Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 23. srpna 2017

Home » » Recenze/review - DESECRESY - The Mortal Horizon (2017)

Recenze/review - DESECRESY - The Mortal Horizon (2017)


DESECRESY - The Mortal Horizon
CD 2017, Xtreem Music

for english scroll down please

Civilizace byla odsouzena k zániku už dávno, ale nevěřil jsem, že se toho jednou dožiji. Teď se procházím chladnými rozvalinami, prosýpám mezi prsty černý písek a vzpomínám na dobu, kdy ještě slunce svítilo. Být poslední na Zemi není žádná výhra. Ještě že mi zbylo pár posledních desek. Přehrávám novinku DESECRESY stále dokola a nahlížím za šedě hustou clonu našeho světa.

Mám pro podobné temně chladné melodie velkou slabost. Postupně mě nahlodávají, přeměňují v hromadu pocuchaných nervů a mrazí mě v kostech. Beru desku ve stylu HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR do dlaní stále častěji, mění mou náladu, je mým prokletím i záchranou. Přijímám nabídnutou ruku a společně vplouváme do nekonečných vod řeky Styx.Doomem a špínou načichlý death metal mi vždy dělal dobře na mé zkažené duši a letos musím opět DESECRESY vyseknout poklonu. "The Mortal Horizon" je totiž albem, které vás nenechá v klidu. Pomalu vás rozmělní, rozdrtí, udělá z vás své otroky. Dostáváme se spolu s Tommi Grönqvistem někam na hranici mezi bytím a nebytím. Po poslechu zůstává jen spálená země, zničené ruiny kdysi krásných chrámů. Pokud někdo dokáže vystihnout depresi, zlo, temnotu a posmrtný život, jsou to právě DESECRESY. Na počátku byl chaos a v něm se také nakonec všichni ztratíme. Perfektní záhrobní zvuk, chorobný vokál a ledový obal dělají z této desky doslova povinnost pro všechny nemrtvé. Death doom metal s jasným poselstvím - zabít vás mrazem a krutostí. Takhle si představuji skvělou poctu stínům! Vynikající záležitost!


Asphyx says:

The civilization was adjudged to death years ago but I have never thought that I would see it. Now, I am walking pass cold ruins, put the black sand among my fingers and I remember the time the sun was still shining. When you are the last person on earth there is no reason to celebrate. But it is good that I have some albums left. I listen to the new album by DESECRESY over and over again and I see the grey thick cover of this world. 

I like similar dark and cold melodies. They bites me slowly, changing me into a thing full of stressed nerves and I feel cold in my bones. This album is inspired by the style of HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR and I listen to it more and more, it changes my mood, it is my fulmination and perpetuation. I accept the hand and we both sail to the infinite river Styx. 

Doom which smells like death metal was always my cup of a tea although by soul is dirty. But this year I have to bow to DESECRESY because “The Mortal Horizon” is an album which won´t let you be. It will smash you slowly, make you its slaves. Tommi Gröngvist takes us to the board between being and not being. After you listen there is nothing but burned out land. Destroyed ruins of old once beautiful temples. If there is someone who can describe depression with music, evil, darkness and the after death live, it is DESECRESY. At the beginning there was a chaos and we are all lost in it in the end. Perfect gravitational sound, chorus vocals and freezing cover – all of this makes this album literally a duty for all undead. Death doom metal with a clear message – to kill you with frost and cruelty. This is how I imagine a great honour to shadows! Excellent!


DESECRESY is
Tommi Grönqvist – all instruments & vocals
Share this games :

TWITTER