Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. února 2018

Home » » Recenze/review - AFGRUND - The Dystopian (2018)

Recenze/review - AFGRUND - The Dystopian (2018)


AFGRUND - The Dystopian 
CD 2018,  vlastní vydání

for english please scroll down

Nemoci zkažené krve, hnijící kosti. Rozkládající se tělo, smrtelný pohled a lebka pukající velkým tlakem. Mám pocit, že se rozpadnu na tisíc kousků. V bolestech a křečích. Jakoby mi do hlavy někdo postupně zabodával ostré rezavé hřeby. Pomalu a přesně, aby zasáhl všechna citlivá místa.

Přesně takové pocity mám i z nového alba švédských death/grind punkových šílenců AFGRUND. Je přesně tím divokým a maniakálním kouskem extrémní hudby, která vás bez upozornění přišpendlí na zeď. Energie, síla, hnis a špína. To jsou hlavní atributy novinky "The Dystopian".Umírat lze mnohými způsoby, ale smrt předváděná na albu "The Dystopian" se zdá být nejvíce bolestivá. AFGRUND ve své tvorbě odkazují na takové smečky jako jsou NASUM, ROTTEN SOUND, NAPALM DEATH, CARCASS. Hniloba je zde kombinována s tlakem a výsledkem je nahrávka, která působí jako třaskavina té nejvyšší kvality. Novinka je jako kus plesnivého masa, které vám někdo hodí přímo do obličeje. Při poslechu se dusím, lapám po dechu a těším se na každý další zabijácký riff. Jsem rád drcen a rozmělňován. Líbí se mi i temnota, která jednotlivými skladbami prostupuje jako nějaká zlá choroba. AFGRUND zkrátka moc dobře vědí, jak na mě. Umí vytvořit absolutně zběsilou atmosféru, vyvolat postupný tlak na moji hlavu. Smrt je zase tak blízko! Death grindové album, které vás rozemele na prach! Amen!Asphyx says:

Diseases of spoiled blood, rotting bones. A decaying body, deadly look and a skull cracking with a great pressure. I have a feeling that I will fall into thousands of pieces. In pain and cramps. It feels like someone has been slowly putting sharp rusty nails into my head. Slowly and accurately, to hit all sensitive places. 

I have those exact feelings when I listen to the new album by Swedish death/grind punk madmen AFGRUND. It is the wild and maniacal piece of extreme music which will nail you on a wall with no warnings. Energy, power, pus and dirt. These are the main attributes of the novel “The Dystopian”

You can die in many ways but the death on the album “The Dystopian” seems to be even more painful. AFGRUND´s music refers to bands like NASUM, ROTTEN SOUND, NAPALM DEATH or CARCASS. The rotation here is combined with pressure and the result is an album which feels like a bomb of the highest quality. The new album is like a piece of mouldy flesh which hit you right in the face. When I listen to this album I cannot breath and I am looking forward to another killing riff. I like to be smashed and crushed. I like the darkness which goes through each song just like a bad disease. AFGRUND really know what I like. They can create totally furious atmosphere, bring a pressure on my head. The death is again very close! Death grind album which will grind you to dust! Amen!


tracklist:
1. Limitless Source of Power
2. Ruttna
3. Re-Exordium
4. Callous
5. Royalty of Crust
6. Crossfire Agent
7. (Yet) Another Way To Kill
8. The Great Rift
9. Archaic Plague
10. Smasher of Skulls
11. Demise Strategy

band:
Andy, Pat & Panu

https://www.facebook.com/afgrundgrindcoreofficial/
https://afgrundofficial.bandcamp.com/
Share this games :

TWITTER