DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 9. února 2018

Home » » Recenze/review - ATOMWINTER - Catacombs (2018)

Recenze/review - ATOMWINTER - Catacombs (2018)


ATOMWINTER - Catacombs
CD 2018, Trollzorn, Distribution: Soulfood & AFM Records

for english please scroll down

Čekáme na smrt, hnijeme vlastními myšlenkami. Rozkládáme se s vědomím, že jednou z nás zůstane jen potrava pro červy. Přesto neustále bojujeme a ničíme. Beru do rukou své vlastní ostatky, kochám se strachem duše. Jsme v očistci? Ptám se stále dokola a odpověď nepřichází. Pouštím si raději stále dokola nové album německých ATOMWINTER. Ti mi opět dávají odpovědi na poslední otázky před smrtí. Death metal v klasické podobě, který mě neustále láká do záhrobí.

Třetí řadové album německých válečníků má jasný cíl. Zničit vás špínou, plesnivinou, chladem a tlakem, nakumulovaným dlouhá léta v opuštěných katakombách. Řemeslo ve stylu ASPHYX, BOLT THROWER, ale i švédské školy (DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST) drtí až nebývalou silou. Po poslechu zůstávají kolem jen ohlodané kosti.Připadá mi, že jsem zazděný zaživa, světlo jsem neviděl již spoustu dní a mým společníkem jsou pouze holé zdi mé kobky a Smrt, která čeká v koutě. Do uší mi proniká ostře ledový a velmi dobře ošetřený zvuk, kochám se chorobným vokálem i riffy, které se mi zadírají pod kůži. ATOMWINTER nehrají hudbu, která by byla něčím nová, objevná. Nevadí to, originalitu "nahrazují" tlakem, sílou, totálním nasazením. Ze skladeb je cítit nadšení pro poslední věci člověka, pro všechny krvavé rituály i hanobení svatých ostatků. Beru do rukou svojí vlastní lebku a ptám se, jakou hlasitost mám u tohoto alba zvolit. Odpovědí mi je jen tichý smích, to je přece jasné, vždy tu nejvyšší. Nechte se jako já, zavřít do starých katakomb a vychutnejte si pravý, reálný, nefalšovaný death metal, který je cítit sírou, poctivostí a patinou. Mám rád rozpadající se dřevěné rakve, mám rád Smrt v tomto provedení! Vynikající chorobná záležitost!


Asphyx says:

We are waiting for death, rotting by our own thoughts. We decay with the knowledge that one day we will be just food for worms. But we still fight and destroy. I take my remnants and I enjoy to look at them with the fear of my soul. Are we in the purgatory? I ask over and over and there is no answer. So I rather listen to the new album by German band ATOMWINTER. They again gave me answers for the last questions before death. Death metal in the classic form which constantly attracts me to the beyond world. 

The third album by German warriors has a clear goal. Destroy you by dirt, mould, cold and pressure, accumulated for years in abandoned catacombs. Craft in the style of ASPHYX, BOLT THROWER but also Swedish school (DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST) crush with unprecedented strength. After the listening there will be only nibbled bones around you. 

I feel like being walled alive, I have not seen the light for many days and my friend here are just the blank walls of my cell and the death which is waiting in the corner. In my ears there is the sharply cold and very nicely played sound, I enjoy the sick vocal and the riffs which go right under my skin. ATOMWINTER do not play new or revolutionary music. I do not care, they “replace” the originality with pressure, power and total commitment. From those songs you can feel enthusiasm for last things of men, for all bloody rituals and defamation of the holy remains. I take my skull in my hands and I ask what volume of this album is suitable. The answer is just a quiet laugh, it is so clear – the highest volume. Do not let yourself to be locked in old catacombs like I was and enjoy the real death metal which smells like sulphur, honesty and patina. I like the decaying wooden coffins, I like death in this style! Excellent disease album!TRACKLIST
1. Intro  (0:32)
2. Catacombs  (3:39)
3. Dark Messiah  (4:07)
4. Sadistic Intent  (5:40)
5. Ancient Rites  (4:27)
6. Gathering Of The Undead  (4:37)
7. Carved In Stone  (3:36)
8. Necromancer  (3:35)
9. Morbid Lies  (3:32)
10. Funeral Of Flesh  (6:14)


LINE-UP
O. Holzschneider - Vocals
B.Grapp - Guitars
P.Walter - Drums
M.Schulz - Bass

Share this games :

TWITTER