DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemArgentina. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemArgentina. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 24. listopadu 2020

Recenze/review - CADAVER PUTREFACTO - Ritual de exsanguinación (2020)


CADAVER PUTREFACTO - Ritual de exsanguinación
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Malý statek za městem byl vždy oblíbeným místem. Spousta úsměvů, uprostřed přírody. Zvířata a lidé ve vzájemné symbióze. Pro všechny to byl tedy velký šok, když našli první zohavené tělo. Všechny šokovala brutalita pachatele. Začalo se mluvit o bestii, které obchází po okolí. Nakonec se ale zjistilo, že vrahem byl obyčejný chlápek od rodiny, milý a společenský. Okouzlující manžel a milující otec. Zlo se někdy ukrývá hodně hluboko a je těžké jej objevit.

Jsou ale kapely, které jej umí znázornit, zahrát a přenést na hudební nosič. Argentinští CADAVER PUTREFACTO mě na svém druhém dlouhohrajícím albu vzali na death metalový výlet do podobných míst. Kousek za město, kde ve staré stodole visí na hácích kusy lidského masa.


U mě vždy zvítězí kapely, které umí do svých skladeb propašovat temnotu, chlad, které dokáží přesvědčit moje uši k dalším poslechům. Argentinci tohle všechno umí a dělají to skvěle. Skladby mají jasnou strukturu, motivy se mi ihned usadily v hlavě. Pánové jsou volně inspirováni kapelami jako CANNIBAL CORPSE, SIX FEET UNDER, DEICIDE, ETERNAL GRAVE, ale i kolegy AVERNAL, SADISTIC KILL, ZOOFILIA. Samozřejmě mají svůj vlastní výraz, zvuk a poznáte je mezi ostatními. Mě osobně se nejvíc líbí pradávná černá energie, která na mě útočí během poslechu celého alba. "Ritual de exsanguinación" je záležitostí pro všechny opravdové fanoušky ryzího reálného death metalu. Nic nikde nepřebývá, ani nechybí a vy si tak můžete naplno vychutnat krvavou lázeň. Společná setkání jsou podobná těm, které je možno zažít na starodávných pohřebištích. Album je jako oběť šíleným démonům. Skvěle napsané, složené a zahrané. Navíc dostanete obrovskou ránu do obličeje, hudba vás opravdu rozdrtí na prach. Excelentní death metal s hororovým nádechem!


Asphyx says:

A small farm outside the city has always been a popular place. Lots of smiles, in the middle of nature. Animals and people in mutual symbiosis. So it was a big shock for everyone to find their first mutilated body. Everyone was shocked by the perpetrator's brutality. There was talk of a beast circling the area. In the end, however, it turned out that the killer was an ordinary guy from the family, kind and sociable. Charming husband and loving father. Evil sometimes hides very deep and is difficult to discover. 

But there are bands that can depict, play and transfer it to music. Argentine CADAVER PUTREFACTO took me on a death metal trip to similar places on their second full-length album. Not far from the city, where pieces of human meat hang on hooks in an old barn.


For me, bands that can smuggle darkness into their songs, coldness that can convince my ears to listen more, always win. Argentines can do all this and they do it great. The songs have a clear structure, the motifs immediately settled in my head. The gentlemen are loosely inspired by bands such as CANNIBAL CORPSE, SIX FEET UNDER, DEICIDE, ETERNAL GRAVE, but also colleagues AVERNAL, SADISTIC KILL, ZOOFILIA. Of course, they have their own expression, sound and you will recognize them among others. Personally, I like the most ancient black energy that attacks me while listening to the whole album. "Ritual de exsanguinación" is a material for all true fans of pure real death metal. There is nothing left or missing anywhere and you can fully enjoy the blood bath. Joint meetings are similar to those that can be experienced in ancient cemeteries. The album is like a sacrifice to crazy demons. Well written, composed and played. Plus, you get a huge blow to the face, the music really crushes you to dust. Excellent death metal with a touch of horror!


Tracklist:
01. Preludio del Horror
02. La Ultima Masacre
03. Jornada Brutal
04. Putrefaccion Perpetua
05. Sanguinaria Represalia
06. Suprema Castracion
07. Violenta Furia Irracional
08. Necrofobia
09. Ritual de Exsanguinacion
10. Bonus Track

band:
JUAN GOMEZ - Bajo/Bass
LEONEL GRISMADO - Voz/Vocals
PABLO GIANGRECO - Bateria/Drums
JULIO ROSALES - Guitarra/Guitar
NICOLAS WOLF - Guitarra/Guitar

https://cadaverputrefacto2017.bandcamp.com/album/ritual-de-exsanguinaci-n
https://www.facebook.com/CadaverPutrefacto2016/
https://www.instagram.com/cadaver_putrefacto_death_metal/
https://open.spotify.com/artist/0llEAZd9mdYjHEQD03MJOM
https://www.youtube.com/channel/UCYMyutX3LNnpWfwqA_3UA6g
https://cadaverputrefacto2017.bandcamp.com/

TWITTER