New album of Czech death metal band HYPNOS - "The Blackcrow" (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. května 2017

Home » » Recenze/review - DEAF & DUMB - Faceless Future (2017)

Recenze/review - DEAF & DUMB - Faceless Future (2017)


DEAF & DUMB - Faceless Future
CD 2017, Bizarre Leprous Production

for english scroll down

Když půjdete kolem staré opuštěné továrny, tak dávejte bedlivý pozor. Pod rezavými starými mosty se totiž občas odehrávají věci, které se vám nezdají ani v těch nejděsivějších snech. Kupříkladu zde můžete potkat death metalové řezníky DEAF & DUMB. Ukrývají se za sirnatými výpary z prasklých potrubí, ve stínu špinavých hal. Připadá mi, že večer, když jdu z práce a mám jejich novinku "Faceless Future" na uších, ožívají dávno rezavé stroje. Slyšíte ten lomoz? To se probudilo po mnoha a mnoha letech další monstrum. Chapadla utkaná ze smrti. K tomu industriální vsuvky. Kdo bude další na řadě?
Přiznám se, že novinka "Faceless Future" mi udělala obrovskou radost. A to hned z několika důvodů. Jednak si pamatuji kapelu v dobách jejích začátků, ale hlavně mě fascinuje celkové syrové vyznění nové desky. Příznivci starých CRYPTOPSY, SUFFOCATION, NAPALM DEATH, PYREXIE, případně třeba CRIMINAL ELEMENT, BENEDICTION a zakázaných jatek, by měli velmi zpozornět. DEAF & DUMB jsou totiž zkušení řemeslníci, kteří moc dobře vědí, jak provést pořádnou poctivou pitvu. Kapela se sice zcela vymyká dnešním moderním trendům, ale v tomto případě je to spíše ku prospěchu věci. Už jen ten zvuk, ty natlakované bicí, ten odér a pach zkažené krve. Všechno se to na mě valí jako nějaký rozzuřený stroj. Melodie jsou odlidštěné, nekompromisní, naléhavé a já už se těším, až půjdu zase ráno do práce. Jen budu muset u továrny dávat bedlivý pozor, aby mě hudba znějící z jejích útrob nerozsekala na malé plesnivé kousky. Nové album DEAF & DUMB je zkažené, jako dech znovu probuzené bestie! Velmi dobře!
english version:

When you walk pass an old abandoned factory, pay attention. Under the rusty old bridges, there is a lot happening which is not even happening in your wildest dreams. For example you can meet death metal butchers from DEAF & DUMB. They are hiding behind the sulphurous fumes from cracked pipes, in the shadow of dirty halls. It seems like when I go home from work in the evening and I listen to the new album “Faceless Future”, there are old rusty machines coming to life. Do you hear the mess? That is a monster being awaken after many years. Tentacles wounded from death. And also there are industrial parts. Who is next in line?
I have to admit that the new album “Faceless Future” made me very happy. For many reasons. On the one hand I remember this band since their beginnings and I am fascinated by their whole raw sound of the new album. Supporters of old CRYPTOPSY, SUFFOCATION, NAPALM DEATH, PYREXIE or even CRIMINAL ELEMENT, BENEDICTION and banned slaughterhouses, they all should be alert. DEAF & DUMB are experienced craftsmen who know how to do real autopsy. This band is completely out of date with today´s modern trends but in this case it is more beneficial. Just the sound, the pressurized drums, the smell of bad blood. Everything is rolling on my like an angry machine. Melodies are dehumanized, uncompromising, and urgent and I am looking forward to go to the work again in the morning. I´ll just have to pay more attention so the music which sounds from her bowels don´t cut me into small mouldy pieces. New album DEAF & DUMB is bad like a breath of freshly awaken beast! Very good!


„Faceless Future…“ tracklist:
01 Intro
02 Suffocation
03 Satisfaction
04 The Power Of Obscene
05 Faceless Future…
06 Fear
07 Dirty Slut
08 Messengers Of Faith
09 Higher Intrest
10 Butcher Is Back – bonus track


DEAF AND DUMB lajnap:
Leoš Virgler – guitars
Standa Frkal – Bass guitars
Tom Drumstick Hendrich(Bum Čvacht) – ex Laniena Mentis – drums
Petr Klein „Káně“ – vocals – ex Bonesaw Of The Brains

http://bandzone.cz/deafdumb
https://www.facebook.com/DeafDumbRelics/
https://bizarreleprousproduction.bandcamp.com/album/faceless-future
http://www.bizarreleprous.cz/
CD BUY HERE:
bizarre.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=8137
Share this games :

TWITTER