DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 21. října 2020

Recenze/review - BLOOD CARNIVAL - Blood Awakening (2020)


BLOOD CARNIVAL - Blood Awakening
CD 2020, Bloodcurdling Enterprise

for english please scroll down

Ruce měl celé od krve, ale usmíval se. Tahle pitva se opravdu povedla. Nejdříve rozřízl tělo od krku až dolů. Vytáhl vnitřnosti. Pořádně zkontroloval shnilá střeva. Nařízl lebku a byl překvapen, jaký je uvnitř tlak. Tenhle člověk musel poslouchat jenom pravý, ryzí a nefalšovaný brutální death metal. Měl pravdu, nebožák měl na boku vytetovaný nápis japonské kapely BLOOD CARNIVAL. Pokračoval dál, oddělil maso od kostí, vše hezky vyskládal na sterilní stůl. Co na tom, že pitvaný ještě žil? 

Historie kapely BLOOD CARNIVAL sahá až do let 1997 - 2004 (v roce 1999 vydali svoje první demo "Death Blaster", kdy pánové působili na scéně poprvé. Potom si dali na dlouhé roky pauzu, aby se vrátili s dalším demonahrávkou (2017). Bestie spala mnoho let, aby se letos probudila a hodila mezi nás jako kus syrového masa smrtí nasáklou desku "Blood Awakening", která si mě ihned získala svým tradičním přístupem, surovým zvukem i temnotou.

 

"Blood Awakening" je albem ze stejných piteven jako SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CANNIBAL CORPSE. Jedná se o takovou brutálně death metalovou klasiku, velmi dobře zahranou, s poctivě chladnou atmosférou. Deska si mě ihned přetvořila k obraz svému, líbí se mi motivy skladeb, riffy mě bolí a drásají, jakoby mě někdo opravdu řezal skalpelem do živého masa. Je slyšet, že jsou BLOOD CARNIVAL zkušenými patology, kteří ale zároveň neztratili vášeň pro pitvy. Mám pro podobně znějící brutální death metal staré školy velkou slabost. Líbí se mi, jak je nahrávka drsná, surová, bez jakýchkoliv zbytečností. Nenašel jsem vlastně žádné slabé místo, i když je samozřejmě jasné, že podobných smeček naleznete všude velké množství, Japonci mě dokázali přitáhnout k přehrávači, udržet moji pozornost. Vytřeli se mnou podlahu, vymáchali mi ksicht v krvi. Pokud máte v oblibě pestrou paletu morbidních nálad, tak rozhodně neváhejte. Tady se pitvá zaživa! Jednou jsem viděl film, ve kterém oběť zavázali do obrovského pytle. Potom do ní mlátili palicemi, dokud nevypustila duši. Můj pocit z "Blood Awakening" je hodně podobný. Brutalita, tma a smrad rozkládajícího těla! Totální masakr!


Asphyx says:

His hands were covered in blood, but he was smiling. This autopsy was successful. First, he slit the body from the neck to the bottom. He pulled out his entrails. He checked the rotten intestines properly. He cut the skull and was surprised at the pressure inside. This man only had to listen to real, pure and unadulterated brutal death metal. He was right, because this dead man had a tattoo of the Japanese band BLOOD CARNIVAL tattooed on his side. He continued, separating the meat from the bones, putting everything nicely on a sterile table. But this dead man was still alive! 

The history of the band BLOOD CARNIVAL dates back to 1997 - 2004 (they released their first demo "Death Blaster" in 1999, when the gentlemen performed on the scene for the first time. Then they took a break for many years to return with another demo (2017). This beast slept for many years to wake up this year and throw front of us album "Blood Awakening" soaked in death like a piece of raw meat This album immediately got me by traditional approach, raw sound and darkness.


"Blood Awakening" is an album from the same autopsies as SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CANNIBAL CORPSE. It is such a brutally death metal classic, very well played, with an honestly cool atmosphere. The record immediately transformed me into its own image, I like the motifs of the songs, the riffs hurt and scratch me, as if someone really cut me with a scalpel into live meat. It can be heard that BLOOD CARNIVAL are experienced pathologists who have not lost their passion for autopsies. I have a great weakness for similarly sounding old school brutal death metal. I like how rough, raw the recording is, without any unnecessary things. I didn't actually find any weak points, although of course it's clear that you can find a lot of similar bands everywhere, the Japanese were able to draw me to the player, to keep my attention. They wiped the floor with me, rinsing my face in my blood. If you like a varied palette of morbid moods, then don't hesitate. Autopsy is alive here! I once saw a movie in which the victim was tied to a huge bag. Then they beat him with sticks until he released his soul. My feeling about "Blood Awakening" is very similar. Brutality, darkness and the stench of a decomposing body! Total massacre!


Tracklist:
01. Cardiac Arrhythmia
02. Moment Of Murder
03. Ritual Of Resurrection
04. Pathological Laboratory
05. Death Blow
06. Hell Apocalypse
07. Self Awareness And Self Consciousness
08. Artificial Intelligence Killer
09. Unbearable Difficulty

band:
Guitar.Vocal - MASAKI YANO
Guitar - JYUNO SHlRAKAWA
Bass - AKIRA MORIKAWA
Drum -IORI SAITOU

https://www.facebook.com/Officialbloodcarnival
https://bloodcurdlingenterprise.bandcamp.com/album/blood-awakening
https://bloodcurdlingenterprise.bigcartel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKgUtFjZAF0cVTLGUFB8toA?app=desktop
Share this games :

TWITTER