SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. ledna 2018

Home » » Recenze/review - BESTIALORD - Law of the Burning (2018)

Recenze/review - BESTIALORD - Law of the Burning (2018)


BESTIALORD - Law of the Burning
CD 2018, Symbol of Domination and Cimmerian Shade Recordings

for english please scroll down

Od stěny se odlepil temný stín. Najednou jste měli pocit lovené zvěře. Záblesk nože v ulici, pach smrti. Proříznutá tepna, sražené kapky krve, rozstříknuté po dlažbě. Tu noc bylo sychravo a kolem vás se pomalu vytvářely rudé kaluže. Městem obcházel vrah. Lidé se báli chodit ven. Celou čtvrť jakoby zahalil černý mrak z nenávisti. 

Pouštím si novou desku maniaků BESTIALORD a jsem doslova unesený pochmurnou náladou celé nahrávky. Jakoby se v jejich hudbě prolínala temnota, smrt a zloba. Skladby v sobě mají jakousi magickou formuli, která mě nutí k dalším a dalším poslechům. Album "Law of the Burning" je volně inspirováno kapelami jako MORBID ANGEL, CELTIC FROST, OBITUARY, CANDLEMASS, ACID WITCH, THE OBSESSED, BLACK SABBATH, MERCYFUL FATE. Samozřejmě, BESTIALORD mají svůj vlastní ksicht, nezaměnitelnou černou auru. Přiznám se, že takhle dobře umíchaný jed z doom metalu, starého deathu, thrashe a hororových témat jsem už dlouho neslyšel. Jakoby se mým pokojem procházel opravdový vrah. Kapela je schopna složit velmi návykové riffy, nahrávka má skvělý prašivý zvuk a vokalista připomíná zombie, právě vylezlou z hrobu. Až půjdu zase na noční směnu, vezmu si do přehrávače novou desku "Law of the Burning" a knížku od Stephena Kinga. Budu se pořád ohlížet za sebe a budu vyděšený z každého stínu. Mám pocit, že mě někdo stále sleduje. Tohle album, jakoby přišlo ze starých dobrých časů. Vtáhlo mě přímo dovnitř, do pořádně krvavého a šedivého filmu. Cítíte to také? To je pach Smrti! Vynikající deska!


Asphyx says:

A dark shadow had jumped from the wall. Suddenly you felt like a hunted animal. The shinning of the blade of a knife in the street, the smell of death. Sliced artery, dropped blood drops, splashed across the pavement. The weather was chilly that night and there were red pools slowly forming around you. There was a murderer walking in the town streets. The whole neighbourhood seemed to be covered with black cloud of hate.

I am listening to the new album by madmen BESTIALORD and I am literally kidnapped by the gloomy atmosphere of the whole album. It feels like darkness, death and music went through their music. The songs have some kind of magical formula in them which makes me to listen to them again and again.

The album “Law of the Burning” is freely inspired by bands like MORBID ANGEL, CELTIC FROST, OBITUARY, CANDLEMASS, ACID WITCH, THE OBSESSED, BLACK SABBATH, MERCYFUL FATE. Of course, BESTIALORD have their own face, the unmistakable black aura. I have to admit that I have not hear so nicely mixed poison from doom metal, old death, thrash and horror topics for a very long time. It feels like in my room is a real serial killer. The band is able to compose very addictive riffs, the album has great ashy sound and the vocalist sounds like a zombie who has just came out of a grave. When I will once again go to the night shift, I will take the new album “Law of the Burning” with me in my player and a book by Stephen King. I will keep looking behind me and will be terrified from every shadow. I feel that I am being followed by someone. This album seems like it is from the ancient times. It drew me right inside of the real bloody and grey film. Do you smell that? That is the smell of death! Excellent album!

Track-list:
01. The Doom That Came
02. Vermin
03. All Fall Down
04. Law Of The Burning
05. Marduk Kurios
06. I Am Pain
07. Loathed Be Thy Name
08. Above The Vaulted Sky
09. What Is The End

Line-up:
Mark Anderson – Vocals & Guitar
Rob Harris – Bass
Chris Johnson – Drums

Share this games :

TWITTER