Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 28. srpna 2017

Home » » Recenze/review - HERESIARCH - Death Ordinance (2017)

Recenze/review - HERESIARCH - Death Ordinance (2017)


HERESIARCH - Death Ordinance
CD 2017, Dark Descent Records

for english scroll down please

Byl to šok, čiré zoufalství. Kolem se ozýval nářek postižených, vzduchem se vznášela beznaděj. Proč, proč? Ptali se udiveně lidé. Žili jsme v klidu a spokojeně. Najednou, jako blesk z čistého nebe k nám do podzemí vjel náklaďák naložený výbušninou. Všechno je zničeno a nic už nebude jako dřív. Posloucháme novou desku HERESIARCH.

Kapela z Nového Zélandu se zhlédla v temnotě, v death metalu a zahnívající špíně. Působí jako černé zjevení, jako čiré, nefalšované zlo. HERESIARCH letos vydali album, s kterým jsou rozhodnuti zničit onen svět.
Troufám si tvrdit, že se jim to daří na výbornou. Kolem se vznáší beznaděj, strach a tuna zatěžkaných melodií, které probudí vaše staré noční můry. "Death Ordinance" je albem čerpajícím třeba od takových DIOCLETIAN, BESTIAL WARLUST, REVENGE, ale i BOLT THROWER ve valivějších pasážích. HERESIARCH jsou nechutnou ozvěnou z onoho světa, obřadem pro vyvolávání temných sil. Nahrávka se zpočátku vstřebává velmi těžce, je neuchopitelná a zlá, jako lidstvo samo. Cítím z ní beznaděj, absolutní rouhání a hlavně pořádnou porci černé muziky, vytažené snad odněkud z prokletých katakomb. Vítejte v zemi stínů! Black death metalové album, které je esencí temnoty! Skvěle!


Asphyx says:

It was a shock, a pure despair. All around sounded cry of disabled and in the air was hopelessness. Why, why? People were asking with surprise in their eyes. We lived in peace and we were happy. Suddenly, like a lightning there was a van full of TNT coming from the underground right at us. Everything is ruined and nothing will ever be the same. We listen to the new album by HERESIARCH. This band from the New Zealand and they like darkness, death metal and mouldy dirt. They feel like a black creature, like a pure real evil. HERESIARCH released an album which will help them to destroy the world beyond.

I think I can say that they do it perfectly. There is hopelessness all around us, fear and tons of heavy melodies which will awake your nightmares. “Death Ordinance” is an album which draws from bands like DIOCLETIAN, BESTIAL WARLUST, REVENGE or BOLT THROWER in more rolling passages. HERESIARCH are an ugly echo of the world beyond, a rite to bring dark powers. The album is hard to process at the beginning, it is untouchable and evil just like the humankind. I feel the hopelessness from it, an absolute blasphemy and most importantly a real portion of black music brought up from accursed catacombs. Welcome to the world of shadows! Black death metal album which is the essence of darkness! Excellent! 

Tracklist:
1. Consecrating Fire
2. Storming Upon Knaves
3. Harbinger
4. Ruination
5. The Yoke
6. Iron Harvest
7. Lupine Epoch
8. Righteous Upsurgence
9. Desert Of Ash

band:
N.H
C.S
N.O

Share this games :

TWITTER