Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. prosince 2018

Home » » Recenze/review - OUTRE-TOMBE - Nécrovortex (2018)

Recenze/review - OUTRE-TOMBE - Nécrovortex (2018)


OUTRE-TOMBE - Nécrovortex 
CD 2018, Temple of Mystery Records

for english please scroll down

Nejhorší to bývalo po veřejných popravách. Často mě ani nenechali připravit tělo na pohřeb. Zástupy těch, kteří věřili, že kus oprátky, oběšencova košile, případně část useknutého prstu ochrání jejich duše od všeho zlého. Jakoby cokoliv z popravených vrahů, násilníků a maniaků mohlo způsobit něco dobrého. Opak byl pravdou, často se stávalo, že jsem slýchával nářek jejich obětí, loučili se s těmi, kdo je sprovodili ze světa. 

Usychající krev na popravčí lavici, dneska se pětinásobný vrah pěkně cukal. Bývají těžká, chladná a chmurná rána pod šibenicí. Připomínají mi nové album kanadských starosvětských death metalistů OUTRE-TOMBE. Jsou stejně syrová, depresivní a zahlcená zkaženou krví. Smrtící kov je zde podáván na rovinu, na hrobníkově lopatě. 


"Nécrovortex" otevírá hroby stejným způsobem, jako to dělaly kapely ASPHYX, AUTOPSY, BENEDICTION, MORGOTH, PESTILENCE. Zvuk je poctivě hnilobný, vytažený snad odněkud ze starých katakomb. Na kapele je vidět a slyšet, že je plně oddána hrobnickému řemeslu. Hudba musela vznikat v opuštěných márnicích, nápady byly dodány těmi nejvíc mrtvými zombie a výsledek si můžete poslechnout sami. Pro nás, co jsme se k death metalu dostali v devadesátých letech, se jedná o vzácný rezavý artefakt. Mám opravdu pocit, že jsem odsouzencem na smrt, čekám ve své cele a k poslední večeři mi pouštějí tvorbu OUTRE-TOMBE. Kapela mě zve na dlouhý nekonečný výlet za řeku Styx. Nebude to dlouho trvat, už zítra ráno mi zlomí vaz. Těším se, podobný death metal mi totiž koluje v krvi odnepaměti. Skvělá smrtící deska, která vás popraví tím nejkrutějším způsobem! 


Asphyx says:

After the public executions, it used to be the worst. Often, they did not let me prepare a body for a funeral. The crowds of those who believed that a piece of the rope, the shirt of the executed man, or a part of a cut finger, would protect their souls from all evil. As if anything from the executed murderers, rapists or maniacs could bring something good. However, the opposite is true; it was very frequent that I heard the lamentation of their victims, while they were saying goodbye to those who drove them out of the world.

Dry blood on the execution bench, today a serial killer was hanged and he nicely flounced before he died. The mornings under the gallows used to be heavy, cold and gloomy. They remind me the new album of Canadian death metalists, OUTRE-TOMBE. They are equally raw, depressed, and overwhelmed by the putrid blood. The death metal is served here frankly, on the grave digger’s shovel.

"Nécrovortex" is opening the tombs by the same manner as the bands like ASPHYX, AUTOPSY, BENEDICTION, MORGOTH, PESTILENCE. The sound is honestly putrid, ripped out from somewhere of the old catacombs. Here you can see and hear that the band is devoted to the craft called "digging the graves". This music had had to be written in the abandoned mortuaries, the most dead zombies had provided the ideas and the result you can listen to by yourself. For us, who came to the death metal at the nineties, this album represents a rare rusty artifact. I really feel like I'm a sentenced to death and I wait in my cell, while the OUTRE-TOMBE album they play for me there as my last dinner. The band invites me to a long, endless trip over the Styx River. It will not take so long time, already tomorrow morning they are breaking my neck. I am looking forward because the similar death metal I have in my veins since time immemorial. A great deadly record that will execute you by the cruelest way!


tracklist:
1. La Crypte 
2. Désintégration 
3. Aberration 
4. Écorché Vif 
5. Hécatombe II 
6. Nécrovortex 
7. Concile Cadavérique 
8. Rongé Par Les Miasmes 
9. Vengeance Spectrale 
10. L´Enfer Des Tranchées

band:
Vitesse - Drums 
Cobra - Guitars 
Crachat - Vocals, Bass 
Désastre  - Guitars 

Share this games :

TWITTER