Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 17. srpna 2017

Home » » Recenze/review - SOUL MASSACRE - Purgatory System (2017)

Recenze/review - SOUL MASSACRE - Purgatory System (2017)


SOUL MASSACRE - Purgatory System
CD 2017, Pařát Magazine

for english scroll down please

Razantně se ochladilo, odněkud z meziprostoru, který se nachází mezi naším a oním světem se vynořilo nové album českých death metalistů SOUL MASSACRE. Kapely postavené na hromadách kostí starých švédských kapel. Melodie, síla, zima a spousta úhledně naskládaných lebek. To je márnice, odkud tahle kapela vzešla.

Pro poslech je nutné se vrátit v čase zpět, oprášit starodávné kazety a nasměřovat svoji mysl na sever. Jinak se vám tahle skupina líbit nebude. A to ani přesto, že mají za mikrofonem hezkou dívku s mocným hlasem, za nástroji zkušené muzikanty a zvuk jak z partesu. Netřeba ale házet hned rakev do hrobu, pánové a dáma moc dobře ví, jak se hraje správný old school death metal.Nemá asi cenu album "Purgatory System" přirovnávat k tvorbě jiných kapel, styčné body si určitě rádi najdete sami. Není to ani důležité. Hlavní je, že je z nahrávky cítit nadšení pro pradávné smrtící rituály. Novinka se mi dostávala pod kůži pomalu, zpočátku jsem ji dokonce odmítal, ale nakonec jsme si souzeni. Když si totiž srovnám před sebe CD, která mi přišla na recenzi za poslední měsíce, po SOUL MASSACRE sahám velmi často. Nejedná se o nic převratného, ale deska se hrozně dobře (možná až moc) poslouchá. Půjčte mi krumpáč a lopatu, dnes mám večer ještě nějakou práci za městem na hřbitově. Album si beru s sebou, to dá rozum. Patří sem, mezi náhrobky úplně stejně jako já. A určitě se zde neztratí. Pálí mě prsty z mrazu, odhrnuji další vrstvu hlíny. Co nás ještě čeká? Který nemrtvý je na řadě? Vím to jen já, SOUL MASSACRE a možná samotná Smrt! Starý, Švédskem načichlý death metal, který voní jako dobře uleželá mrtvola! Velmi solidní řemeslo! 


Asphyx says:

The weather is cooler now, somewhere from the space between our and the other world there is a new album by Czech death metal band SOUL MASSACRE. This band was built on bones of old Swedish bands. Melodies, power, cold and many neatly stacked skulls. This is the morgue house and this band came from there. 

If you want to listen to this album, you have to go back in time to brush up the ancient cassettes and direct your mind to the North. Otherwise you will not like this band. And the fact that they have a great looking girl behind the microphone will not help. Although, she has an amazing voice. Behind the instruments are well-experienced musicians and the sound is like from the partes. We do not need to throw the coffin in the grave right now. Those gentlemen and lady know exactly how to play the good old school death metal. 

There is no need to compare “Purgatory System” to works by other bands. You can find some important points by yourself. This is not important. What is important is the fact that you can feel the excitement for old death rituals from this album. This new album was getting under my skin slowly and at first I even refused it. But in the end we were meant to be together. When I think about all the albums I received this month, the SOUL MASSACRE´s album is the one I reach for the most often. It is not the most innovative, but the album is easy to listen to (maybe even too much). Give me a bucket and a shovel, I have some work to do tonight on the cemetery. I will take this album with me, of course. It fits there, by the graves, just like me. And it will not get lost there. My fingers are burning from cold and I rub off another layer of clay. What else is waiting for us? Which undead is on the line now? That is something which only me, SOUL MASSACRE and maybe the Death itself know. The old, death metal which was inspired by Sweeden and it smells like nicely sucked-down corpse! Very solid craft!


Tracklist:
1. Traitor 04:09
2. New World 03:21
3. Desires of the Undead 04:42
4. Overture 04:35
5. Curse of the Fire 04:16
6. Purgatory System 02:37
7. Twisted Mind 04:43
8. And Than It Was All Over 04:12
9. Rites of the Sick 03:21
10. Calamity Song 03:32

band:
Martin “Bzuk“ Zuzčák – kytara
Vladimír Hrdlík – kytara
Tomáš “Bzuček“ Burian – basa
Jakub Harabiš – bicí
Nikola „Dru“ Palmová – vokály

Share this games :

TWITTER