SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. července 2017

Home » » Recenze/review - NEOCAESAR - 11:11 (2017)

Recenze/review - NEOCAESAR - 11:11 (2017)


NEOCAESAR - 11:11
CD 2017, vlastní vydání

for english scroll down please

Potkal jsem včera večer samotného Satana. Vypadal velmi příjemně a podal mi svoji ruku. Přijal jsem, odhodil všechny zábrany a těšil se na večerní okultní obřad. Zavedl mě do starého znesvěceného kostela, kde už bylo všechny připraveno. Na oltáři nahá dívka, skropená krví z kohouta. Na kříži nasazená kozlí hlava, kolem postavy v kápích, oči padlých kněží. Chyběla jen hudba. Vytáhl jsem z tašky nové album holandských death metalistů NEOCAESAR. Obřad mohl začít.

NEOCAESAR je kapelou složenou ze samých slavných a zkušených metalových osobností. Sešla se zde parta maniaků, kteří moc dobře ovládají černé smrtící řemeslo. Už na první poslech působí jako doktoři, snažící se způsobit další  morovou ránu. Vítejte ve starých katakombách, kde zní jediný, pravý a nefalšovaný death metal devadesátých let. Peklo opravdu existuje! "11:11" je albem jako vystřiženým z doby, kdy byly nahrány desky jako "Diabolical Summoning", "Cross the Styx" od SINISTER, případně první alba CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, PESTILENCE. Skladby jsou absolutně devastující, mají ten správně hnilobný zvuk a působí jako tsunami ve staré márnici. NEOCAESAR jsou jako jezdci apokalypsy, kteří se vrátili na zem šířit bezbožná slova, smrt a zlo. Připomínají morovou nákazu, která už zničila většinu všech živých. Album zní absolutně drtivě, je pro mě obrovským letošním překvapením. Mám rád death metal v jeho klasické podobě a zde jsem dostal jeho totální esenci. Obracím kříže směrem dolů, kreslím všude kolem pentagramy. Přehrávám desku stále dokola a doslova cítím, jak kolem mě chodí Smrt se Satanem. Vynikající death metalové album, které vás uhrane svojí temnou silou! 


Asphyx says:

Yesterday, I met Satan himself. He looked very nice and he handed me his hand. I accepted, threw away all barriers and looked forward to the evening occult ceremony. He brought me to an old desecrated church and everything was ready there. On the altar was a naked girl covered in blood from a cock. On the cross was a goat´s head, around were creatures in hoods, eyes of the fallen priests. The only thing missing was the music. I pulled out a new album by Dutch death metal band NEOCAESAR from by bag. The ceremony was ready to begin.

NEOCAESAR is a band made up of famous and experienced metal personalities. There is a bunch of maniacs who knows how to control the black deadly craft. Even when you listen to them for the first time they sound like doctors who try to cause another plague. Welcome to the old catacombs where the only music playing is the real death metal of the 90s. The hell is real!


“11:11” is an album which seems to be cut out of the times when were recorded albums like “Diabolical Summoning”, “Cross the Styx” by SINISTER, or the first album by CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, PESTILENCE. Those songs are absolutely devastating, they have the right rotting sound and feels like tsunami in an old morgue. NEOCAESAR are like the riders from Apocalypse who came back on earth to spread their wicked words, death and evil. They remind me the plague which killed most of the living. The album sounds absolutely overwhelming and for me it is this year´s biggest surprise. I like death metal in its classic form and those guys gave its complete essence. I am turning the crosses upside down, drawing pentagrams everywhere. I play this album over and over and I literally can feel how Death and Satan are walking around me. Excellent death metal album which will bewitch you with its dark power!

tracklist:
1. Initial Novum (Intro) instrumental
2. From Hell
3. Victims of Deception
4. Invocation of the Watcher
5. Sworn to Hate
6. Valhalla Rising
7. Prelude to Darkness
8. Angelic Carnage

9v – instrumental
10. Blood of the Nephilim

band:
Michel Alderliefsten, bass (Houwitser, ex-Khaoz, ex-Sinister)
Eric de Windt, drums (Temple, Supreme Pain, ex-Deströyer 666, ex-Inhume, ex-Prostitute Disfigurement, ex-Severe Torture, ex-Sinister, ex-Warfather)

Bart van Wallenberg, guitars (ex-Bleeding Gods, ex-Endor, ex-Sinister)
Mike van Mastrigt, (Houwitser, ex-Sorcerer, ex-Sinister, ex-Division 666)


https://www.facebook.com/Neocaesar.official/
https://soundcloud.com/user-918529536/sworn-to-hate
https://soundcloud.com/user-918529536/from-hell.

https://www.youtube.com/channel/UCJ-U6wvapC3i3OAPUsFibrQ
Share this games :

TWITTER