer to echoes of the other world and most importantly this is an album which immediately started to circle in my veins. It might be a little bit monotonous in some passages, but at the same time it is poisonous like a tongue of hundred years old snake. Let´s put the silvery spider-webs away together, smash all the worms which climbed out of rotten bodies. Hear the old, real death metal! This is a record which will give you a hand which is as cold as a hand of a corpse! Very good!


tracklist:
01. Opening the Coffin
02. Strange Family Secrets
03. Horrible Experience
04. Left to Rot
05. House of Blood
06. We are Zombies
07. Flesh Eaters
Special Bonus: Demo "Remains of the Deceased"
08. Cemetery Party
09. Necromarch
10. Still Undead
11. Back from the Dead

band:
Janek - guitar, vocals, programming
Slavek - bass

Share this games :

TWITTER