Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 28. prosince 2018

Home » » Recenze/review - MALLEPHYR - Womb of Worms (2018)

Recenze/review - MALLEPHYR - Womb of Worms (2018)


MALLEPHYR - Womb of Worms
CD 2018, Satanath Records

for english please scroll down

Symfonie smrti a zla. Košatý strom, na jehož větvích visí krvavé kusy melodií. Roztříštěné lebky, kosti povalující se všude kolem. Morbidní skládanka pro náročné posluchače. Zrůdné myšlenky, definice tmy a šílenství. Všechno tohle a ještě mnohé navíc mě napadá při poslechu nové desky českých black/death metalových MALLEPHYR

Lidé se snaží nahlédnout na onen svět odnepaměti. Málokomu se to podaří. Troufám si tvrdit, že na novince nejen že MALLEPHYR otevřeli brány do pekla, ale ještě v záhrobí způsobili pořádnou paniku. Tahle hudba totiž zabíjí na potkání. Bez varování, přímo a rovnou. S velkým talentem i řemeslnou zručností. 
Sleduji kapelu od jejich počátků a musím vyseknout poklonu. Pánové urazili obrovský kus cesty. A to jak po skladatelské stránce, tak i po zvukové. Novinka je špinavější, komplikovanější, zpočátku lehce nepřehledná, ale po čase až magická. Posluchač je doslova přikován k přehrávači, protože ve skladbách se neustále něco děje. Nahrávka je plná změn nálad, různých zvratů, vynikajících bicích a vokálu, který bych nečekal (je velmi variabilní a pestrý). Odkazy na polskou, finskou, jihoamerickou, případně švédskou extrémní scénu jsou sice pořád patrné, ale jsou to spíše ozvěny, lehká inspirace. Jako celek působí "Womb of Worms" velmi kompaktním dojmem a i když je náležitě nepříjemná, tak se opravdu dobře poslouchá. Až zase potkám své vlastní démony a budou se mě ptát, jakou hudbu bych jim doporučil, a kterou považuji za syrovou, šílenou, maniakální, ošklivou a zlou, s klidem jim nový počin od MALLEPHYR nadšeně doporučím. Vždyť co může být lepšího, než spočinout pod temně bolestivým stromem smrti. Nasávám hnilobu, hnis a prašivinu! Peklo má hodně podob a to které se odehrává na "Womb of Worms" je jedním slovem démonické! Inferno!Asphyx says:

The symphony of Death and Evil. A patulous tree, on whose branches hang bloody pieces of melodies. Crushed skulls, bones lying everywhere. Morbid puzzle for demanding listeners. Freaky thoughts, definitions of darkness and madness. All these things and even more came to mind during the listening to the new album of Czech black/death metal band MALLEPHYR.

People are trying to peep into the other world within living memory. Not everyone is successful. I dare to say that MALLEPHYR on the new record didn’t only open the gates to hell, but additionally, they caused the huge panic there. This music kills immediately. Without warning, straight and directly. With great talent and skills.


I follow the band since their beginnings, and I have to pay a compliment to them. Gentlemen have passed a great piece of journey concerning both points, composing of the music and sound, too. The new record is dirtier, more complicated, initially slightly confusing, but over the time it is magical. The listener is literally attached to the player because there is always something happening in the songs. The record is full of mood changes, different transitions, excellent drums and vocals that I would not expect (very variable and miscellaneous). References to the Polish, Finnish, South American, or Swedish extreme metal scene are still visible, but they are rather echoes, only slight inspiration. As a whole, "Womb of Worms" acts by a very compact impression, and although it is quite unpleasant, listening is on the other hand really great. When I will meet my own demons again, and they will ask me what kind of music I would recommend to them, and which I consider being raw, crazy, maniacal, ugly and evil, with a clear conscience I will enthusiastically recommend the new MALLEPHYR album. What can be better than rest under the dark, painful tree of the death? I suck the rot, purulence, and scabbiness! Hell has a lot of forms, and that one, which is included on the album "Womb of Worms" is demonic! Inferno!


o MALLEPHYR na DEADLY STORM ZINE/ about MALLEPHYR on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
01. The Temple Of Nothingness
02. Towards The Interminable Hatred
03. The Absolute Inner Genocide
04. W.Y.I.D.
05. Womb Of Worms I
06. ...Just A Fraction Remains To Be Forever Ruined... The Deliverance Is Near...
07. Womb Of Worms II

cover:
Marek Škubal
http://marekskubal.cz/cv.html

sound engineer: Karel Sheafraidh Švejnoha
https://www.facebook.com/sheafraidh

band:
Opat - vocals, guitars
Tom - drums
Sinneral - bass
Adam - guitars

Share this games :

TWITTER