Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 7. září 2017

Home » » Recenze/review - ARALLU - Six (2017)

Recenze/review - ARALLU - Six (2017)


ARALLU - Six
CD 2017, Transcending Obscurity Records

for english scroll down please

Vypadá to, že výlet do jedné z kolébek civilizace bude hodně temný a ošklivý. Cestou mi totiž do uší hrají izraelští ARALLU. Black metal, smíchaný s deathem a motivy z Blízkého východu. Celek je pak velmi pestrým albem, zajímavým ze své podstaty. Připadám si, jakoby mě někdo zabalil do starého sarkofágu, předčítal mi z okultních knih. Vypadá to, že peklo má hodně podob.

Hudebně můžeme kapelu připodobnit k MELECHESH, případně ALNAMROD. ARALLU, na to jdou ale trošku jinak, po svém. Vkládají kousky překapané tmy, ovlivněné dávnými kulty Mezopotámie s vkusem, dokáží vytvořit totálně beznadějnou náladu.


Připadám si jako při návštěvě starého chrámu, kde na oltářích leží pozůstatky dávno sepsaných pergamenů. Bývám k podobné hudbě skeptický, ale ARALLU se povedlo skloubit všechno tak zajímavým způsobem, že si všechnu tu temnotu užívám s velkou chutí. Občas jsou sice některé motivy (metalové) až příliš rozvláčné a vokál méně variabilní, ale dohromady má deska velkou sílu. "Six" je zkrátka nahrávkou, která se nebývale povedla. Jen musíte mít svoji mysl nasměřovanou do země stínů a nekonečného utrpení. Black death metal z Blízkého východu, který vám vyrve srdce z těla! Velmi dobře!Asphyx says:

It seems that a trip to one cradle of civilization will be very dark and ugly. On the way, those Israeli ARALLU play in my ear. Black metal mixed with death and motives from the Middle East. The whole is very colourful album which is interesting by its nature. I feel like someone wrapped me into an old sarcophagus and read me loud from the occult books. It looks like the hell has a lot of looks. 

In case of music, we can put this band to the same box as MELECHESH or ALNAMROD. But ARRALLU has their own style. They put small pieces of distil darkness influenced by ancient Mesopotamians with taste, they can create a totally hopeless mood.

I feel like I am visiting an old temple where on the altars are the remains of long-drawn parchments. I am quite sceptical to such music but ARALLU did a great job with combining everything so nicely that I enjoy all the darkness with a great pleasure. Sometimes some motives (metal ones) are too coarse and vocal is not too variable, but they have a lot of strength together. “Six” is just an album which is unexpectedly amazing. You just have to focus on the land of shadows and endless suffering. Black death metal from the Middle East which will blow your heart out of your body! Very good!Butchered (Genie King) - Vocals, Bass
Gal Pixel - Guitar and Backing Vocals
Omri Yagen - Guitar and Backing Vocals
Assaf Kasimov - Drums
Eylon Bart - Saz, Darbuka and Backing Vocals

Share this games :

TWITTER