Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. června 2017

Home » » Recenze/review - DISSOLUTION - The Opposite Of Progression (2017)

Recenze/review - DISSOLUTION - The Opposite Of Progression (2017)


DISSOLUTION - The Opposite Of Progression
CD 2017, Bizarre Leprous Production

for english version scroll down

Krevní sraženiny jsou kousky krve, které vznikají tuhnutím tekuté krve do pevné formy.

Nové album "The Opposite Of Progression" českých death metalistů DISSOLUTION muselo vznikat stejným způsobem. Cítím z něj velkou dávku nadšení, jakousi zvláštní temnotu a hlavně syrovou oddanost brutalitě. Pánové nejen že zvládají velmi dobře své řemeslo, ale ještě navíc přidávají obrovskou porci smrti. Jsou zkrátka kapely, které mají v sobě schopnost složit zajímavé skladby. DISSOLUTION patří mezi ně. Je slyšet, že skupina přemýšlela nad celkovým konceptem, vyzněním, gradací. Zároveň vše působí přirozeně, jako čerstvá vražda.DISSOLUTION čerpají ze stejně prohnilých zdrojů jako třeba DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, ORIGIN, BEHEADED a spousty dalších kapel, které dokáží propojit brutalitu a techniku s temnotou. Líbí se mi surový zvuk, beznadějná atmosféra i tlak, který je u tohoto stylu tolik důležitý. Album mi připomíná pitvu na živém těle. Podle kapek krve na zdi lze poznat, jaké jste použili nástroje. DISSOLUTION mají svůj vlastní výraz, poznáte je podle pár prvních tónů a to se v dnešní době cení nadevše. Hrozně rád bych na desce našel i něco negativního, to aby recenze nevyzněla jen pochvalně, ale kde nic špatného není, ani smrt nebere. Novinku mě baví poslouchat, doslova ji nasávám, jako hnis z čerstvě prasklého vředu. Inteligentní, temný brutální death metal, který vám vyrve vnitřnosti z těla! Skvěle!


english version:

Blood clots are a pieces of blood that are formed by solidifying of the liquid blood into a solid form.

New album “The Opposite Of Progression” by Czech death metal band DISSOLUTION had to be made in the same way. I feel a great enthusiasm, some strange darkness and most importantly a raw devotion to brutality. These guys know how to do their job but they also add a big amount of death. There are bands which knows how to compose interesting songs. DISSOLUTION are definitely one of those bands. You can hear that they thought over the whole concept, tone and gradation. At the same time, everything works naturally – like a fresh murder.


DISSOLUTION draw on the same sources like DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, ORIGIN, BEHEADED and other bands who know how to connect brutality and technique with darkness. I like the raw sound, hopeless atmosphere and the pressure which is very important for this music genre. This album feels like an autopsy on a living body. Thanks for the drops of blood on the wall, you can tell what instruments were used. DISSOLUTION have their own expression, you can recognize them from the first few tones and that is highly valued nowadays. I would like to find something negative on this album just to make sure the review does not sound only praiseworthy but there is nothing bad. I enjoy listening to this new album and I literally suck it inside, like a pus from a freshly cracked ulcer. Intelligent, dark, brutal death metal which will blow your bowels from your body! Great!

Tracklist:
01. Destroy Erase Improve
02. Empire of Dormant Eagerness
03. In the Name of Progress
04. The Avarice of Man
05. King of Illusions
06. Cluster of Digits
07. Dying Future
08. Last Kind Words


band:
Drums: Kopec
Guitars: Švany, Ondra
Vocals: Angelo
Bass: Kuba
Share this games :

TWITTER