Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. dubna 2017

Home » » Recenze/review - MASACHIST - The Sect (Death REALigion) (2017)

Recenze/review - MASACHIST - The Sect (Death REALigion) (2017)


MASACHIST - The Sect (Death REALigion)
CD 2017, Witching Hour Productions

Pouštění žilou je odebrání určitého množství pacientovy krve za účelem léčby nebo prevence onemocnění. Pouštění žilou bylo založeno na starověké lékařské teorii, podle které krev s dalšími tekutinami tvořila systém čtyř základních tělesných šťáv, jejichž rovnováha byla podmínkou zdraví. Pouštění žilou bylo běžnou součástí lékařské praxe od starověku až do poloviny 19. století.

Při poslechu novinky "The Sect (Death REALigion)" polských MASACHIST u mě došlo k celkové obměně veškeré krve. Byla nahrazena tmou, šílenstvím a krutostí. Mé žíly se zpočátku kroutily odporem, nechtělo se jim pojmout všechno to zlo, ale nakonec jsem podlehl stínům. Poláci již tradičně nahráli album, které je těžko stravitelné, nebude vyhovovat asi každému, ale vězte, že pravidelné společné modlitby časem přinesou zkažené ovoce. Kroutím se v křečích, prokletý, ztracený v záhrobí. Tuhle desku si budu pouštět každý večer, hned po setmění."The Sect (Death REALigion)" je poctou temnotě. Je albem nahraným v záhrobí a ovlivněným IMMOLATION, CANNIBAL CORPSE, AZARATH, šílenstvím a zkaženou krví. MASACHIST opět přišli, aby zničili tento svět svojí hudbou. Novinka má neskutečný tlak, náladu čerstvých hrobů a navěky vás prokleje. Pronikne vám do žil pomalu, jako nějaký zákeřný jed, přetvoří vás k obrazu svému. Zemřete opuštění, ztracení a doslova rozdrceni. Skladby zde působí jako ostré hřeby, kterými vás přitlučou na obrácený kříž. Skvělý temný death metal! Peklo! Smrt! Vykoupení nečekejte! Jen zatracení! Vynikající! 


sumarizace:

Při poslechu novinky "The Sect (Death REALigion)" polských MASACHIST u mě došlo k celkové obměně veškeré krve. Byla nahrazena tmou, šílenstvím a krutostí. Poláci již tradičně nahráli album, které je těžko stravitelné, nebude vyhovovat asi každému, ale vězte, že pravidelné společné modlitby časem přinesou zkažené ovoce. Kroutím se v křečích, prokletý, ztracený v záhrobí. Tuhle desku si budu pouštět každý večer, hned po setmění.

"The Sect (Death REALigion)" je poctou temnotě. Je albem nahraným v záhrobí a ovlivněným IMMOLATION, CANNIBAL CORPSE, AZARATH, šílenstvím a zkaženou krví. MASACHIST opět přišli, aby zničili tento svět svojí hudbou. Novinka má neskutečný tlak, náladu čerstvých hrobů a navěky vás prokleje. Pronikne vám do žil pomalu, jako nějaký zákeřný jed, přetvoří vás k obrazu svému. Zemřete opuštění, ztracení a doslova rozdrceni. Skladby zde působí jako ostré hřeby, kterými vás přitlučou na obrácený kříž. Skvělý temný death metal! Peklo! Smrt! Vykoupení nečekejte! Jen zatracení! Vynikající! 

Asphyx says:

When I was listening to the news of Polish MASACHIST “The Sect (Death REALigion)" all my blood was modified. It was replaced with darkness, madness and cruelcy. Polish recorded a hard digestible album that isn’t for everybody, but you know regular joint prayers can bring rotten fruit. I have cramps, I’m damned, lost in the beyond. This album I want to listen every evening, immediately after twilight.

"The Sect (Death REALigion)" is honest to the darkness. It is played in the beyond and it’s swayed by IMMOLATION, CANNIBAL CORPSE, AZARATH, madness and rotten blood. MASACHIST come to destroy this world with their music. The news has incredible pressure, mood of fresh graves and it will curse you forever. It comes into your veins slowly like some poisen, it transform you. You will die alone, lost and broken. The song are sharp like spikes that nail you up to the cross. Great dark death metal! Hell! Death! Don’t expect salvation! Damnation only! Excellent!


Tracklist:
01. Selected for Execution
02. Distant Horizon
03. The Sect
04. Glorious Death
05. Vengeance Sworn
06. Hang Them
07. Leave the World Burning
08. The Root of Life
09. Our Light

band:
Thrufel - lead & rhythm guitar
Daray - drums
PIG - throat
Aro - rhythm guitar
Heinrich - bass

Share this games :

TWITTER