Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 24. srpna 2017

Home » » Recenze/review - GRAVESITE - Neverending Trail of Skulls (2017)

Recenze/review - GRAVESITE - Neverending Trail of Skulls (2017)


GRAVESITE - Neverending Trail of Skulls
CD 2017, Xtreem Music

for english scroll down please

Cesta do záhrobí je dlážděna lebkami nevěřících. Jdu zrovna po ní, tak to musím vědět. Do uší mi hraje novinka italských GRAVESITE a do tváří vane zatuchlý odér smrti. Našlapuji opatrně, nechci narušit mrtvolnou atmosféru celé scenérie. Pokud máte rádi starý, hnilobný death metal, tak pojďte se mnou. Vydáme se na poslední výlet a poznáme ty nejtemnější kouty onoho světa.

GRAVESITE jsou věrni odkazu předků jako AUTOPSY, DISMEMBER, občas MORBID ANGEL, DEATH, BOLT THROWER, případně CARCASS. Hrají nadšeně, s černou jiskrou v oku a s krvavou patinou ve skladbách. Jedná se o velmi studenou záležitost pro všechny oddané fanoušky temnoty.
"Neverending Trail of Skulls" je poctivě šíleným albem. Má v sobě vše potřebné pro pořádný mosh-pit na hrobech, na velkou pařbu v márnici. Jakoby se otevřely staré katakomby, které vydávají další a další svědectví o časech, kdy exhumování ostatků byla samozřejmost. Líbí se mi špinavý zvuk, morbidní vokál i crustem nasáklé nápady. GRAVESITE si na nic nehrají, jdou rovnou na věc. Bez varování, jako skupina útočících žraloků. Roztrhají vás na malé kousky, rozmělní na jemný prach. Tahle hudba je ostrá, připomíná kosu samotné Smrti. Kosti jsou narovnány do velkých hromad, lebky se smějí bělostnými výrazy a vzduchem se vnáší pach krve. S touhle deskou jsem velmi spokojený! Podávám ruku svému vlastnímu skeletonu! Starý prašivý death metal, u kterého odpadává maso od kostí!


Asphyx says:

The path to the world beyond is paved with skulls of the unbelievers. I am just walking on it so I know. The new album by Italian GRAVESITE is playing in my ears and there is a stinky smell of death blowing into my face. I walk cautiously, I do not want to disturb the deadly atmosphere of the whole scenery. I you like old, rotting death metal, come with me. We will go on the last journey and we will see the darkest corners of the world beyond. 

GRAVESITE are faithful to the ancestral bands like AUTOPSY, DISMEMBER or maybe CARCASS. They play enthusiastically with a black spark in their eyes and with a bloody patina in their songs. This is a very cold matter for all dedicated fans of darkness. 

“Neverending Trail of Skulls” is an honest crazy album. It has everything in it for a good mosh-pit on the tombs, for a great party in the morgue. It seems that all catacombs were opened, giving more and more testimonies of the times when exhume remains were every day thing. I like the dirty sound, morbid vocals and crush-soaked ideas. GRAVESITE do not play games they know what they are doing. No warning, they are like sharks. They will tear you into small pieces and grind you to fine dust. This music is sharp, reminds me the scythe of the death itself. Bones are straightened up into large heaps, skulls are laughing with their white expressions and there is the smell of blood in the air. I am very happy about this album! I am shaking hands with my own skeleton! An old ashy death metal which will separate your flesh from your bones.

GRAVESITE lineup
Gabri – vocals
Gioele – guitars
Claudio – bass
Share this games :

TWITTER