Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 3. května 2020

Home » » Recenze/review - SHAMPOON KILLER - Mankind Depravity (2020)

Recenze/review - SHAMPOON KILLER - Mankind Depravity (2020)


SHAMPOON KILLER - Mankind Depravity
CD 2020, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down


Ranní cesta tramvají do práce a šedé obličeje všude kolem. Ze snů nás probudila obrovská rána a rozbité okno. Bouračka uprostřed města, malá dívka s rozseknutým obličejem. Byl jsem v šoku. Ne z krve, ne z paniky, ale z toho, že jsme byli v celé tramvaji dva, kdo nabídl pomoc. Ostatní si natáčeli vše na mobilní telefony. Lidem hrabe a svět se řítí do pekla. To slýchám všude kolem vlastně celý život. Tupá masa, reklamy s růžovými králíčky. Když se nezařadíš a nesdílíš svoje soukromí, tak nežiješ. Podívej, co jsem ráno natočil, vidíš tu krev?

Ne, nečekejte ode mě řešení sociálních problémů. Mohu vám ale doporučit kapely, které vám pomohou v dnešním světě přežít. Musíte sice poslouchat death metal, ale díky energii, která z tohoto stylu cáká na všechny strany, se možná nezblázníte. Pražské SHAMPPON KILLER mám hrozně rád při živých vystoupeních. Letos vydali novou desku s názvem "Mankind Depravity". Poslouchal jsem ji zrovna ve chvíli, když narazila tramvaj do betonového sloupu. Jako jediný jsem nečuměl do mobilního telefonu.


SHAMPOON KILLER opět řežou přímo do živého. Stylově lze tuhle smečku zařadit ke kapelám jako CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, starým DEICIDE, PUNGENT STENCH. Dva navzájem se doplňující vokalisté, zvuk jak z partesu (u novinky mi připadá víc živočišnější, živější než minule), zajímavý obal a máme tu album, za které se tahle smečka rozhodně nemusí stydět. Nejedná se sice o nic objevného, ani převratného, ale o to tady ani nejde. Na SHAMPOON KILLER se vždy líbila nadsázka, nadhled, to zase tolik skupin neumí. Vtipné texty, útočící na nešvary dnešní společnosti, jsou potom jen pověstným bonusem, který je odlišuje od ostatních. Nové album je pestré, zachovává si syrovost a má potřebný heavy efekt, který máme my fanoušci tohoto stylu tolik rádi. Navíc, poctivý death metal ušpiněný grindem (slyším ale i thrashové motivy) se musí i dobře poslouchat, musíte mít chuť se k němu vracet. Troufám si tvrdit, že novou nahrávku "Mankind Depravity" si zase zítra rád pustím v tramvaji cestou do práce. Je z ní totiž cítit tlukot města, ryzost a upřímnost. Zkrátka věci, které mám na death metalu tolik rád. Death grindový masakr, který vám vyčistí mozek jako kyselina!


Asphyx says:

Morning tram ride to work and gray faces all around. A huge blow and a broken window woke us from our dreams. Crash in the middle of the city, a little girl with a slit face. I was shocked. Not from the blood, not from the panic, but from the fact that there were two of us in the whole tram who offered to help. The others filmed everything on their phones. People are getting crazy and the world rushes to the hell. I've heard that all around me all my life. Stupid masses, advertisements with pink bunnies. When you don't join in and share your privacy, you don't live. Look what I shot this morning, do you see the blood?

No, don't expect from me to solve social problems. But I can recommend bands that will help you survive in today's world. You have to listen to death metal, but thanks to the energy that splashes out of this style in all directions, you may not go crazy. I really like the Prague SHAMPOON KILLER during live performances. This year they released a new album called "Mankind Depravity". I was listening it just when the tram hit a concrete pillar. I was alone who wasn't staring at the phone.


SHAMPOON KILLER again cuts directly into live. Stylistically, this band can be included in bands such as CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, old DEICIDE, PUNGENT STENCH. Two complementary vocalists, the sound - (I find it more animalistic, livelier than last time), an interesting cover and we have an album for which this band definitely doesn't have to be ashamed. It is nothing revealing or revolutionary, but it is not about what‘ s going on here. SHAMPOON KILLER has always liked exaggeration, insight, so many groups can't do that. Funny lyrics attacking the scandals of today's society are then just a well-known bonus that sets them apart from others. The new album is colourful, retains its rawness and has the necessary heavy effect, which we fans of this style like so much. In addition, honest death metal soiled by grind (but I can also hear thrash motifs) must be listened well, you must have a desire to return to it. I dare say that I will be happy to play the new record "Mankind Depravity" on the tram tomorrow on the way to work again. You can feel the beat of the city, purity and sincerity from this album. In short, just the things I love so much about death metal. Death grind massacre that will bleach your brain like acid!


Tracklist:
1. Theater for Brainless People 03:10
2. Slaves of Unnecessary Things 03:36
3. ...End Justin for All 02:45
4. Dead Trendy Leader 03:26
5. Perpetual Decimation 03:52
6. Antitrendy Generation 03:47
7. Youtuber 02:42
8. Return of the Commercial Bastards 04:01
9. Trapped and Cursed 04:54

band:
Michal "Žlababa" Štěpánek -­ vocals
Petr "Cifron" Cína - vocals
Petr "Prewith" Adamec -­ guitar
Petr Myšák ­- guitar
Láďa Laloušek -­ bass
Martin Laloušek - ­ drums

Share this games :

TWITTER