DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 21. června 2019

Home » » Recenze/review - IRON FLESH - Forged Faith Bleeding (2019)

Recenze/review - IRON FLESH - Forged Faith Bleeding (2019)


IRON FLESH - Forged Faith Bleeding
CD 2019, Epictural Production

for english please scroll down

Má zvědavost opět zvítězila a nahlédl jsem do jedné staré kobky. V předtuše tajemna jsem našlapoval tiše, vnímal pestrou hru stínů i pavučiny na zdech. Někde tady se kdysi zrodil death metal. Jsou zde pohřbena stará alba, která jsou i pro spoustu dnešních kapel stále inspirací. Prohlížím si nápisy na rakvích a jeden mě obzvlášť zaujme. IRON FLESH, hnilobou nasáklý hrob, uctívající death metal devadesátých let.

Pokud máte rádi underground a váš pohled i sluch jsou často namířeny na onen svět, tak potom by se vám mohla líbit i nová deska "Forged Faith Bleeding". Francouzi na ní jasně ukazují, že mají dobrý vkus pro veškeré nekalé záležitosti, které se odehrávají v nočních márnicích."Forged Faith Bleeding" je albem, které je volně inspirované převážně švédskými kapelami (ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, SORCERY, DISMEMBER). Nutno rovnou podotknout, že kapele se opravdu podařilo přenést ducha pradávného death metalu do dnešní doby. Zvuk je náležitě špinavý, bicí připomínají lámání kostí, vokál je nakažený chorobou, která smrdí sírou. Deska je takovou velmi syrovou návštěvou starého pohřebiště, na kterém se toulají ty nejkrásnější zombie. Musím přiznat, že podobný styl smrtícího kovu je mi vlastní a koluje mi v žilách již dlouhá léta. Možná právě proto jsem si dával novinku "Forged Faith Bleeding" do uší rád, často a s chutí. Líbí se mi doomové chvilky morbidní poezie, rád se toulám spolu s kapelou na onom světě. Ano, tohle je syrový, chladný a surový death metal, u kterého praskají kosti mrazem. Prašivé ozvěny ze záhrobí! Smrt má nové jméno - IRON FLESH! Velmi dobře!
Asphyx says:

My curiosity has yet again won and I looked into one old dungeon. In an anticipation of the mystery I quietly walked, was perceiving the colourful play of shadows and spiderwebs on the walls. Death metal was born somewhere around here. Old albums are buried here.They still inspire today's bands. I am looking at the signs on the coffins and there is one particular sign which interests me. IRON FLESH a grave filled with rot, worshiping death metal of the 90s. 

If you like underground and your often listen to and look to the beyond world, then you will probably like the new album “Forged Faith Bleeding”. These French show us that they have a good taste for all the bad things that happen in night mortars.

“Forged Faith Bleeding” is an album which is slightly inspired by Swedish bands (ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, SORCERY, DISMEMBER). Needless to say, the band really managed to transfer the spirit of ancient death metal to this day. The sound is properly dirty, the drums reminds me of bone breaking, the vocal is infected with a disease which smells like sulphur. The album is a raw visit of an old cemetary where the most beautiful zombies wonders. I have to admit that I really like similar styles of death metal. It has been circulating in my veins for a really long time. Maybe that is why I really liked listening to the new album “Forged Faith Bleeding” often and with pleasure. I like the doom moments of morbid poetry. I like walking around with the band in the beyond world. Yes, this raw, cold and cruel death metal which makes bones crack with frost. Dusty echoes from the beyond world! Death has a new name - IRON FLESH! Very good!


Tracklist:
01. Invade, Conquer & Dominate
02. Malignant Kingdom
03. Ripping the Sacral
04. Harbinger of Desolation
05. Celestial Disciple's Incarnation
06. Stench of Morbid Perversion
07. Red Sky Aeon
08. To the Land of Darkness & Deep Shadow
09. Where Universe Collide

Share this games :

TWITTER