Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 29. srpna 2017

Home » » Recenze/review - WEAPÖNIZER - Lawless Age (2017)

Recenze/review - WEAPÖNIZER - Lawless Age (2017)


WEAPÖNIZER - Lawless Age
CD 2017, 20 Buck Spin

for english scroll down please

Když tahle parta ozbrojených a zakuklených postav rozkopla dveře naší márnice, lekl jsem se, až se mi zastavilo srdce. Pánové, vybaveni nejmodernějšími zbraněmi začali střílet do mrtvých, rozkopávali lebky v nedaleké kostnici a vše prolévali hektolitry piva. Chvíli jsem stál opodál, třásl se strachem, ale po chvilce mi to nedalo. Ta energie mě jednoduše strhla. Byl jsem navěky proklet.

WEAPÖNIZER letos zahájili svůj další nekompromisní black thrashový útok, aby nám všem ukázali, jak se máme správně chovat v záhrobí. Neurvale, šíleně, odhodlaně, zběsile, bez jakýchkoliv vytáček. Pomocí ostrých riffů se jde rovnou na věc. Čerpá se ze starých dobrých VENOM, NUNSLAUGHTER, MOTORHEAD, ale i z AURA NOIR, DESASTER a spousty dalších maniaků, kteří mají rádi peklo, smrt a prašivinu na jednom místě."Lawless Age" je ostrou odpovědí na post apokalyptickou vizi všech nemrtvých. Spirála smrti se opět roztáčí, aby nás nakonec pohltila. Než se tak stane, tak si narvěte pod tlakem do hlavy pravý nefalšovaný black/thrash metal, který je špinavý jako ruka znásilněné zombie. Šílenství, rebelie, přímý útok na vaše nejskrytější pudy. To jsou WEAPÖNIZER. Letos ve vynikající formě, s neuvěřitelným citem pro smrtící riffy, zastřeně nepříjemný vokál a drtivost bicích. Půjčte mi někdo brokovnici, ať už můžu jít udělat do záhrobí pořádek! Hoďte všechno za hlavu a nechte se pokousat od smečky vzteklých psů! Obraťte kříže směrem dolů! Vyřežte všem na záda pentagram! Vynikající album, plné prašiviny, smrti a skvělého black/thrash metalu! Peklo!


Asphyx says:


I jumped with fear when this group of puffy figures opened the door to our mortuary and my heart stopped. These guys who are equipped with modern weapons started to shooting dead bodies and the kicked skulls in the nearby ossuary and they drank hectolitres of beer. I stood there for a while, trembling with fear but after a few moments I couldn´t have resisted. Energy was too involving and just smashed me. I was cursed forever.WEAPÖNIZER launched their new uncompromising black thrash attack this year to show us how we should behave in the beyond world. Rough, crazy, determined, frantic and without any problems. Using sharp riffs they just do what they know. They draw from the good old VENOM, NUNSLAUGHTER, MOTORHEAD but also from AURA NOIR, DESATER and many other maniacs who like the Hell, death and dust in one mixture.

“Lawless Age” is a sharp answer to the post-apocalyptic vision of the all undead. The spiral of death is spinning again to swallow all of us in the end. Before that, put the real black/thrash metal into your head under pressure. This metal is dirty like a hand of raped zombie. Madness, rebellion, direct attack on your most hidden instincts. This is WEAPÖNIZER. This year they are in a great shape with an unbelievable feeling of deadly riffs, an inconspicuously unpleasant vocal and percussion of drums. Give me a shotgun so I can go to the beyond world and make everything better! Throw everything behind you and let a pack of angry dogs bite you! Turn the crosses upside down! Cut the pentagram on people´s back! Excellent album, full of ashes, death and great black/thrash metal! Hell!


TRACKLIST
1. Malefactor  (3:03)
2. Hellbound  (4:05)
3. Vulture  (2:39)
4. Rattenkrieg  (3:59)
5. Lawless Age  (2:38)
6. Gangrene  (3:29)
7. Iron Clan Exiles  (3:30)
8. Temple Of The Iron Skull  (4:18)
9. World War 2 (English Dogs - Cover)  (1:56)


LINE-UP
Ale Wülf - Lead Guitar
Barbarian - Bass/Vox
Shag - Drums
Deströyer - Iron Guitar


https://www.facebook.com/Weaponizer
https://www.20buckspin.com
https://weaponizer.bandcamp.com/
Share this games :

TWITTER