Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 30. ledna 2019

Home » » Recenze/review - CREATE A KILL - Summoned to Rise (2018)

Recenze/review - CREATE A KILL - Summoned to Rise (2018)


CREATE A KILL - Summoned to Rise
CD 2018, Raw Skull Recordz and Redefining Darkness Records

for english please scoll down

Rakve už zase hoří! Nemrtví dávno promluvili a pustili se do nekonečného mosh-pitu. Smrt v očích, síra a strach. Dlouho opuštěná hrobka, hned za hřbitovem, ve které se pohřbívali všichni prokletí. S propíchnutým srdcem, s vyděšenými tvářemi. Opět povstali, aby zničili náš zkažený svět. Zombie lezou z děr a nad hřbitovem se vznáší bolestivý křik znovu oživlých mrtvol.

CREATE A KILL jsou jako hororový film z osmdesátých, případně devadesátých let. Špinaví, oškliví, krvaví, nekompromisní. Čerpají z hudby ze stejné doby, přidávají lehce současnější zvuk (zní analogově, ale je přeci jen čistější). O téhle chorobě jste si mysleli, že už byla dávno vymazána a zničena. Není to pravda, jen odpočívala dlouhé roky ve staré kobce, aby o sobě dala znovu vědět. Masakr!Při nahrávání alba "Summoned to Rise" se sešli muzikanti z nejpověřenějších (dohledejte dole pod článkem). Prašivina v metalu je jim vlastní jako mrtvému rakev na míru. Smíchejte vlivy MALEVOLENT CREATION, DARK ANGEL, DEMMOLITION HAMMER, SOLSTICE, REVENANT, HELLWITCH, RIPPING CORPSE, MORBID SAINT a dalších metalových válečníků za práva nemrtvých a přidejte pořádnou dávku temné energie. Z jednoduché rovnice vám vyjde velmi dobrý výsledek, který má jméno CREATE A KILL. Člověk má při poslechu pradávnou touhu ničit, lámat, bouchnout pěstí do stolu i do ksichtu. Praskají kosti pod tlakem, tančíme v jednom velkém kole. Tohle je metal v základní, poctivé a ryzí podobě. Rezavý nůž, kterým vás někdo vykostí, žhavá láva, nalitá bez vyzvání do hrdla, opravdová smrt někde na periferii vašeho města. Kapela jde na dřeň, do morku kostí a dělá to skvěle. Starý, devastující death/thrash, zahraný s takovým nasazením, že člověku nezbývá nic jiného, než se poklonit a přidat volume. Věřím CREATE A KILL každý riff, každou notu! Vynikající!Asphyx says:

Coffins are burning again! The undeads started to talk and went into the endless mosh-pit. Death in the eyes, sulfur, and fear. A long-abandoned tomb just behind the cemetery, where all the cursed were buried. With a pierced heart, with scared faces. They rose again to destroy our depraved world. The zombies are coming out of the holes, and the painful cry of resurrected corpses floats over the cemetery. 

CREATE AND KILL are like a horror film from the eighties or nineties. Dirty, ugly, bloody, uncompromising. They draw from the music of the same times, but they add a slightly more contemporary sound, which sounds analogously, but it is still pure. You have thought about this disease that it has been erased and destroyed a long time ago. It is not true; she had just been resting for years in the old chamber to arise again. Massacre!


During the recording of the album "Summoned to Rise", the most appropriate musicians came together (see below under this article). Mix the influences of MALEVOLENT CREATION, DARK ANGEL, DEMOLITION HAMMER, SOLSTICE, REVENANT, HELLWITCH, RIPPING CORPSE, MORBID SAINT and other metal warriors for undead rights and add a good dose of dark energy. From a simple equation, you get a very good result, which bears the name CREATE A KILL. The man has an ancient desire to destroy, to break something, to punch the fist on the table and into the face. Bones crushing under pressure; we dance in one big round. This is metal in his basic, honest and pure form. A rusty knife, with which someone to unbone you; hot lava, poured without warning into the throat, a real death somewhere on the outskirts of your city. The band goes to the core, into the marrow of the bones, and they do it great. The old, devastating death/thrash, played with such a dedication that there is nothing left to do, only to bow down and add volume. I believe in every riff and every note at CREATE AND KILL album! Excellent! 

tracklist:
Create A Kill
Cold Blooded
Crave the Blade
Decimate
Premeditated
Gauntlet of Pain
Praise the Beast
Reap the Whirlwind
The Sow is Mine
Show of Force
Flesh, Blood and Stone

band:

Daniel Gonzalez - Guitars (Gruesome, Possessed, ex-Nailshitter, ex-Occisas)

Gus Rios - Guitars, Drums (Gruesome, Upon Infliction, ex-Impure, ex-Sickness, ex-Divine Empire, ex-Malevolent Creation, ex-Manntis, ex-Resurrection, ex-Murder Suicide)

Alex Marquez - Vocals (Excessive Bleeding, Hypgnostic, Pessimist, Solstice, Murder Suicide, ex-Wreckage, ex-Brutality, ex-Cephalic Carnage, ex-Demolition Hammer, ex-Dethroned, ex-Hellwitch, ex-Malevolent Creation, ex-Resurrection, ex-The Mortuary Society, ex-Thrash Or Die, ex-Sargon, ex-Antagonized, ex-Divine Empire, ex-Anger)


Share this games :

TWITTER