DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 6. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THOSE WHO BRING THE TORTURE - Dark Chapters (2020)

Recenze/review - THOSE WHO BRING THE TORTURE - Dark Chapters (2020)


THOSE WHO BRING THE TORTURE - Dark Chapters
CD 2020, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Dnes je řeka mrtvých rozbouřená. Ze spodních vod vyplavaly na hladinu nafouklá těla těch, kteří nechtěli zaplatit za převoz do země na druhou stranu. Na onen svět. Mám kostnaté ruce, skoro žádné maso na těle. Zahalen v kápi, dělám tuhle práci již od devadesátých let minulého století. Říkejte mi jak chcete, ale hlavně zaplaťte. Místo mincí vyžaduji dobrý death metal. Stačí mi pár tónů, několik skladeb a poznám, jestli svoji smrt myslíte vážně. Jinak se utopíte v řece Styx.

THOSE WHO BRING THE TORTURE je jednou z dalších mnoha kapel Roggy Johanssona. Znovu temná, chladná a drtivá. Taková je hudba i na "Dark Chapters". Typické riffy, klasické severské melodie s melancholií uvnitř. Vás na druhou stranu převezu, nemusíte mít strach.

 

Roga, Kjetil (Echelion, Ribspreader, Johansson & Speckmann) a Jon Rudin (Just Before Dawn, Wombbath) moc dobře vědí, jak navodit chladné nálady pohřebních rituálů. Vydejte se se mnou a s kapelou do dávných dob, kdy svá nejlepší alba nahrávaly HYPOCRISY, AT THE GATES, BLOODBATH. Melodický death metal v jeho krystalické podobě, se spoustou temnoty, špíny a pradávné jiskry, která vždy odlišovala špatné kapely od dobrých. "Dark Chapters" je albem, které se velmi dobře poslouchá, je jako závan mrazivého větru, má loď se naklání nad zkaženou špinavou vodou. Těla se rozkládají a smrad se vznáší všude kolem. Občas bývá dobré nahlédnout do země stínů, člověk se potom více váží obyčejných věcí. THOSE WHO BRING THE TORTURE sice nenahráli desku, která by otočila dějinami hudby, ale rozhodně je skvěle odvedeným řemeslem. Kývám se do větru a do tváře mě bičují ostré hroty ledových kapek. Přidávám postupně hlasitost až na hranu bolestivosti. Takhle to mám rád. Hezky poctivě, zahrané od srdce, melodicky. Dnes je řeka mrtvých rozbouřená. Vím, co budu poslouchat. Mrazivou smrt ze severu!


Asphyx says:

Today, the river of the dead is turbulent. From the groundwater floated the inflated bodies of those who did not want to pay for transport to the country to the other side. To the other world. I have bony hands, almost no flesh on my body. Wrapped in a hood, I've been doing this job since the 1990s. Tell me what you want, but mainly pay. Instead of coins, I require good death metal. All I need are a few tones, a few songs and I'll know if you're serious about your death. Otherwise you will drown in the river Styx. 

THOSE WHO BRING THE TORTURE is one of many other Roggy Johansson bands. Dark, cold and overwhelming again. Such is the music on "Dark Chapters". Typical riffs, classic Nordic melodies with melancholy inside. I'll take you to the other side, you don't have to worry.


Roga, Kjetil (Echelion, Ribspreader, Johansson & Speckmann) and Jon Rudin (Just Before Dawn, Wombbath) know very well how to evoke the cold moods of funeral rituals. Come with me and the band to ancient times, when HYPOCRISY, AT THE GATES, BLOODBATH recorded their best albums. Melodic death metal in its crystalline form, with lots of darkness, dirt and ancient sparks that have always distinguished bad bands from good ones. "Dark Chapters" is an album that listens very well, it's like a gust of freezing wind, my ship leans over the dirty water. Bodies decompose and the stench floats all around. Sometimes it is good to look into the land of shadows, then one is more valued by ordinary things. THOSE WHO BRING THE TORTURE did not record an album that would turn the history of music, but it is definitely a great craft. I sway into the wind and the sharp points of ice drops whip me in the face. I gradually add volume to the edge of pain. That's how I like it. Pretty honest, played from the heart, melodic. Today, the river of the dead is turbulent. I know what I'm going to listen to. Frosty death from the north!


about THOSE WHO BRING THE TORTURE on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - THOSE WHO BRING THE TORTURE - Pain Offerings (2018)


Track list:
Dark Chapters
Dammed The Universe
Carved Into Pieces
Into The Fleshfields
Born To Cleanse
From The Vortex They Came
The Malevolent World
Barbed Wire Dreamscapes
The Last Fading

Line Up:
Rogga Johansson - Guitars, Bass, Vocals
Kjetil Lynghaug - Lead guitars
Jon Rudin - Drums

Music by: Those who bring the torture

Recorded at The Rotpit and various places

Mixed and mastered Jonny Pettersson at Studio Unbound

Cover Art by: John Quevedo Janssens

Share this games :

TWITTER