Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. května 2017

Home » » Recenze/review - ACID FORCE - Atrocity For The Lust (2017)

Recenze/review - ACID FORCE - Atrocity For The Lust (2017)


ACID FORCE - Atrocity For The Lust 
CD 2017, Support Underground

for english version please scroll down

Ve smečce to vždy takhle chodilo. Už dlouhá desetiletí. Staří pomalu umírali, byli odsunuti na druhou kolej a smetlo je nadšené mládí. ACID FORCE jsou toho jasným důkazem. Po velmi vydařeném EP "Towards The Nuclear Load"  opět jasně dokazují, že to myslí s thrash metalem opravdu vážně. Nemá cenu jmenovat vzory, ze kterých čerpají, lepší je si sednout, otevřít lahev oblíbené značky piva a pořádně protáhnout své mozkové závity. Máte rádi mosh-pit? Milujete undergroundový lomoz? Toužíte po očistě své choré mysli? Tak neváhejte a osolte volume pořádně doprava. Nic neřešit, užívat si, kopnout do vrtule, odvázat se, zničit svět hudbou. To bývaly kdysi hlavní atributy stylu a slovenští maniaci je splňují ve všech bodech obhajoby. Thrashová naděj útočí!"Atrocity For The Lust" je albem, které kouše jako smečka rozzuřených vlků. Dokud žijeme, tak rychlost vítězí, to ví každý thrash metalový kojenec. Zajímavé je, že si novinku ACID FORCE pouštím častěji, než některé desky jejich slavných předků. Je to způsobeno nadšením, energií, silou a ostrými riffy, které mi do hlavy doslova frézují drážky. Nezapomíná se tentokrát ani na melodie - nahrávka je propracovanější. Připomínek nemám žádných, snad jen ne-thrasherovi bude připadat novinka ke konci už trošku monotónní. My, pravověrní ale víme, že skladby stejně nejvíc vyniknout naživo, v zaplivaném klubu, kde pivo poteče proudem. Na ACID FORCE nedám dopustit a každý jejich koncert i desku vyhlížím s nadějí. Tentokrát byla má očekávání naplněna a troufal bych si říct i překonána. "Atrocity For The Lust" na vás vycení zuby a smete vás z povrchu zemského. Ano, takhle se má hrát thrash metal! Doporučuji! Vynikající!english version:


It has been always like this in a pack. It has been like this for decades. The olds have been slowly dying, they were moved to the second dormitory and swept by enthusiastic youth. ACID FORCE are the best evidence of this. After a great LP called "Towards The Nuclear Load" they clearly showed that thrash metal is real for them. There is no reason in naming idols which they get inspiration from. It is better to sit down, take a bottle of your favourite brand of beer and stretch your brain threads. Do you like mosh-pit? Do you love the underground mess? Do you desire to purify your sick minds? Then do not hesitate and spice up the volume. Don´t care about anything, just have fun and kick the motors, unleash yourselves and destroy the world of music. These were the main attributes of style and these Slovak maniacs fulfil all those points of defence. Thrash hope attacks!“Atrocity For The Lust” is the album which bites like a pack of enraged wolves. As long as we live, the speed wins. Every thrash metal infant knows that. The interesting thing is that I like to play the new album by ACID FORCE more often than some older albums by their famous ancestors. It is caused by enthusiasm, energy, power and sharp riffs which mile grooves in my head. They do not forget melodies this time – the record is more sophisticated. I do not have any reminders, maybe just that for someone who does not like trash this album would seem a little bit monotonous. But, we – the orthodox ones, know that the songs are the best when they are played live in a crowded dark club where a lot of beer is. I love ACID FORCE and each of their concert and album is very hopeful for me. This time my expectations were fulfilled and I would say that they even overcome my expectations. “Atrocity For The Lust” will show you its teeth and sweep you off the surface of the earth. Yes, this is how trash metal should sound like! I definitely recommend it! Excellent!


Traсklist:
01. Unleash 02:20
02. I Am The Skating Man 04:25
03. Speedtrain 05:08
04. Echoes Of Fear 03:58
05. Diamond Skin 04:39
06. Vein Ripper 02:23
07. All Scum Will Rot 02:34
08. Y. C. S. 04:00
09. Spill The Acid 02:50
10. Atrocity For The Lust 02:37

Line-Up:
Fede - Drums
Erik - Guitars
Andrej - Guitars
Teo - Vocals, Bass

Share this games :

TWITTER