Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. května 2020

Home » » Recenze/review - ABRUPT DEMISE - The Pleasure to Kill and Grind (2020)

Recenze/review - ABRUPT DEMISE - The Pleasure to Kill and Grind (2020)


ABRUPT DEMISE - The Pleasure to Kill and Grind
CD 2020, Raw Skull Recordz

for english please scroll down


Určitě znáte scény z filmů, ve kterých je krásná dívka přivázána ke stolu, který se nebezpečně přibližuje k obrovské pile. Na poslední chvíli se objeví hrdina, který ji zachrání a žijí spolu šťastně až do smrti. Jenže takhle to v životě nefunguje. Většinou se celé soukolí zasekne a nebohá žena je rozsekána na malé kousky. Krev lítá vzduchem a její krásná hlava se v údivu válí na zemi. Realita bývá syrová a surová. Stejně jako nové album holandských maniaků ABRUPT DEMISE.

Svět má zkrátka svoji temnou stránku a poctivý death metal je zde od toho, aby vám ji přiblížil v těch nejošklivějších barvách. "The Pleasure to Kill and Grind" je absolutně masakrující deskou, která vás pověsí na háky na starých jatkách. Také cítíte tu bolest, která stříká z nahrávky na všechny strany?
ABRUPT DEMISE hrají absolutní old school death metal. Bez zbytečností. Útočí rovnou, jejich riffy jsou přesně zacíleny, řežou a pálí. Jako bych spadl do obrovského drtiče kostí. Skladby mají chladnou, podmanivě temnou atmosféru, odsýpají jako lavina a deska se vůbec skvěle poslouchá. Holanďané nevymýšlejí nic nového, neobjevují, ale překládají vynikající řemeslo s pověstným krvavým bonusem navíc. Budete vyvrženi, vykostěni a vaše hlava bude napíchnuta na kůl pro výstrahu všem nevěřícím. Morbidní obal, i ostrý, nekompromisní zvuk jsou samozřejmostí. "The Pleasure to Kill and Grind" si osobně zařazuji mezi největší překvapení letošního roku. ABRUPT DEMISE totiž splňují nejpřísnější požadavky na reálný, prašivý, devastující death metal. Mám při poslechu pocit, že jsem se vrátil do devadesátých let a sedím doma u přehrávače. Točí se mi v něm stokrát ohraná kazeta. Představte si ostré jehly, kterými jste propíchnuti na těch nejcitlivějších místech. Přesně takhle na mě album působí. ABRUPT DEMISE vám vymáchají ksicht v krvi. Reálná death metalová jatka!Asphyx says:

Surely you know the scenes from the movies, in which a beautiful girl is tied to a table that is dangerously approaching a huge sawmill. At the last moment, a hero appears, saves her life and they live happily to the end of their lives. But that's not how it works in life. Usually, the whole gear gets stuck and the poor woman is cut into small pieces. Blood flies through the air and her beautiful head lies on the ground in astonishment. The reality is usually raw and brutal. Like the new album of Dutch maniacs ABRUPT DEMISE.

The world has its dark side and honest death metal is here to bring it closer to you in the ugliest colors. "The Pleasure to Kill and Grind" is an absolutely brutal record that will hang you on hooks in an old slaughterhouse. Do you also feel the pain that squirts from the record in all directions?


ABRUPT DEMISE plays absolute old school death metal. Without unnecessary things. They attack straightforward, their riffs are precisely targeted, they cut and burn. It's like falling into a huge bone crusher. The songs have a cold, captivatingly dark atmosphere, they flow like an avalanche and the record is great to listen to. The Dutch don't invent anything new, they don't discover it, but they do an excellent craft with the famous bloody bonus. Morbid cover art, as well as sharp, uncompromising sound, are a matter of course. "The Pleasure to Kill and Grind" is personally one of the biggest surprises this year. ABRUPT DEMISE meets the strictest requirements for real, scabby, devastating death metal. As I listen to this, I feel like I'm back in the 1990s sitting at home with a player. A cassette played a hundred times is still spinning in it. Imagine sharp needles pierced in the most sensitive places. This is exactly how the album affects me. ABRUPT DEMISE rinses your face in the blood. Real death metal slaughterhouse!


Tracklist:
01. End of Life
02. Abrupt Demise
03. My Middle Name
04. Cannibal
05. Self Inflicted
06. Human Mince
07. Mutual Mutilation
08. Machines of Blood
09. Information Overload
10. The Pleasure to Kill and Grind

band:
Vocals - René Brugmans;
Guitars - Marc Ouwendijk;
Guitars - Peter Hagen
Bass / Vocals - Jos Ferwerda;
Drums - Herman Uiterwijk

https://rawskullrecordz.bandcamp.com/album/the-pleasure-to-kill-and-grind
https://www.facebook.com/AbruptDemise
https://www.youtube.com/channel/UCqVbkWzdgbZs-NdE89Y5ypw
https://rawskullrecordz.com/en/
Share this games :

TWITTER