Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 26. března 2018

Home » » Recenze/review - GRAVEHILL - The Unchaste, the Profane & the Wicked (2018)

Recenze/review - GRAVEHILL - The Unchaste, the Profane & the Wicked (2018)


GRAVEHILL - The Unchaste, the Profane & the Wicked
CD 2018, Dark Descent Records

for english please scroll down

Je všeobecně známo, že dřevěná rakev může prasknout mnoha způsoby. Na pohřbená těla také působí mnoho faktorů jako chlad, špína, tlak a procesy spojené s hnitím tkání. Postupně se dostavují pocity stísněnosti, tma obklopí vaši mysl a přechod na onen svět nebývá jednoduchý. Je dobré si vybrat spolehlivé a zkušené průvodce. Tentokrát jsem zvolil americké maniaky GRAVEHILL a jako soundtrack k umírání jsem si pouštěl jejich novou desku "The Unchaste, the Profane & the Wicked".

Při poslechu jsem poznal pradávný strach, doslova jsem nasával plesnivinu a má rakev byla opět pokryta nánosem hnisu a nekonečných pavučin. Do uší mi duněla hudba ve stylu DECEASED, HELLHAMMER, NUNSLAUGHTER, POSSESSED, AUTOPSY. GRAVEHILL i na novince předvádějí dokonalou esenci starého poctivého deathu, thrashe, blacku a nekonečné smrti.

https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/the-unchaste-the-profane-the-wicked


GRAVEHILL opět dávají jasně na vědomí, že rozumí své hrobnické práci na výbornou. Ze skladeb, které jsou opatřeny pořádně plesnivým zvukem, odkapávají zkažené kousky masa. Víka od rakví praskají tlakem a kosti všech nemrtvých tančí poslední tanec smrti. Líbí se mi chorý vokál, perfektní obal od Marka Riddicka, ale hlavně mrtvolná atmosféra celé nahrávky. Připadám si, že mě právě někdo pohřbil zaživa. Postupně se s každým dalším songem měním v prach. Ostré riffy mi rozdírají kůži do krve, odpadávají ze mě vlasy i maso od kostí. "The Unchaste, the Profane & the Wicked" je vynikající deskou pro všechny, kteří ještě věří v opravdovou smrt. Roztrhejte mě na kusy, zakopejte mé ostatky, tohle album budu poslouchat stále dál. Je pro mě totiž dokonalou esencí starých časů. Kult! 


Asphyx says:

It is generally known that a wooden coffin can crack in many ways. Many factors affect buried bodies such as cold, dirt, pressure and other processes with are associated with rotting tissues. Gradually there are the feelings of agitation, the darkness surrounds your minds and the transition to the beyond world is not easy. It is good to choose reliable and experienced guides. This time I chose American maniacs GRAVEHILL and I listen to their album “The Unchaste, the Profane & the Wicked” as my dying soundtrack.

While listening to this album I get to know the ancient fear, I literally sucked the mould and my coffin was again covered with layers of pus and endless spider webs. In my ears sounded music in style of DECEASED, HELLHAMMER, NUNSLAUGHTER, POSSESSED, AUTOPSY. GRAVEHILL on this new album perform a perfect essence of old honest death, thrash, black and endless death.

GRAVEHILL once again gave us clear message that they know how to do their gravedigger job. Their songs have really mouldy sound and dirty pieces of meat falling from the songs. The lids of the coffins are cracking with pressure and bones of all undead are dancing the last dance of death. I like the sick vocal, the perfect cover by Mark Riddick but most importantly love the deadly atmosphere of the whole album. I feel like being buried alive. I gradually become dirt while listening to this album. Sharp riffs are cutting my skin to blood, my hair fall and so is my flesh from my bones. “The Unchaste, the Profane & the Wicked” is an excellent album for everybody who believe in true death. Tear me down, bite my remains, but I will listen to this album forever. For me it is a perfect essence of old times. Cult!

tracklist:
1. Bestial Genesis
2. Iron & Sulphur
3. The Unchaste
4. Plague Hammer
5. The Profane
6. Sabbatic Whore
7. The Wicked
8. D.I.E.

band:
Thorgrimm - Drums
Corpse - Vocals
Eldhelm - Guitars
Bodybag Bob - Bass
Hell Messiah - Guitars

facebook.com/gravehill
gravehill666.bandcamp.com
darkdescentrecords.com
Share this games :

TWITTER