DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MALIGNANT AURA - Abysmal Misfortune Is Draped upon Me (2022)

Recenze/review - MALIGNANT AURA - Abysmal Misfortune Is Draped upon Me (2022)


MALIGNANT AURA - Abysmal Misfortune Is Draped upon Me
CD 2022, Bitter Loss Records

for english please scroll down

Nekonečné chorály smrti. Strach obchází všude kolem. Podivný pohřeb člověka, který by si jej vůbec nezasloužil. Měli ho pohodit za hřbitovní zeď nebo dát jako krmení šelmám. Lidský hnus má mnoho podob a všechny jsou temné, ošklivé a bolestivé. Poslouchám prvotinu australských death doomařů MALIGNANT AURA a připadám si, jako bych nesl rakev s prokletým. Jdeme tiše a zvony zvoní. 

Se syrovým zvukem v zádech se nám pochoduje velmi těžce. Rakev je nebývale těžká, jakoby v ní byly uloženy všechny zlé činy, které tenhle jedinec spáchal za svého života. Hudba se k pohřbu hodí velmi dobře. Je surová, maniakální a probouzejí se u ní všechny přízraky. Myslím, že fanoušci stylu a nejen oni, budou spokojeni. Nakonec po nás zbyde stejně jenom smutek a prázdné místo. Tedy po některých.


Skladby působí jako zkažená krev, tepající v žilách. Jsou pro mě temnou mantrou z onoho světa, důkazem, že smutek a chlad se dají vyjádřit hudbou. MALIGNANT AURA mají dobrý zvuk, spoustu zajímavých nápadů. Vše je laděné do temných barev a během poslechu je mi zima. Jsou to jasné důkazy, že se album opravdu povedlo. Vznáším se na vlnách špinavé řeky, topím se, zalykám, dusím a padám kde dnu. Jsem v močálech, v bahně a nejsem tu sám. Kolegové s dávno mrtvými těly jsou tu také. Pohřbíváni jsou sem všichni prokletí. Pach rozkládajících se tkání, hniloba, hnis a síra. "Abysmal Misfortune Is Draped upon Me" je jako ozvěna z opuštěných katakomb. Jako návyková látka, kterou vám píchnou do žil. Abyste přežili v dnešním ohavném světě. Líbí se mi provedení, obal, zvuk, ale hlavně nápady, kterých je velká spousta. Pánové sice čerpají pouze ze základů stylu, ale to mi vůbec nevadí. Pochoduji pomalu a mé životní funkce začínají být na nule. Co nás čeká po smrtí? Uvidím někdy světlo na konci tunelu? Nebo budu odsouzen k věčnému utrpení? Odpověď vám Australané nedají, ale určitě vám určí správný směr. Smrt je za každým rohem, je krutá a ošklivá. Jako vždycky. Jako hudba na této desce. Toulám se podzemím již dlouhé roky. Do cíle asi nikdy nedojdu. Jsem rád, že mohu potkávat podobné nahrávky. Kolují mi v krvi. Pochmurný death doom metalový obřad!


Asphyx says:

The first album by MALIGNANT AURA  is a nice trip into a mountain village to see a long funeral. Their doom metal is so straight, raw and believable. I have nothing to say against their execution or the matter of how their grabbed the sadness. I have to say I am very impressed by the band´s ability to make an absolute dark and ugly atmosphere. The listening is so great and I enjoy it with every single pore of my body. The world seems black and down in the hopelessness with me in the world beyond. Those MALIGNANT AURA are moving in the world beyond with so gracefulness and self-evidence. There is a death bell in the distance ringing, the undeads are climbing out of holes. This album will be in my head for a long time. I see undead people lining. They are going to get me.


The tracks feel like corrupted blood, pulsing through the veins. They are for me a dark mantra from the other world, proof that sadness and coldness can be expressed through music. MALIGNANT AURA have a good sound, a lot of interesting ideas. Everything is set in dark colours and I feel cold while listening to them. It's clear evidence that the album was really successful. I'm floating on the waves of a dirty river, drowning, suffocating and falling where I sink. I'm in the swamp, in the mud, and I'm not alone. Colleagues with long-dead bodies. All the damned are buried here. The smell of decaying bodies, rot, pus and sulphur. "Abysmal Misfortune Is Draped upon Me" is like an echo from the abandoned catacombs. Like an addictive substance injected into your veins. To survive in today's hideous world. I like the performance, the cover, the sound, but most of all the ideas, of which there are many. The gentlemen do draw from the basics of style, but that doesn't bother me at all. I'm marching slowly and my vitals are starting to zero. What awaits us after death? Will I ever see the light at the end of the tunnel? Or will I be doomed to eternal suffering? The Australians won't give you the answer, but they will certainly point you in the right direction. Death is around every corner, it's cruel and ugly. As it always is. Like the music on this record. I've been roaming the underground for years. I may never reach my destination. I'm glad to come across records like this. They run in my blood. A grim death doom metal ritual!


Tracklist:
01. Malignant Aura
02. In A Timeless Place Beneath The Earth
03. There Is Blackness In The Water
04. Abysmal Misfortune Is Draped Upon Me
05. A Soliloquy Beneath The Sepulchre
06. ...And So It Was That I Lay Down ForeverShare this games :

TWITTER