SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. listopadu 2021

Recenze/review - ARCHSPIRE - Bleed the Future (2021)


ARCHSPIRE - Bleed the Future
CD 2021, Season of Mist

for english please scroll down

Dost často kolem sebe slýchávám, že death metal je dávno mrtvým stylem, který je jen neustále dokola recyklován. Je mi sice trošku záhadou, proč všichni kritici touží jen po progresi, která většinou žádnou progresí není. Všechno už tady bylo a nadávat se dá úplně na všechno. V hudbě, kterou každý vnímáme jinak, to platí tisícinásobně. Pokud máte velkou fantazii a nechybí vám rozhled, odpovědí na to, kam death metal směřuje, vám může být nová deska kanadských ARCHSPIRE

Základem jejich hudby je samozřejmě neskutečné hráčské umění. Po technické stránce nelze téhle smečce vytknout vůbec nic. Žijí si ve svém progresivním světě, nechávají své nápady plynout a mě osobně fascinuje určitá samozřejmost, s jakou skladby opět znějí. "Bleed the Future" je dalším zběsilým, rychlým, v určitých momentech neuchopitelným, pokračováním věcí minulých. 


Nemám absolutně žádných námitek proti tomu, jak nahrávka zní. Jen si jako starý pes musím trošku postěžovat, že určitá dávka živočišnosti přeci jen chybí. Je to ale jen drobnost. Doba je dávno jinde a ARCHSPIRE znovu dokazují, že umí složit songy, které vám propláchnou mozek kyselinou. Od mnohých ostatních je odlišuje právě samozřejmost, lehkost, s jakou vše utíká kupředu. Nikde žádná křeč a dnes tolik časté pózy. Celou dobu se samozřejmě pohybujeme v jiných dimenzích, ve kterých potkáme i lehkou inspiraci smečkami jako ORIGIN, SPAWN OF POSSESSION, DEYOND CREATION, CYNIC, ATHEIST, OBSCURA, GOROD, NECROPHAGIST. Za svoji maličkost pak musím podotknout, že si desky jako "Bleed the Future" užívám hlavně doma, na dobré aparatuře. Naživo vydržím vždy jen pár songů a chodívám na pivo. Berte to ale jako takový malý nešvar starého posluchače. Nebudu si hrát na velkého pana kritika. Některé momenty na albu nechápu, nestíhám. Možná ale proto je stále co objevovat. CD určitě nebude mým každodenním průvodcem, ale pokaždé, když budu mít chuť na tento styl, budu před jinými volit právě ARCHSPIRE. A to z jednoho prostého důvodu, na který se dnes často zapomíná - baví mě to! Intenzivní technická death metalová invaze! 


Asphyx says:

I often hear around me that death metal is a long-dead style that is only constantly recycled. It is a bit of a mystery to me why all critics only want progress, which is usually not progression. Everything was already here and you can swear at everything. In music, which we all perceive differently, this is true a thousandfold. If you have a lot of imagination and you don't lack a view, the answer to where death metal is headed may be the new Canadian ARCHSPIRE record.

The basis of their music is, of course, the incredible art of playing. Technically, nothing can be said about this pack. They live in their progressive world, they let their ideas flow and I am personally fascinated by the certainty with which the songs sound again. "Bleed the Future" is another frantic, fast, at some point elusive, sequel to things of the past.


I have absolutely no objection to how the recording sounds. As an old dog, I just have to complain that a certain amount of animalism is still missing. But it's just a trifle. Time is long gone and ARCHSPIRE once again proves that they can compose songs that will flush your brain with acid. They are distinguished from many others by their obviousness, the ease with which everything runs forward. No convulsions anywhere and so many frequent poses today. All the time, of course, we move in other dimensions, in which we also meet light inspiration from packs such as ORIGIN, SPAWN OF POSSESSION, DEYOND CREATION, CYNIC, ATHEIST, OBSCURA, GOROD, NECROPHAGIST. For my trifle, I must point out that I enjoy records like "Bleed the Future" mainly at home, on good equipment. I always only live a few songs live and go for a beer. But take it as such a small scumbag of the old listener. I will not play the big critic. I don't understand some moments on the album, I can't keep up. But maybe that's why there's still something to discover. The CD will definitely not be my daily guide, but every time I feel like this style, I will choose ARCHSPIRE over others. And for one simple reason that is often forgotten today - I enjoy it! Intense technical death metal invasion!about ARCHSPIRE on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Drone Corpse Aviator
02. Golden Mouth Of Ruin
03. Abandon The Linear
04. Bleed The Future
05. Drain Of Incarnation
06. Acrid Canon
07. Reverie On The Onyx
08. A.U.M.

band:
Oliver Rae Aleron (vocals)
Spencer Prewett (drums)
Dean Lamb (guitars)
Tobi Morelli (guitars)
Jared Smith (bass)Share this games :

TWITTER