Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 20. března 2017

Home » » Recenze/review - PERVERSITY - Idolatry (2017)

Recenze/review - PERVERSITY - Idolatry (2017)


PERVERSITY - Idolatry
CD 2017, Metal Age Productions

Celý život nám lhali. Museli jsme uctívat a modlit se k Bohu, který neexistuje. Už to ale dál nešlo. Museli jsme se vzepřít všem zavedeným dogmatům. Roztrhli jsme pouta a dali volný průběh svým démonům. Začali jsme poslouchat nové album slovenských PERVERSITY s názvem "Idolatry".

Novinka je hodně bezbožným dílem. Při jeho poslechu potkáte všechny nesvaté a zhoustne vám krev v žilách. Mám pocit, že se zrodilo další monstrum. Zběsilé, bezcitné. Vzešlo z té nejpoctivější a nejošklivější temnoty. Onen svět je zapálen a modly jsou sežehnuty černými plameny pekelného death metalového ohně. Smrt se zase jednou směje!Kniha smrti je otevírána na stránkách, které do ní kdysi v devadesátých letech vepsali skupiny IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL. MONSTROSITY, DRAWN AND QUARTERED. PERVERSITY vzali tyto dávné postupy, přetvořili je k obrazu svému (nesvatému), opatřili nelidským řevem, originálními riffy a temně mocnou produkcí. "Idolatry" mě spaluje, drásá, trhá mi vnitřnosti z těla. Kolem mě stojí v kruhu Lucifer, Levianthan, Satan, Belphegor, Mammon, Belzebub i Asmodeus. Musím odříkávat spolu s kapelou všechny obrácené modlitby. Troufám si tvrdit, že v mnohém PERVERSITY své vzory překonali. Album časem neskutečně zraje, postupně se mění a pořád v něm objevuji nová a nová zlá zákoutí. Kapela je v neskutečné skladatelské formě! Pravý, reálný death metal plný tmy, který je řemeslně zpracován k dokonalosti! Absolutní kult, kterému se klaním až k zemi! Asphyx says:

The new album is a very wicked work. When you listen to this album you will meet all unholy and the blood in your veins will go thick. I believe that a new monster has been born. It is wild and heartless. It came from the most faithful and ugliest darkness. The other side of the world is burned and the idols are burned with the blackest flames of the hell´s death metal fire. The Death is laughing again!

The book of death is being opened on the pages which were written in 90s by bands IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, DRAWN AND QUARTERED. PERVERSITY took the ancient practices transformed them into their own image (the unholy image), put there an unhuman roar, original riffs and darkly powerful production. “Idolatry” is burning me, grating, tearing my insides out of my body. There is Lucifer, Leviathan, Satan, Belphegor, Mammon, Beelzebub and Asmodeus standing around me in a circle. I am forced to say prayers which are written in the other way. I dare to say that PERVERSITY even overcome some of their idols. The album is growing incredibly over time, gradually changing and I still discover new evil corners. This band is in a unbelievable compositional form! True, real death metal full of darkness which is crafted into perfection! An absolute cult to which I bow down to the ground!


Tracklist
01 Blackmoon offerings
02 Inter-Sectioned
03 Bloodletting Covenance
04 Discreated But Reborn
05 Altar Of The Swine
06 Necrobeast
07 Sadistic Rites
08 Ibex Cult Orgy
09 Aphotic
10 Womb Of Abhorrence


Line up:
Juraj Handzuš - vocals
Jozef Košč - guitar, backing vocals
Martin Calko - guitar
Peter Očipa - bass
Peter Jakubik - drums

Share this games :

TWITTER