DEADLY STORM STRÁNKY/PAGES

pátek 4. května 2018

Recenze/review - DILIGENCE - Abundance In Exertion (2018)


DILIGENCE - Abundance In Exertion 
CD 2018, The Barn Production

for english please scroll down

Pomozte mi někdo rozplést ocelovou síť vlastní beznaděje! Jsem spoutaný, zavržený, ponížený. Zničený současným světem. Jsem kořistí, lovenou každý den v labyrintu šílenství. Zasažen ostrým hrotem přímo na komoru. Vyvržený a pohozený u cesty jako kus bezcenného masa. Pouštím si novou desku "Abundance In Exertion " českých DILIGENCE a cítím se, jako bych tančil bosý na ostrých hrotech střepů.

"Abundance In Exertion" je velmi pestrým albem, se spoustou roztodivných nálad, emocí, nahuštěných a vypálených na hudební nosič. Pánové a dáma si vzali na pomoc modernější technický death metal a stvořili dílo, které je zajímavé již ze své podstaty. Kapela je nejen řemeslně zručná, ale přináší navíc kus sebe. Hrát v dnešní době umí spousta lidí, skládat málokdo a tahle parta rozhodně ví, jak na to. DILIGENCE popustili uzdu svým fantaziím a vyvrhli mezi nás desku povedenou po všech stránkách. 

 

Pochválit musím nejen zvuk (Dan Friml - The Barn), který je čitelný, důrazný a tlačící, ale i texty (Dahlien). Donutí vás k zamyšlení a k hrané hudbě perfektně sednou. U obalu (Dahlien) jsem seděl nějaký čas a rozjímal, zda na něm vidím Artemis (případně Dianu), bohyni lovu. O povedených riffech, variabilním vokálu v zajímavých barvách a propracovaných bicích, nemluvě. Z nahrávky je cítit, že je pod ní podepsána skupina talentovaných jedinců, kteří ale tvořili dohromady. To se mi líbí na albu asi nejvíc. Nic nikde nepřebývá, všechno sedí na svých místech a výsledkem je velmi přesvědčivý zážitek. Ale abych jen nechválil. V několika momentech jsou DILIGENCE možná až moc rozvláční a skladby by mohly být trošinku kratší. To ale berte jen jako povzdechnutí zmlsaného jedince. Jako celek je pro mě "Abundance In Exertion" opravdovým překvapením a zásahem do černého. Album si vyloženě užívám, protáčím jej stále dokola. Potkává se na něm technika a melodie v precizně namíchaném poměru. Jsem rád lovenou kořistí, s chutí tančím na ostrých střepech. Skvělá práce!


Asphyx says:

Help me break the steel network of my own hopelessness! I am bound, despised, humiliated. Destroyed by the contemporary world. I'm a prey, hunted every day in a labyrinth of insanity. Affected by a sharp tip directly on the chamber. Dropped and thrown by the road like a piece of worthless meat. I'm listening to the new album "Abundance In Exertion" of Czech DILIGENCE and I feel like I dance barefoot on the sharp splinters.

"Abundance In Exertion" is a very varied album, with lots of moods, emotions that are inflated and burned on a music carrier. The gentlemen and the lady have taken the modern technical death metal to help and created a work that is interesting by nature. The band is not only skilled in craft but also brings a piece of itself. Playing a lot of people today, composing few people, and these guys definitely know how to do it. DILIGENCE unleash their fantasies and cast the album hilarious us in all aspects.


I have to praise not only the sound (Dan Friml - The Barn), which is legible but also the lyrics (Dahlien). They make you think and fit perfectly into the music. On the cover (Dahlien) I sat for a while and contemplated whether I see Artemis (or Diana), the goddess of hunting. Good riffs, variable vocals in interesting colors and sophisticated drums, is not necessary to mention. From the recording, it is possible to feel that there is a group of talented individuals but they create all together. It what I like the most about the album. Everything is in place, and the result is a very convincing experience. But just to be honest. In a few moments, DILIGENCE may be too rampant and the songs could be a bit shorter. But take it only as a sigh of the dainty individual. As a whole „Abundance In Exertion“ is a real surprise for me. I am enjoying the album, I play it again and again. Techniques and melodies are in a precisely mixed ratio. I like to be a prey, I dare to dance on sharp shards. Good job!


tracklist:
1. This Queue Metaphor 05:06 
2. Bleeding Fractals 04:02 
3. Intersection of Free Empathy 03:50 
4. Through Black Aura 05:16 
5. Into Hydra's Lair 06:02 
6. In Stillness 03:28 instrumental 
7. Conclave of Doubts 04:09 
8. Violent Regeneration 05:03 
9. Hypothermia 04:17 
10. Lifetime of Obsidian Verity 05:48

band:
Dahlien - vocals, lyrics, graphics
Přéma - drums
Igor - guitars
Milan - bass
Kuba - guitars