DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. června 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PAGANIZER - Beyond the Macabre (2022)

Recenze/review - PAGANIZER - Beyond the Macabre (2022)

PAGANIZER - Beyond the Macabre
CD 2022, Transcending Obscurity Records

Něco bylo od začátku špatně. V márnici zase chyběla další těla. Záhada, ze které mrazilo. Už se to děje nějakou dobu, ale zatím jsem tomu nepřikládal větší význam. Jsem zvyklý na ledacos, death metal poslouchám už totiž velmi dlouho. Přesto, ze zamčené místnosti by neměl nikdo zmizet. Bylo to jednoho mrazivého večera. Nejdřív klid a tichá tma. Pak se ozval řev. Křik nemrtvých. Vrátili se a v pařátech drželi novou desku švédských PAGANIZER.

O téhle smečce jsem toho napsal již tolik, že není třeba zabíhat do detailů. I nové album "Beyond The Macabre" je klasickým zásekem do dřevěné rakve ve stylu posledních let. Kapela si hraje to své, s ničím se moc nepáře. Typické melodie, syrový zvuk, parádní monumentální obal od Juanjo Castellano. Nad hřbitovem se vznáší typická mlha plná melancholie. Démoni by mohli vyprávět.


Vždycky bývá zajímavé první ohledání mrtvoly, první poslech desky. Sedím a sleduji pečlivě jednotlivé pasáže, užívám si je, vnímám je celým svým tělem. Pak jsou dvě možnosti. Buď jsem přenesen na onen svět, na stará pohřebiště, či nikoliv. PAGANIZER už asi nikdy nenahrají CD, které by zbouralo death metalový svět, ale co se týká schopnosti mě zaujmout, tak to stále umí velmi dobře. Songy se mi pomalu, ale jistě dostávají pod kůži. Novinka má potřebnou temnou a mrazivou náladu, známou nejvíce ze starých piteven. Smrt, ta stará děvka, chodí pořád kolem a podupává si do rytmu, stejně jako já. Dodnes nevím, kdo všechna ta těla ukradl, ale s tím, že si budu "Beyond The Macabre" pouštět i při dalších pitvách, jsem si absolutně jistý. Mám slabost pro krev, pomalu odtékající na zem. Pro prázdné vyhaslé pohledy kdysi živých těl. Žiju v temnotě už dlouhé roky, stejně jako poslouchám smrtící kov. A za mě, starého fanouška, jsou PAGANIZER stále v dobré formě. Ne, nepřinášejí vůbec nic nového, ale jsou takovou jistotou v záhrobí, na kterou je spolehnutí. Něco bylo od začátku špatně. Zpřeházené kosti, lebky povalující se na zemi. Mrazák je otevřený. Všude tančí přízraky. Z reproduktorů hraje "Beyond The Macabre" a já jsem spokojen. Dostal jsem to, co jsem chtěl. Temný, chladný, nahrubo nasekaný švédský death metal!


Asphyx says:

Something was wrong from the beginning. There were more bodies missing from the morgue. A mystery that gave me the shivers. It's been going on for a while, but I haven't given it much thought. I'm used to a lot of things, I've been listening to death metal for a long time. Still, nobody should disappear from a locked room. It was one freezing evening. It was quiet and dark at first. Then there was a scream. The screams of the undead. They came back, holding the new Swedish PAGANIZER record in their claws.

I've written so much about this band that there's no need to go into detail. Even the new album "Beyond The Macabre" is a classic hole in the wooden coffin in the style of recent years. The band plays its own thing, it doesn't fight with anything. Typical melodies, raw sound, awesome monumental cover by Juanjo Castellano. A typical fog of melancholy hovers over the cemetery. The demons could tell a story.


It's always interesting to see the corpse for the first time, to listen to the record for the first time. I sit and watch the individual passages carefully, enjoying them, feeling them with my whole body. Then there are two possibilities. Either I'm transported to the other world, to the old burial grounds, or I'm not. PAGANIZER will probably never record a CD that will demolish the death metal world, but as far as their ability to captivate me is concerned, they still do it very well. The songs are slowly but surely getting under my skin. The new stuff has the requisite dark and chilling mood, most familiar from the old hangmen. Death, the old bitch, is always walking around and stomping to the beat, just like me. To this day, I still don't know who stole all those bodies, but I'm absolutely sure I'll be playing "Beyond The Macabre" at future autopsies. I have a thing for blood slowly draining to the floor. For the blank, extinct stares of once-living bodies. I've been living in the dark for years, just as I listen to the death metal. And for me, an old fan, PAGANIZER are still in fine form. No, they don't bring anything new at all, but they are such a sure thing in the afterlife that you can count on. Something was wrong from the beginning. Bones scattered, skulls lying on the ground. The freezer's open. Ghosts dancing everywhere. "Beyond The Macabre" is playing over the speakers and I'm satisfied. I got what I wanted. Dark, cold, rough chopped Swedish death metal!


Track Listing -
1. Down The Path Of Decay
2. Left Behind To Rot
3. Meatpacker
4. Sleepwalker
5. Succumb To The Succubus
6. Raving Rhymes Of Rot
7. Beyond The Macabre
8. Menschenfresser
9. You Are What You Devour
10. Unpeaceful End (ft. Karl Willets of Bolt Thrower)

Line up -
Rogga Johansson - Vocals, Guitars
Kjetil Lynghaug - Lead Guitars
Martin Klasen - Bass
Matte Fiebig - Drums

Artwork by Juanjo Castellano (Wombbath, The Black Dahlia Murder)

Share this games :

TWITTER