Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 30. srpna 2017

Home » » Recenze/review - MONSTERWORKS - Alternātum (2017)

Recenze/review - MONSTERWORKS - Alternātum (2017)


MONSTERWORKS - Alternātum
CD 2017, Eat Lead and Die Music

for english scroll down please

Jedna z nejplodnějších kapel které znám, MONSTERWORKS z Nového Zélandu, se opět vzepřela ve velkém skladatelském nadšení, aby hodila mezi své fanoušky další album plné toho nejkvalitnějšího thrashe, deathu, heavy metalu a rocku. K této smečce jsem se dostal před lety víceméně náhodou a dodnes jejich nahrávky užívám převážně ve chvílích odpočinku. Mají v sobě totiž neskutečný náboj a obrovský skladatelský potenciál.

MONSTERWORKS jsou hraví, přemýšliví, návykoví, šílení, vznešení a dokáží napsat skladby, které umí pohnout mým srdcem. Připomínají mi šlechtice z dávných dob, pro které byla čest a hrdost všechno. Každým novým zásekem si mě podmaní, přetvoří k obrazu svému a ještě odcházím od přehrávače s obrovským úsměvem na tváři.


Poslouchám "Alternātum" stále dokola a připadám si jako malíř, stojící před svým nejlepším obrazem. V hudbě MONSTERWORKS je totiž absolutně všechno. Tuna rozličných emocí, poctivá rocková jiskra a hlavně obrovská porce síly. Viděli jste někdy zpomalené záběry těch nejlepších predátorů? Tak si novinku novozélandských mágů představte jako její kulisu. Tohle je hudba, která mi v mozku spojuje dosud nepoznaná zákoutí. Vzbuzuje ve mě touhu létat. Jednou jsem si skočil bungee jumping a když jsem se dostal do chvilkového stavu beztíže, mé pocity byly hodně podobné. MONSTERWORKS totiž tvoří hudbu s velkým H a mě nezbývá, než se opět poklonit až k zemi. "Alternātum" je albem, které se musí poslouchat srdcem! Vynikající!


Asphyx says:

One of the most prolific bands I know, MONSTERWORKS from New Zealand, defied again to the great composer´s enthusiasm and they throw another album among their fans. This album is full of the highest quality thrash, death, heavy metal and rock. The first time I heard this band was a few years ago and it was just by accident and till this day I mostly enjoy their albums when I relax. They just have an incredible power and great compositional potential. 

MONSTERWORKS are playful, thoughtful, addictive, crazy, noble and able to write songs which move my heart. They remind me of the noblemen off the ancient times for whom honour and pride was everything. They subjugate me with every hit in their songs, they transform me into their own image and I even leave the record player with a big smile on my face.

I listen to “Alternātum” over and over again and I feel like a painter who is standing in front of the best painting. Because in the music of MONSTERWORKS is absolutely everything. A ton of different emotions, honest rock sparkle and most importantly a great portion of power. Have you ever seen slow shots of the best predators? Well, just imagine the new album by this New Zealand magic guys like a backdrop of that. This is the music which connects unrecognized nooks in my brain. It wakes up my desire to fly. I did bungee jumping once and when there was the weightlessness my feelings were very similar. MONSTERWORKS do the music with capital H and I just have no choice but bow to the ground. “Alternātum” is the album which has to be listened by heart! Excellent!

band:

Jon: Vocals/Guitars

Hugo: Bass
James: Drums
Marcus: Lead Guitar

Share this games :

TWITTER