DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 20. prosince 2019

Home » » Recenze/review - CHAINED TO THE DEAD - A Gruesome Encounter (2019)

Recenze/review - CHAINED TO THE DEAD - A Gruesome Encounter (2019)


CHAINED TO THE DEAD - A Gruesome Encounter
CD 2019, Horror Pain Gore Death Productions

for english please scroll down

Byl to takový hodný chlapec, všechny hezky zdravil. Oblékal se podle poslední módy a všichni ho měli rádi. Teď tu sedí před soudem a je podezřelý z několikanásobné vraždy. Přistihli jej při činu, s nožem v ruce. Pominutí mysli, šílenství nebo jen obyčejná touha zabíjet? Je o něj postaráno, dokonce má svůj klub fanynek. Obyčejný vrah se usmívá a pozůstalí po obětech pláčou. Horor? Ne, tohle je bohužel krutá realita. Chce se mi zvracet, spravedlnost neexistuje. Potřebuji vypnout a vyčistit si mozek.

Nemám chuť na žádný horor, krve a nenávisti bylo dnes již příliš a tak volím novou desku amerických maniaků CHAINED TO THE DEAD. Brutální příběhy sice pokračují stále dál, ale aspoň vím, že se jedná o nadsázku a death metal."A Gruesome Encounter" je albem, které utíká v rytmu starého death metalu. Je krvavým otiskem nalezeným na místě činu. Je zahnívající mrtvolou, zkroucenou do podivné polohy. Slyším zde odkazy třeba takových CARCASS i ostatních death metalových špinavců. Deska má v sobě obrovský kus energie, je přímým úderem do obličeje. Pokud se potřebujete vyřvat ze všech nespravedlností tohoto světa, tak neváhejte ani chvilku. Navíc má nahrávka až hororovou atmosféru, velmi dobře se poslouchá a doslova vám shnije v rukou. Viděl jsem za svůj život až moc krve a nenávisti, ale v tomto podání si ji rád znovu narvu do hlavy. Vím totiž, že syrové melodie mě dokáží alespoň na chvilku přenést do imaginárního světa šílenství a odpoutat mě od nespravedlnosti všedních dní. CHAINED TO THE DEAD na své dlouhohrající prvotině žhnou a pálí, řežou a sekají, křičí a drásají. Pouštěl bych ji pořádně nahlas všem, kteří ztratili základní lidské instinkty. Přidal bych volume tak, až by jim začala téct z uší krev. Spravedlnost je stejně slepá. Vynikající extrémní death metalové orgie!Asphyx says:

He was such a good boy, well greeted everyone. He wore the latest fashion and everyone liked him. Now he's sitting in court and he's suspected of multiple murders. He was caught in the act, with a knife in his hand. Missing the mind, madness, or just a simple desire to kill? He is taken care of, even has a fan club. An ordinary killer smiles and the survivors cry. Horror? No, this is unfortunately a cruel reality. I want to vomit, there is no justice. I need to shut down and clear my brain.

I have no appetite for horror, blood and hatred was too much today, so I choose a new album of American maniacs CHAINED TO THE DEAD. The brutal stories continue, but at least I know it is hyperbole and death metal.


"A Gruesome Encounter" is an album that runs to the rhythm of old death metal. It is a bloody imprint found at the crime scene. It is a rotting corpse, twisted into a strange position. I hear here links such as CARCASS and other death metal bands. The album has a huge amount of energy, it is a direct punch to the face. If you need to yell out of all the injustices of this world, do not hesitate for a moment. In addition, the record has a horror atmosphere, very good listenable and literally rot in your hands. I have seen too much blood and hate in my life, but in this submission I like to put it on my head again. I know that raw melodies can at least take me into the imaginary world of madness at least for a moment and detach me from the injustice of everyday life. CHAINED TO THE DEAD on their long-playing debut, they glow and burn, cut and chop, scream and scrape. I'd play it loud to everyone who lost basic human instincts. I would add volume until the blood began to flow from their ears. Justice is blind. Excellent extreme death metal orgy!

Tracklist:
01. Beheaded by Berryman (2:41)
02. Are You in the House Alone? (2:48)
03. A Graveyard Without Corpses (2:23)
04. Teddy Tells Me to Kill (2:23)
05. Tethered to Extinction (2:11)
06. The Shunting (3:59)
07. They Ooze (2:52)
08. Head Not Found (2:12)
09. What Lies Beneath the Gate (3:57)
10. Butcher (2:26)
11. Slaughtered in Their Sleeping Bags (4:13)
12. No Time to Scream (2:51)
13. Be Still (And Know That You're Dead) (2:39)
14. You're No Saint (5:07)
15. Pure as the Arctic Snow (2:38)

band:
Rocco Martone, Stephen Rasczyk, John-Paul Dal Pan, Joseph Ott

Share this games :

TWITTER