DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. května 2024

Interview - SEPULCHRAL WHORE - Death metal soaked in darkness, coldness and corrupted blood that will bury you alive!


Interview with death metal band from Brazil - SEPULCHRAL WHORE.

Recenze/review - SEPULCHRAL WHORE - The Return from a Sepulchral Rest (2024):

Ave SEPULCHRAL WHORE! Greetings to the Brazil underground. I hope everything is fine with you. It should be because this year you have released a first long-play full-length album in your band's career. I have to admit it has literally blown my mind. It is dark, energic and as if it cuts by the sharp edge of the knife. I can hear from the record you did a really good job and you added a big portion of the talent, too. How do you perceive the new album in comparison to the previous first EP „Everlasting Morbid Delights“? Where did you want to move and in what are these two records different?

Hi, Jakub Asphyx!! Thanks a lot for your fuckin’ support to the band and for pretty cool deference in advance. We really appreciate it!! The new album marks the return of the band to underground scene after some rest when our focus was on new compositions into covid outbreak when the death was really near of each one of us. The “Deadly Infection” song for example was written from the pandemic reports around the world. We think that both records evidence the band "hellvolution" so far. Each production was thinked according to its history age.


“The Return from a Sepulchral Rest“ includes all attributes of good death metal. For me personally, it represents the record, which I really like to listen to. How did you produce it? How look the writing process of new material in the case of SEPULCHRAL WHORE?

Thanks, man!!! Pestmeester and Nyarlathotep IV, our guitar players, bring us their riffs. Tenebrarum puts your sickness thoughts on the paper and we set the songs in rehearsals together until feel their respective coldness atmospheres such as we thinked. It’s a friendly coletive work and it proud us too much!!

Who's signed the sound? I have to confirm that the sound literally kills. It keeps making me turn up the volume on the hi-fi tower. You have a sound that is harsh, raw and dark and animalistic at the same time, it feels analogue. What studio did you record in and how did it all work?

It’s a friendly coletive work without any individual vanity. All album’s production process (sound capture, mixing e mastering) was done with Joel Lima from J.A. Studios. We already worked with him another jobs.


An integral part and a kind of extra bonus for fans today is a music CD (cassette, vinyl). You have released it on Excarnation Records and it comes with a deadpan cover. Who is the author? How did you choose the theme and how does it relate to the music on the release?

The artwork was done by greatest Fernando JFL (@giotefeli). He wonderfully put on canvas the apocaliptic scenery described into the “Whore from Sepulcher” lyric. Our necromantic woman got back from the grave after some rest. The album marks this evilness event artistically.

You play death metal influenced by, among other things, the old school. Today, the band can't avoid comparisons, but I would like to know how the idea to start SEPULCHRAL WHORE was born, who was and is your metal idol? Where do you want to move your band? Are you attracted to large foreign festivals, for example, are you willing to go on tour with a more famous band?

The band has born from our artistic desire to play death metal among friends. The Sepulchral Whore is a character created for us and the band’s main lyric concept. A necromantic woman that visits graveyards to satisfy her necrofilic fetishes.


I like to ask the musicians what death metal means to them. How would they define it, whether it is more the philosophy and lifestyle thing for them or "just" relaxation? What does it mean for you? How do you perceive and experience it?

To play Death Metal is an artistic expression for us!!! A poetic/ludic/scenic/plastic way to express our dark feelings throught the music. We love it as fuck!!!

Finally, a classic but important question. What is SEPULCHRAL WHORE planning in the upcoming months? Where can we see you at the stage and when will you visit the Europe?

The band continue rehearsing and already working new compositions for upcoming records trying keep the same production standard of “The Return From a Sepulchral Rest” album. Violent songs!!! Right on!!! The necromantic evilness always will prevail!!! In advance we would like yes to play around the old world. We’ve open for that. Make some crazy shows into the European nights. It’d be wonderfull!!!


Thank you so much for the interview. I wish a lot of success to the new album and let the number of your fans expand as much as possible. I will look forward to seeing you somewhere live again. I wish you a lot of success both musically and personally. I'm going to push „The Return from a Sepulchral Rest“ into my head again!

Recenze/review - SEPULCHRAL WHORE - The Return from a Sepulchral Rest (2024):

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - SEPULCHRAL WHORE - Temnotou, chladem a zkaženou krví nasáklý death metal, který vás pohřbí zaživa!


Rozhovor s death metalovou skupinou z Brazílie - SEPULCHRAL WHORE.

Recenze/review - SEPULCHRAL WHORE - The Return from a Sepulchral Rest (2024):

Ave SEPULCHRAL WHORE! Zdravím do brazilského undergroundu. Doufám, že je u vás vše v pořádku. Mělo by, máte na kontě letos první dlouhohrající skvělé album své kariéry. Musím se přiznat, že mě doslova přikovalo na zeď. Je temné, energické, řeže ostrou hranou nože. Je hodně slyšet, že jste odvedli skvělou práci a taky velká porce talentu. Jak vnímáš novou desku v souvislosti s vaším prvním EP „Everlasting Morbid Delights“? Kam jak jste se chtěli posunout a v čem jsou podle tebe nahrávky odlišné?

Ahoj, Jakub Asphyx!! Díky moc za tvou podporu kapele a za pěknou úctu předem. Moc si toho vážíme!! Nové album znamená návrat kapely na undergroundovou scénu po určité pauze, kdy jsme se soustředili na nové skladby do covid outbreak, kdy smrt byla opravdu blízko každého z nás. Například píseň "Deadly Infection" vznikla na základě zpráv o pandemii po celém světě. Myslíme si, že obě desky jsou důkazem dosavadní "hellvolution" kapely. Každou produkci jsme promýšleli podle jejího historického stáří.


„The Return from a Sepulchral Rest“ v sobě obsahuje všechny atributy dobrého death metalu. Pro mě osobně se jedná o desku, ke které se hrozně rád vracím. Jakým způsobem vznikala? Jak skládají nový materiál SEPULCHRAL WHORE?

Díky, chlape!!! Pestmeester a Nyarlathotep IV, naši kytaristé, nám přinášejí své riffy. Tenebrarum dává své nemocné myšlenky na papír a my společně nastavujeme skladby na zkouškách, dokud neucítíme jejich chladnou atmosféru takovou, jakou jsme si mysleli. Je to přátelská kolektivní práce a jsme na ni moc pyšní!!!

Kdo je podepsán pod zvukem? Musím potvrdit, že zvuk doslova zabíjí. Pořád mě to nutí na hi-fi věži přidávat volume. Máte zvuk, který je krutý, surový a zároveň temný a živočišný, působí analogově. V jakém studiu jste nahrávali a jak vše probíhalo?

Jde o přátelskou kolektivní práci bez individuální ješitnosti. Na produkci alba (snímání zvuku, mix a mastering) se podílel Joel Lima z J.A. Studios. S ním jsme již spolupracovali na dalších nahrávkách.


Nedílnou součástí a jakýmsi bonusem navíc je pro fanoušky dnes hudební CD (kazeta, vinyl). Vy jste jej vydali u Excarnation Records a je opatřeno mrtvolným obalem. Kdo je jeho autorem? Jak jste motiv vybírali a jak souvisí s hudbou na novince?

Autorem výtvarného návrhu je nejlepší Fernando JFL (@giotefeli). Nádherně přenesl na plátno apokalyptickou scenérii popsanou v textu "Whore from Sepulcher". Naše "nekromantka" se po chvíli odpočinku vrátila z hrobu. Album tuto událost zlovůle umělecky poznamenává.

Toulám se podsvětím již přes třicet let a do brazilského podzemí si chodím pro muziku vlastně na jistotu. Myslím, že máme podobnou náturu i vkus, co se týká metalu. Mám vaše kapely hodně rád a pečlivě sleduji vaši scénu. Možná vám i trošku závidím, my máme u nás jen pár death metalových smeček, které stojí za to. Jak vnímáš vaši scénu, fanoušky, labely?

Kapela se zrodila z naší umělecké touhy hrát death metal mezi přáteli. Sepulchral Whore je postava, kterou jsme si vytvořili, a hlavní textový koncept kapely. Nekromantka, která navštěvuje hřbitovy, aby uspokojila své nekrofilní fetiše.


S oblibou se ptám muzikantů na to, co pro ně znamená death metal. Jak by jej definovali, jestli je pro ně spíše filozofií a životním stylem nebo „jen“ relaxem. Co znamená pro tebe? Jak jej vnímáš a prožíváš?

Hrát death metal je pro nás umělecké vyjádření!!! Je to poetický/lidový/scénický/plastický způsob, jak vyjádřit naše temné pocity prostřednictvím hudby. Milujeme to jako sviňa!!!


Na závěr klasická, ale důležitá otázka. Co chystají SEPULCHRAL WHORE v nejbližších měsících? Kde vás můžeme vidět na koncertě a kdy navštívíte Evropu?

Kapela pokračuje ve zkoušení a již nyní pracuje na nových skladbách pro nadcházející desky, přičemž se snaží udržet stejný produkční standard jako na albu "The Return From a Sepulchral Rest". Násilné skladby!!! Přesně tak!!! Nekromantické zlo vždycky zvítězí!!! Předem bychom chtěli hrát po starém světě. Jsme připraveni. Udělejte pár šílených koncertů do evropských nocí. Bylo by to úžasné!!!


Děkuji moc za rozhovor. Přeji nejen nové desce spoustu úspěchů a ať se co nejvíc rozšíří řady vašich fanoušků. Budu se těšit někde naživo a ať se vám daří jak po hudební stránce, tak i v osobní rovině. Jdu si „The Return from a Sepulchral Rest“ zase narvat do hlavy!

Recenze/review - SEPULCHRAL WHORE - The Return from a Sepulchral Rest (2024):

---------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 22. května 2024

Recenze/review - MORTUARY SICKNESS - What Lies Beyond... (2024)


MORTUARY SICKNESS - What Lies Beyond...
CD 2024, Death Sick Records

for english please scroll down

Jako šelma zahnaná do kouta. Jako vyděšené zvíře, které bojuje o život. Oči plné nenávisti, pradávný strach ze smrti. Do některých lidí byste to nikdy neřekli. Navenek vždycky vypadal jako milý chlap. Jenže pod povrchem to vřelo. Měl zkaženou krev. Obličej plný úsměvů, ale vnitřnosti nakažené nenávistí. Mám rád hudbu, která dokáže všechno ohlodat na kost a ukázat krutou pravdu.

Dnešní doba je úžasná v tom, že se dostanete i ke kapelám, které by vám jinak zůstaly ukryty. Na australské MORTUARY SICKNESS mě upozornil algoritmus na všemocném youtube. Líbil se mi obal a tak jsem si zkusil poslechnout pár skladeb. Nakonec jsem byl natolik stržen a zaujat, že jsem s jejich novou debutovou deskou "What Lies Beyond..." strávil několik dní. Je totiž syrová, divoká, ale i temná a záhadná. Zkrátka a dobře, tohle je přesně death metal, který jsem chtěl vždycky podporovat. 


Naleznete zde jak surové, maniakální pasáže, tak i klidnější momenty. Vše je náležitě ostré, melodie se velmi dobře pamatují. Pánové mají svůj rukopis a zároveň jsou šílení přesně takovým tím skvělým způsobem. Mám zkrátka pořád chuť si podupávat nohou, tančit jako nějaký maniak po pokoji, headbanging je také zaručen. Navíc, a to je pro mě hrozně důležité, v sobě skladby obsahují velké množství energie. Představte si třaskavou směs, kterou vám kapela hodí do rukou. Vy stojíte dole pod pódiem a rádi a s chutí se necháte znovu a znovu strhnout. Zvuk, obal, celková produkce, vše je na skvělé úrovni. Vůbec není poznat, že se jedná teprve o první dlouhohrající desku kapely. Naopak. Tohle je zásah přímo doprostřed terče, na solar plexus. Mám to takhle nastavené od svého mládí. Jakmile mě nějaká nahrávka zaujme, jako "What Lies Beyond...", nevím o světě kolem sebe. Mám obrovskou chuť chytit do rukou kladivo a jít zbourat nejbližší zeď. Toho tlaku, té černé energie, nadšení a odhodlání je v hudbě těchto maniaků tolik, že by je mohla prodávat. Je to jako potkat toho milého chlápka z úvodu dnešního článku. Skončíte ve staré smradlavé kobce a sami se přesvědčíte o tom, že peklo doopravdy existuje. Je uvnitř každého z nás. Jako šelma zahnaná do kouta. Jako vyděšené zvíře, které bojuje o život. Oči plné nenávisti, pradávný strach ze smrti. Do některých lidí byste to nikdy neřekli. Navenek vždycky vypadal jako milý chlap. Jenže pod povrchem to vřelo. Měl zkaženou krev. Maniakální, surový death metal, který vás přikove na zeď! Temnota a chlad!


Asphyx says:

Like a cornered beast. Like a frightened animal fighting for its life. Eyes full of hatred, an ancient fear of death. Some people you'd never say that to. He always seemed like a nice guy on the outside. But underneath the surface, it was boiling. His blood was tainted. A face full of smiles, but a gut infected with hate. I like music that can gnaw everything to the bone and show the harsh truth.

The great thing about today is that you can get to bands that would otherwise remain hidden from you. Australia's MORTUARY SICKNESS was brought to my attention by an algorithm on the almighty youtube. I liked the cover art and so I tried listening to a few tracks. Eventually, I was so blown away and intrigued that I got hooked with their new debut album "What Lies Beyond..." for a few days. It is raw, wild, but also dark and mysterious. In short, this is exactly the death metal I've always wanted to support. 


You will find both raw, manic passages and calmer moments. Everything is properly sharp, the melodies are very easy to remember. The gentlemen have their own signature and at the same time are crazy in exactly the perfect way. I just keep wanting to stomp my feet, dance like a maniac around the room, headbanging is also guaranteed. Plus, and this is terribly important to me, the songs have a lot of energy in them. Imagine the shaky mixture the band will throw into your hands. You're standing down below the stage, happy and eager to be swept away again and again. The sound, the packaging, the overall production, everything is on a great level. It's not at all noticeable that this is only the band's first full-length record. On the contrary. This hits right in the middle of the target, the solar plexus. I've had it set up like this since I was young. Once a record catches my attention, like "What Lies Beyond...", I don't know about the world around me. I have this overwhelming urge to grab a hammer and go knock down the nearest wall. There's so much pressure, that black energy, enthusiasm and determination in these maniacs' music, it could sell. It's like meeting the nice guy in the opening of today's article. You'll end up in a stinking old dungeon and see for yourself that hell really does exist. It's inside all of us. Like a beast cornered. Like a frightened animal fighting for its life. Eyes full of hate, an ancient fear of death. Some people you'd never say that to. He always seemed like a nice guy on the outside. But underneath the surface, it was boiling. His blood was tainted. Maniacal, raw death metal that will drive you up the wall! Dark and cold!Tracklist:
01. Entwined In Mortality 
02. Purgatory 
03. Cosmic Tides Of Damnation 
04. Diabolical Rites Of Agony 
05. As The Wurms Consume 
06. Repent 07. Unto Valhalla

band:
Wallace - Vocals
Calhalla - Guitars / Vocals
Gamblor - Guitars
T-bone - Bass
Snotticus - DrumsRecenze/review - KVADRAT - The Horrible Dissonance of Oblivion (2024)


KVADRAT - The Horrible Dissonance of Oblivion
CD 2024, Nuclear Winter Records, Total Dissonance Worship

for english please scroll down

Představte si bouři, která vše očistí. Zůstane po ní jenom zničená země. Rozbořené domy, kusy mrtvých těl v ulicích. Už jste si mysleli, že všechno skončilo, už jsme chtěli počítat škody. Opak je ale pravdou. Další vlna, další přízraky s rozšklebenými tvářemi, které vám půjdou po krku. Už nikdy nenaleznete klid, už nikdy nespatříte světlo. Přesně takové jsou i mé pocity z debutového dlouhohrajícího alba řeckých KVADRAT.

KVADRAT znamená v uzbečtině náměstí. Autorem hudby a jediným členem kapely je Ivan Agakechagias. Nahrávka se mi dostala do ruky víceméně náhodou. Pokud si tedy myslíte, že náhody existují. Sedl jsem si, zapnul play a ihned se ocitl uprostřed divoké black death metalové bouře. 


Jedná se o naléhavou, zpočátku těžce stravitelnou hudbu, kterou když budete chtít pochopit, tak u ní musíte přemýšlet. Je nutná určitá dávka fantazie, musíte mít rádi absolutní tmu, musí se vám líbit, když hudba pálí a žhne, když drásá. Poslouchat "The Horrible Dissonance of Oblivion" je jako se procházet v mlze. Uprostřed tajemných močálů. Našlapujete opatrně, stejně vás nakonec dostanou. Démoni na vás, stejně jako motivy z téhle desky, budou útočit ze zálohy. Vzduchem se vznáší mrtvolný pach. KVADRAT umí být zničující i záhadní. V některých momentech se vám dostanou hluboko do vnitřností, usadí se v nich jako nějaká starodávná choroba. Bez naděje, bez budoucnosti. Pochmurné nálady létají všude kolem, jako můry kolem ohně. Nakonec padají, stejně jako naděje, spálené k zemi. Máte rádi kapely jako ULCERATE, SUFFERING HOUR, AD NAUSEUM, DEATHSPELL OMEGA? Potom neváhejte ani chvilku. Budete nadšeni! Možná se vám některé motivy budou zdát příliš dlouhé a opakující se, ale dejte jim určitě šanci. Vše shnilé vyleze na povrch až po nějakém čase. Přiznám se, že na tuhle desku musím mít náladu. Musí venku pršet a být chladno. Otevřu okno a dívám se na tepající město pode mnou. V těchto momentech cítím z nahrávky velkou sílu, talent. Spokojený jsme i se zvukem (album si nahrával autor sám, o mastering se potom postaral Dan Lowndes), který je masivní, surový a čitelný zároveň. Černo šedý obal potom jen krásně doplňuje vše, co se na nahrávce odehrává. Představte si bouři, která vše očistí. Zůstane po ní jenom zničená země. Rozbořené domy, kusy mrtvých těl v ulicích. Už jste si mysleli, že všechno skončilo, už jsme chtěli počítat škody. Opak je ale pravdou. Další vlna, další přízraky s rozšklebenými tvářemi, které vám půjdou po krku. Už nikdy nenaleznete klid, už nikdy nespatříte světlo. Expresivní, disonantní black death metalová smršť, která vás smete z povrchu zemského! Zuřivá odpověď vlastním démonům!Asphyx says:

Imagine a storm that cleanses everything. All that's left is a ruined earth. Broken houses, dead bodies in the streets. You thought it was all over, we were about to count the damage. But the opposite is true. Another wave, more ghosts with their faces scrunched up, coming for your throat. You'll never find peace, never see the light again. That's exactly how I feel about the debut full-length album from Greece's KVADRAT.

KVADRAT means square in Uzbek. The author of the music and the only member of the band is Ivan Agakechagias. I got my hands on the record more or less by accident. If you think there are coincidences. I sat down, put it on play and immediately found myself in the middle of a wild black death metal storm.


This is urgent, at first hard to digest music that if you want to understand it, you have to think about it. A certain amount of imagination is required, you have to like absolute darkness, you have to like it when the music burns and glows, when it scratches. Listening to "The Horrible Dissonance of Oblivion" is like walking through a fog. Amidst mysterious swamps. You tread carefully, they'll get you eventually. The demons, like the themes on this record, will ambush you. The stench of the dead hangs in the air. KVADRAT can be both devastating and mysterious. At some points they will get deep into your guts, settling in like some ancient disease. No hope, no future. Gloomy moods flying all around, like moths around a fire. Eventually they fall, like hope, burnt to the ground. Do you like bands like ULCERATE, SUFFERING HOUR, AD NAUSEUM, DEATHSPELL OMEGA? Then don't hesitate a moment. You will be thrilled! You may find some of the themes too long and repetitive, but give them a chance. Everything rotten will come to the surface after some time. I'll admit, I have to be in the mood for this record. It must be raining and cold outside. I open the window and look at the beating city below me. In these moments, I feel a great power, a great talent from the record. We are also happy with the sound (the album was recorded by the author himself, then mastered by Dan Lowndes), which is massive, raw and clear at the same time. The black and grey cover art then just complements everything that happens on the record beautifully. Imagine the storm that cleans everything up. All that's left behind is a ruined earth. Broken houses, dead bodies in the streets. You thought it was all over, we were about to count the damage. But the opposite is true. Another wave, more ghosts with their faces scrunched up, coming for your throat. You'll never find peace, never see the light again. An expressive, dissonant black death metal whirlwind that will wipe you off the face of the earth! A furious answer to your own demons!Tracklist:
1. Υπόγειος Λαβύρινθος (Underground maze)
2. -4°C
3. Σηπτική Ανυπαρξία (Septic Inexistence)
4. Αμνησία (Amnesia)
5. Γυάλινα Μάτια (Eyes made of glass)
6. Η Φρικτή Δυσαρμονία της Λήθης (The horrible dissonance of oblivion)
7. Ολική Αποσύνθεση (Total Decay)

All music & lyrics, instruments & vocals, drum programming, recording/mixing, cover art & graphic artworks, logo and layouts, animation and video by I.A (KVADRAT).

Mastered by Dan Lowndes at Resonance Sound Studios, USA


KVADRAT

Nuclear Winter Records

Total Dissonance Worship

úterý 21. května 2024

Recenze/review - CUTTERRED FLESH - Love At First Bite (2024)


CUTTERRED FLESH - Love At First Bite
CD 2024, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Pamatuješ si na tu studenou tmu? Když si byl zavřený dole ve sklepě. Když tě mučili, když tě mlátili? Vlastní rodiče. Tvoje modřiny, ani zlomená žebra nikoho nezajímaly. Zažil si jenom bolest, strach a nenávist. Nikdy ses nikomu nepodíval do očí. Až dodnes. Nastal čas se pomstít. Vždycky se ti líbila. Její chůze, její ladné křivky. Jak se smála, jak nakláněla hlavu. Teď už je jenom tvoje. Svázaná a ponížená. Můžeš jí udělat všechno to, co kdysi dělali tobě. Nic jiného totiž neznáš. Po její bílé kůži teče první pramínek krve.

Poslouchat novou desku českých brutálních death metalistů CUTTERED FLESH, je jako sledovat krutý příběh o nějakém monstru. Z riffů odkapává krev a když přidáte hlasitost, tak se ocitnete ve starém, zdánlivě opuštěném sklepě. Do stěn jsou otištěny bolestivé výkřiky obětí. Myslím si, že si nejen každý fanoušek stylu přijde na své. Tohle album vám vyrve všechny vnitřnosti z těla.


Podepisuji vám vlastní krví, že kapela je ve skvělé formě. Zvuk, obal (Par Olofsson), vše sedí perfektně na svých místech. V kapele působí samí zkušení muzikanti, kteří moc dobře vědí, co a jak chtějí hrát. Novinka je pestřejší než předchozí alba. Osobně musím říci, že se mi tenhle vývoj moc líbí. Nejsou to jen nekompromisní údery přímo na solar plexus, ale i temné atmosférické pasáže, které dodávají hudbě na nové nahrávce na ještě větší uvěřitelnosti. Songy jsou výbušné, mají v sobě nakumulované velké množství temné energie. Je to takový ten poctivý masakr, který máme my, fanoušci tolik rádi. Přidáváno je ale ještě něco navíc. Těžko definovatelné pnutí, chvění, kus talentu a schopnost zaujmout. CUTTERRED FLESH vás zkrátka a jednoduše vezmou, svážou a pověsí na háky. Marně budete volat o pomoc. Do žil se vám pomalu vkrade chlad smíchaný se strachem. Máte rádi kapely jako SUFFOCATION, DEPRAVITY, GODLESS THRUTH, ABORTED, BENIGHTED, ABORTED? Tak potom zbystřete svoji pozornost. Hraje se tu i pro vás. Zlo a temnota se ukrývají hluboko v každém v nás. Pánové tohle všechno vzali a vytáhli to na povrch. Je na každém z vás, jak si s tím poradíte. Za sebe mohu napsat jediné. Nové album "Love At First Bite" je dokonalou esencí toho, co mám na tomhle stylu rád. Kapela má navíc svůj vlastní rukopis, ocejchuje si vás. Já vím, pro někoho bude jejich muzika příliš extrémní a nechutná, ale je nutné na rovinu říci, že někdy bývá realita ještě krutější a hnusnější. Stačí nemít zavřené oči. Pamatuješ si na tu studenou tmu? Když si byl zavřený dole ve sklepě. Když tě mučili, když tě mlátili? Vlastní rodiče. Tvoje modřiny, ani zlomená žebra nikoho nezajímaly. Zažil si jenom bolest, strach a nenávist. Nikdy ses nikomu nepodíval do očí. Až dodnes. Masivní, temný a devastující brutální death metal, který vám odtrhá veškeré maso od kostí! Z tohoto alba odkapává zkažená krev!


Asphyx says:

Remember the cold darkness? When you were locked down in the basement. When you were tortured, when you were beaten? Your own parents. No one cared about your bruises or your broken ribs. All you experienced was pain, fear and hate. You never looked anyone in the eye. Until today. It's time for revenge. You always liked her. Her walk, her graceful curves. The way she laughed, the way she tilted her head. Now she's all yours. Bound and humiliated. You can do to her everything they once did to you. Because that's all you know. The first trickle of blood runs down her white skin.

Listening to the new album of Czech brutal death metallers CUTTERED FLESH is like watching a cruel story about a monster. Blood drips from the riffs and when you turn up the volume you find yourself in an old, seemingly abandoned basement. The painful screams of the victims are imprinted on the walls. I think that not only every fan of the style will find it to their liking. This album will rip your guts out.


I sign with my own blood that the band is in great shape. The sound, the cover (Par Olofsson), everything fits perfectly in place. The band is full of experienced musicians who know very well what and how they want to play. The new album is more varied than previous albums. Personally, I have to say that I really like this development. It's not only the uncompromising strikes directly on the solar plexus, but also the dark atmospheric passages that make the music on the new record even more believable. The songs are explosive, with a lot of dark energy accumulated in them. It's the kind of honest to goodness carnage that we fans love so much. But there's something extra added. A hard to define tension, a tingle, a piece of talent and the ability to captivate. CUTTERRED FLESH will simply and simply take you, tie you up and hang you from the hooks. You will cry out for help in vain. A coldness mixed with fear will slowly creep into your veins. Do you like bands like SUFFOCATION, DEPRAVITY, GODLESS THRUTH, ABORTED, BENIGHTED? Then focus your attention. There's music for you too. Evil and darkness lurks deep within each and every one of us. The gentlemen have taken all of this and brought it to the surface. It's up to each of you to deal with it. For myself, I can only write one thing. The new album "Love At First Bite" is the perfect essence of what I love about this style. Moreover, the band has its own handwriting, it brands you. I know, for some people their music will be too extreme and disgusting, but it must be said that sometimes reality is even more cruel and ugly. Just keep your eyes closed. Remember the cold darkness? When you were locked down in the basement. When you were tortured, when you were beaten? Your own parents. No one cared about your bruises or your broken ribs. All you experienced was pain, fear and hate. You never looked anyone in the eye. Until today. Massive, dark and devastating brutal death metal that will rip all the flesh from your bones! The blood drips from this album!

Line up -
Jiri Krs - Vocals
Vitali Novak - Guitar
David Krombholz - Guitar
Ondrej Klaban - Bass
Jakub Bayer - Drums

Artwork by Par Olofsson

Track Listing -
1. Xenomorphic Annihilation: Earth Ravaged
2. Human Protein Concentrate
3. Repeated Intersexual Misunderstanding
4. Code of Zuurith
5. The Symptoms of Parasite
6. Descent Into Torment Of Abyssal Whispers
7. Sarkam's Wrath Unleashed
8. Amanda
9. The Last Supper
10. Spawn of Vathus


Recenze/review - IMPERIALIST - Quantum (2023)


IMPERIALIST - Quantum
EP 2023, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Myslím si, že jsme to všichni tak nějak podvědomě tušili. Jednou to muselo přijít. Psávali o tom staří autoři sci-fi a ukázalo se, že měli se vším pravdu. Lidský rod se začal postupně ničit, vyhlazovat mezi sebou. Nekonečné války, příčina se vždycky najde. Obnovené veřejné popravy, přímé přenosy z utrpení. Už se na to nemohli dívat. Naši stvořitelé. dali nám všechno. Život, boha, bolest. Nevážili jsme si toho. Loni se vrátili a když zahájili útok, zavládla panika a chaos. A éterem znělo nové EP black metalistů IMPERIALIST z Kalifornie. 

Zrovna jsem dočetl jednu knihu plnou dystopie a přiznám se, že jsem u ní "Quantum" poslouchal stále dokola. Nejdříve jako kulisu a po nějaké době se mi skladby dostaly postupně pod kůži. Vnímal jsem a cítil, že je deska plná černé energie. 


Je to smršť, je to vichřice. Lehce inspirování třeba takovými MARDUK nebo EMPEROR, útočí IMPERIALIST s velkou silou. Jsou nekompromisní, syroví a zůstává po nich spálená země. Většinou sice píši a podporuji trošku jiné extrémní metalové styly, ale tahle smečka si mě získala nejen svým přístupem. Líbí se mi zvuk, skvělý je i obal (Misanthropic Art). Fanoušek dostane poctivou porci dobře odvedené práce. Ale to by v dnešní době bylo málo. Američané mají navíc talent na to, napsat dobré skladby, které žhnou a pálí. Opravdu mám pocit, že letím ve vesmírné lodi a dole pode mnou utíkají stovky lidí v posledních záchvatu sebereflexe. Napadá mě spousta přirovnání, během poslechu pracuje moje fantazie na sto procent. Kapela mě rozhodně nenechala v klidu. A to je pro mě jasný důkaz, že se jim EP "Quantum" povedlo. Základem je sice klasický, tradiční black metal, ale zazní i thrashové pasáže a spousta zajímavých, neotřelých momentů. Zkrátka a dobře, nahrávka se mi opravdu velmi dobře poslouchala. Čerpal jsem temnou energii z vesmíru a kýval se spokojeně do rytmu. Síla se zde potkává s divokostí. Zkusili jste se někdy dlouho dívat do tmy? Přestavovali jste si démony? Tak ti samozřejmě existují. Nejsou to jen naše představy, ale tajemné bytosti z dalekých galaxií, které se vrátily, aby zde udělaly pořádek. Je vám doufám jasné, co u toho budou poslouchat za hudbu. Black metalová temnota z jiných světů! Smrtící invaze, u které budete zničeni! 


Asphyx says:

I think we all kind of subconsciously suspected it. It was bound to happen at some point. The old science fiction writers used to write about it, and it turns out they were right about everything. The human race began to gradually destroy itself, to exterminate each other. Endless wars, there's always a cause. Renewed public executions, live broadcasts of the suffering. They couldn't watch it anymore. Our creators. They gave us everything. Life, God, pain. We didn't appreciate it. Last year they came back and when they launched their attack, there was panic and chaos. And the new EP from California black metallers IMPERIALIST.

I just finished reading a book full of dystopia, and I confess I listened to "Quantum" over and over again. First as a backdrop and after a while the songs gradually got under my skin. I could sense and feel that the record was full of black energy.


It's a whirlwind, it's a storm. Slightly inspired by the likes of MARDUK or EMPEROR, the IMPERIALIST attacks with great force. They're uncompromising, raw, and leave scorched earth in their wake. I usually write and support slightly different extreme metal styles, but this pack has won me over not only with their approach. I like the sound, the cover art (Misanthropic Art) is great too. The fan gets a fair portion of a job well done. But that wouldn't be enough these days. Plus, Americans have a knack for writing good songs that burn and burn. I really do feel like I'm flying in a spaceship, with hundreds of people below me in a last fit of self-reflection. I can think of a lot of comparisons, my imagination is working one hundred percent while I'm listening. The band certainly didn't leave me in peace. And this is a clear proof for me that their EP "Quantum" was a success. The basis is classic, traditional black metal, but there are also thrash passages and a lot of interesting, fresh moments. All in all, the record was a really good listen for me. I was drawing dark energy from the universe and swaying contentedly to the beat. Power meets ferocity here. Have you ever tried looking into the dark for a long time? Have you imagined demons? Well, of course they exist. They are not just our imaginations, but mysterious beings from galaxies far away who have returned to make order. I hope you know what kind of music they'll be listening to. Black metal darkness from other worlds! A deadly invasion that will destroy you!Track listing -
1. Gateway
2. Echoed Demise
3. Quantum Annexation
4. Call of Vulcain
5. Quiescent Terror

Line up -
Sergio Soto - Guitars/Vocals
Rodney Quinones - Drums
Bryant Quinones - Guitars
Joshua Alvarez - Bass

Artwork by Misanthropic Art

pondělí 20. května 2024

Report, photos, video - CENTINEX, KORPSESOTURI - club Modrá Vopice, Prague - 19. 5. 2024

Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:Když slovutný Stephen King vydal poprvé v roce 1998 svoji knihu Pytel kostí, byli švédští CENTINEX již osm let na scéně. Měl jsem doma jejich tři desky, ale všechno jen na kazetách, které již neoplývaly valnou kvalitou. Dnes je tenhle nosič možná dobrým sběratelským artiklem, ale po delší době se moc poslouchat nedá. Držel jsem v ruce brožovaný výtisk, koupený v jednom plzeňském knihkupectví. V Music Records bylo poměrně dost lidí a musel jsem čekat. Až na mě přijde řada a budu si moc poslechnout tehdejší novinku "Reborn Through Flames". Měl jsem peníze z brigády a tak jsem si říkal... Odpustím si nějaké to pivo a přihodil jsem do igelitky i všechna předchozí alba na CD.

Nechme ale nostalgii stranou. Kapela přerušila svoji činnost, aby se v roce 2014 vrátila. Tedy, dalo by se také napsat, že se vrátil Martin Schulman, jediný původní člen. Ten se obklopil kolegy, kteří mají všichni zkušenosti z dalších švédských legendárních smeček. A výsledek? Několik skvělých nahrávek a nedělní koncert v Praze, na který jsem se hrozně těšil. Minulý týden jsme měli takové setkání s kamarády po letech. Všichni mi říkali, ty jsi blázen, že se ještě táhneš přes celou republiku, abys viděl kapelu, co máš rád. Nevěděl jsem, co jim na to mám odpovědět. Asi to mám v krvi nebo se postupně stávám jen pytlem plným kostí. Nevím, jistý jsem si jen s tím, že jsem měl v žebradle koupenou vstupenku, v telefonu jízdenky a na tváři úsměv těch, kteří vědí své. Jsi stejně prokletej jako já, řekl mi nedávno jeden starej pes odněkud z Chile. Lépe bych to nenapsal.


Tak trošku jsem předpokládal, že na tyhle dvě skvělé kapely moc death metalových hipsterů nepřijde. Bylo to spíše setkání veteránů, jak už tomu u podobných akcí bývá. Máme rádi své jisté. Chyběla mi sice hospoda s rozplavbou, ale jako manžel a otec nejsem samozřejmě pánem svého času. Zatáhněme tedy raději břicha, přežijme dlouhou cestu, narovnejme záda, představme si, že nám je o třicet méně a pojďme zase jednou trošku zazlobit. Je neděle poledne a sedím ve svém křesle. Mě se nikam nechce, říkám a obracím stránky v jedné napínavé knize. Ještě, že jsem si vše objednal dopředu. Jedu....a kolem mě se míhá zelená krajina.

V Modrý Vopici to mám rád. A hlavně, mám se odtud jak dostat zpátky domů. Zdravím známé, prohodíme pár slov. Jasně, už to není jako kdysi, za starých časů, to by nás byl o hodně větší počet, většina by byla totálně opilých a víc by se řádilo. Ale stejně, mám to pořád rád. Tu atmosféru, úsměvy, pohodu. Někdo chodí na ryby, někdo si hlídá kalorie, někdo miluje sado maso, já mám rád death metal. A tak se pro mě stal nedělní večer takovým malým svátkem. Pojďme na kapely. 


KORPSESOTURI - s touhle finskou smečkou jsem se již několikrát setkal. Znáte to, jsem starý pes, který proleze kde jakou plesnivou hrobku. V jedné jsem nalezl rozpadlou rakev a v ní hromadu rozložených tkání. Ano, pánové hrají postaru, uvěřitelně, syrově, přesně takovým způsobem, jako tepe krev i v mém srdci. Naživo byli skvělí, odhodlaní nás totálně zničit, což se jim také povedlo. Už jste někdy měli chuť se rozeběhnout hlavou proti zdi? Tak hudba těchto tmářů byla stejně divoká, šílená, zničující. Tohle byl zkrátka poctivý death metal z časů, kdy jste ještě mohli kapelám jejich morbidní práci věřit. Nezbývá, než poděkovat a říci - bylo to super! Potvrzuji to já, i všichni démoni, kteří se při tomhle koncertě objevili mezi námi. Odcházel jsem roztrhaný na kusy a s hlavou prolitou kyselinou! Cítil jsem ve vzduchu krev!


I have met this Finnish pack several times. You know, I'm an old dog who can crawl through any moldy tomb. In one, I found a broken coffin and a pile of decomposed tissue. Yes, the gentlemen play old-fashioned, believable, raw, in the same way my heart beats. They were great live, determined to destroy us, which they did. Have you ever felt like running headlong into a wall? Well, the music of these darkies was just as wild, crazy, devastating. This was simply honest death metal from a time when you could still trust bands to do their morbid work. Nothing to do but to thank them and say - it was great! I confirm it, and so do all the demons who appeared among us during this concert. I left torn to pieces and with my head drenched in acid! I smelled blood in the air!

CENTINEX - kapelu jsem neviděl už pěkně dlouho a tak jsem byl napnutý, jak na mě bude působit. Pánové vylezli na pódium, můj oblíbený zpěvák Henrik Andersson vzal do rukou mikrofon a začalo pravé, nefalšované peklo. Možná jste viděli jeden ze starých klasických hororů, ve kterém maniak řádí s motorovou pilou. Vystoupení CENTINEX bylo velmi podobné. Vzduchem létaly kusy smradlavého masa, lebky pukaly tlakem a kapela odvedla výkon, za který by se nemuseli stydět ani jezdci apokalypsy. Byla v tom tma, chlad, byl v tom tlak, sekání ostrými riffy, drcení bicími i starodávné choroby všude mezi námi. Katakomby byly otevřeny a vydaly pradávná svědectví o jediném pravém death metalu ze Švédska. Do žil mi proudilo velké množství energie. Tolik síly, tolik divokých momentů i mrazivých melodií. Tohle byla dokonalá esence toho, co mám na severském smrtícím kovu tolik rád! Kapela do nás zasekla svůj dráp a pohřbila nás zaživa! 

 

I hadn't seen the band for quite a while and I was excited to see how it would affect me. The gentlemen took the stage, my favorite singer Henrik Andersson took the microphone and all hell broke loose. You may have seen one of the old classic horror movies where a maniac goes on a chainsaw rampage. CENTINEX's performance was very similar. Pieces of stinking flesh flew through the air, skulls cracked from the pressure and the band gave a performance that even the Horsemen of the Apocalypse would not be ashamed of. There was darkness, there was cold, there was pressure, there was chopping sharp riffs, crushing drums and ancient diseases everywhere. The catacombs were opened and gave ancient testimonies of the only true death metal from Sweden. A great amount of energy flowed through my veins. So much power, so many wild moments and chilling melodies. This was the perfect essence of what I love so much about Nordic death metal! The band stuck its claw into us and buried us alive! 

Organizace v pořádku, zvuk také. Přišlo něco kolem šedesáti skalních fanoušků, kteří vytvořili oběma kapelám atmosféru, na kterou budou myslím dlouho vzpomínat. Bylo to epesní.

Nezbývá, než si nahlas vydechnout. A také poděkovat organizátorům. Nejen za to, že koncert vůbec byl a že sem podobná jména ještě vozí, ale také kvůli tomu, že se končí tak akorát, abych to stihnul domů do Plzně. Poslední pivo do sebe hodím rychle, potom se mi chce čůrat a musím venku zalézt do pangejtu. Momentálně nejsem pytel plný kostí, ale spíš žok piva. Inu, srdci neporučíš. Jinak to neumím, nebavilo by mě to. Následuje tramvaj, polospánek ve vlaku a přemáhání víček, aby byla otevřená, v nočním buse v Plzni. Jsem doma, pokaždé se mi rozlije na tváři úsměv. Přežil jsem to, je to můj soukromý maraton, který jsem zvládl. Závidím tiše Pražákům, že už nějakou dobu spí. Musím si zítra pustit Centinex a asi si přečtu i Pytel kostí od Kinga. Tak to byl můj pohled na nedělní koncert. Myslím si, že se vše povedlo jak mělo, já si odškrtl další kapelu, co jsem chtěl ještě vidět a nezbývá než se zase rozloučit a poděkovat vám, že jste dočetli až sem, že ještě pořád vůbec čtete. Mějte se co nejlépe a metal s vámi, přátelé morbidních melodií!


about bands on DEADLY STORM ZINE:

KORPSESOTURI:


CENTINEX:Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:

twitter:

instagram:

facebook:

TWITTER