New album ASPHYX - Necroceros (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. března 2017

Home » » Recenze/review - MORDUM - And What Is the Truth? (2017)

Recenze/review - MORDUM - And What Is the Truth? (2017)


MORDUM - And What Is the Truth?
CD 2017, Support Underground

„Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem, co není, že to není.“ Aristotelés

„Pravda je shoda skutečnosti s poznáním. (Veritas est adaequatio rei et intellectus)."
Tomáš Akvinský

"A co je pravda?": se ptají na své první dlouhohrající desce i slovenští death metalisté MORDUM. A ihned dodávají, že oni se s ničím párat nebudou. Tedy alespoň co se týká hudby, která je nekompromisní, devadesátkově obhroublá, technicky propracovaná a šílená ze své podstaty. Už jen ta koláž na obalu voní krutostí, zběsilostí a zapáchá jako týden uleželá mrtvola. Takhle to vypadá, když se nástrojů chopí pánové, kteří rozumí svému řemeslu. Už to vím, díky nové nahrávce s jistotou, pravda se ukrývá ve smrti!
"And What Is the Truth?" je albem vycházejícím ze samé podstaty death metalu. Nepostrádá potřebnou syrovost, temnotu a maniakální dávku techniky. Ta je dávkována s citem pro věc. Je skvělé, že se MORDUM nenechali strhnout k mnohdy zbytečným preludiím a dodržují základní stavbu skladeb. Jak se říká, hrát dobře umí spousta lidí, ale jen málokdo umí skládat - a tady musím dát nahoru všechny své krvavé palce. Slováci vycházejí z časů, kdy světu vládly kapely jako PESTILENCE, ATHEIST, CYNIC, SUFFOCATION. 

Skupina datuje svůj vznik právě do těch dob a je to znát. Jakoby si z minulosti vzali s sebou ryzost, poctivost a oddanost brutálnímu death metalu. Líbí se mi i mezihry, které krásně doplňují celkovou atmosféru desky. A hlavně, přátelé, album neskutečně kope! William Burroughs kdysi napsal, že: Je důležité mít vždycky odvahu se uvolnit a jít - ve tmě.“ MORDUM jakoby se jeho slovy řídili. Nenašel jsem nic, co by mi na novince vadilo, snad jen zvuk, ten bych si dovedl představit ještě trošku hutnější, ale to je jen detail, který je hodně subjektivní. Brutální death metal, který vám pomůže najít vaše vlastní běsy! Vynikající album!
sumarizace:


"And What Is the Truth?" je albem vycházejícím ze samé podstaty death metalu. Nepostrádá potřebnou syrovost, temnotu a maniakální dávku techniky. Ta je dávkována s citem pro věc. Je skvělé, že se MORDUM nenechali strhnout k mnohdy zbytečným preludiím a dodržují základní stavbu skladeb. Jak se říká, hrát dobře umí spousta lidí, ale jen málokdo umí skládat - a tady musím dát nahoru všechny své krvavé palce. Slováci vycházejí z časů, kdy světu vládly kapely jako PESTILENCE, ATHEIST, CYNIC, SUFFOCATION. 

Skupina datuje svůj vznik právě do těch dob a je to znát. Jakoby si z minulosti vzali s sebou ryzost, poctivost a oddanost brutálnímu death metalu. Líbí se mi i mezihry, které krásně doplňují celkovou atmosféru desky. A hlavně, přátelé, album neskutečně kope! William Burroughs kdysi napsal, že: Je důležité mít vždycky odvahu se uvolnit a jít - ve tmě.“ MORDUM jakoby se jeho slovy řídili. Nenašel jsem nic, co by mi na novince vadilo, snad jen zvuk, ten bych si dovedl představit ještě trošku hutnější, ale to je jen detail, který je hodně subjektivní. Brutální death metal, který vám pomůže najít vaše vlastní běsy! Vynikající album!


Asphyx says:

"And What Is the Truth?" is an album coming from the essence of death metal. It doesn't miss the rawness, darkness and maniac number of technuque. It's dosed with necessary feeling. It's exciting that MORDUM didn't let themselves go to useless preludes and they respect the ground structure of songs. You know, there are lot of people who can play well, but only a few can compose – and here I must have my bloody thumbs up. The Slovaks are coming out of that times when the bands like PESTILENCE, ATHEIST, CYNIC, SUFFOCATION ruled.

The band came into existence in that times and it's obvious. Like from the past they take the purity, honest and loyalty to the brutal death metal. I like the interludes too, they complete the whole mood of the record. And mainly, my friends, the album kicks unbelievable. William Burroughs wrote once: „It is important to have the courage to free yourself and go – in the darkness.“ MORDUM seems to follow it. I didn't find anything that would bother me, maybe only the sound, I can imagine it denser, but this is only detail and it's very subjective. Brutal death metal that can help you find your own demons. Great album.


tracklist:
01. God saves only queen
02. And what is the truth?
03. Dictators
04. Rise of the drones
05. The process of digitizing
06. The magick substance
07. Lord of war or peacemaker
08. Poverty
09. Fanaticism
10. The Darkness of altars

band:
Roman Korosi / guitars
Gabi Antal / drums
Marek Belusko / bass
Lubo Loksa / guitars, vox

Share this games :

TWITTER