Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 31. srpna 2017

Home » » Recenze/review - BLOODY REDEMPTION - Infected Minds (2017)

Recenze/review - BLOODY REDEMPTION - Infected Minds (2017)


BLOODY REDEMPTION - Infected Minds
CD 2017, Support Underground

for english scroll down please

Hrneme před sebou hromady shnilých kostí. Úkol zněl jasně, vykopat hromadný hrob a všechny bezejmenné pohřbít. Je to těžká, náročná práce plná temnoty a děsu. Pásy starého buldozeru lomozí, rez odpadává. Poslouchám novou deskou slovenských death metalistů BLOODY REDEMPTION.

Starý, plesnivý death metal nesmí nikdy zemřít! Tímto heslem se řídím již dlouhá léta a pokaždé, když na svých toulkách podzemím potkám smečku jako BLOODY REDEMPTION, rozjasní se má tvář do radostného šklebu. Kapela je, stejně jako já, plně oddána základním hrobnickým pravidlům. Jsou nekompromisní, valiví, rezaví a hudebně špinaví, přesně jak se ve slušné mrtvolné společnosti patří. Praskají kosti pod pásy buldozeru vyrobeného stejně jako hudba někdy tak v roce 1990. "Infected Minds" se mi zalíbilo natolik, že jsem pokračoval ve své bohu protivné práci ještě dlouho poté, co už všichni odešli domů. Kdybychom se podívali na "Infected Minds" okem současného death metalového strávníka, tak se nejedná vlastně o nic nového, stylotvorného, ani převratného. BLOODY REDEMPTION je dobře v jejich staré kryptě, v jejich oblíbených rakvích. Hraje se spíše ve středním tempu, s "jednoduchými" riffy, solidním zvukem a pro mě osobně parádním "osmdesátkovým" obalem. Tohle je hudba pro staré bardy, kteří neradi přeřvanost současnosti. Kapela působí jako poslové z dávných dob, kteří se vrátili, aby nám osvěžili paměť. Ano, takhle se hrálo v časech mého mládí a tak je jasné, že se mi novinka těchto šílenců velmi pozdává. Mám totiž rád, když se pohřbívá ještě hezky postaru, do země. Mě do moderního krematoria nedostanete. K podobné morbidní krmi nemám žádných výraznějších větších připomínek, snad jen některé skladby mohly být kratší. Pokud tedy máte chuť na reálný, valivý, rezavý a poctivý death metal staré školy, tak neváhejte. Vy ostatní vezměte nohy na ramena a mazejte rychle pryč. Dobrá hrobnická práce!Asphyx says:

We are throwing a bunch of rotten bones in front of us. The task was clear, dig a mass grave and bury all without names. It is difficult and demanding job full of darkness and terror. The tracks of an old bulldozer lump, the rust fails. I am listening to a new album of Slovak death metal band BLOODY REDEMPTION

An old mouldy death metal must never die! I have been following this rule for many years and every time I see a band like BLOODY REDEMPTION while I am walking underground, my face shines into a joyous grin. This band is (just like me) fully devoted to the basic gravestone rules. They are uncompromising, rolling, rusty and musically dirty just like it should be in a society of deaths. Bones are cracking under the bulldozer which was made in the same year as this music, around 1990. “Infected Minds” is so good that I continued with my horrible work even after everyone else left the work.

If we take a look on the album „Infected Minds” with an eye of a current death metal dude, we would see that this is not anything new or revolutionary. BLOODY REDEMPTION feel good in their own crypt, in their favourite coffin. They rather play in a moderate pace with “simple” riffs, solid sound and for me their “80s” cover is amazing. This music is for old men who do not like the screams of today´s music. The band feels like messengers from ancient times who came back to refresh our memory. Yes, this is how music was played when I was young so there is no doubt that I like this album by madmen. I like when burring is done in the old way, in the ground. You cannot put me in a modern crematorium. I do not have any significant comments about such morbid food, maybe just one – some songs might be too long for me. So if you want to listen to real, rolling, rusty and honest old school death metal, do not hesitate! And the others, run away really fast. Good grave-digger´s work!


tracklist:
01. Enter The Purgatory
02. Torture Of Souls
03. Infected Minds
04. Help Me Find The Nails For Christ
05. Expected Despair
06. Way To The Abyss
07. Undead Corpses
08. Through The Eyes Of Beast
09. Paralyzed Before The Spiritual Raping

band:
Jozef Falusoid Kováč - Vocals, Guitars
Martin Fodor - Guitars
Marián Švec - Bass
Ladislav Dulaj - Drums 


Share this games :

TWITTER