Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. září 2017

Home » » Recenze/review - DEAD CENTRE - Fractured Memories of Grotesque Butchery (2017)

Recenze/review - DEAD CENTRE - Fractured Memories of Grotesque Butchery (2017)


DEAD CENTRE - Fractured Memories of Grotesque Butchery
CD 2017, vlastní vydání

for english scroll down please

Smíchejte prosím krev se špínou, přidejte spoustu energie, pořádnou nálož třaskavých látek a beznaděje. Podávejte podchlazené, s na jemno nasekanými kousky shnilého masa. Nechte si chutnat, tohle je totiž death metal, který bourá zdi.

Američtí death metalisté DEAD CENTRE se rádi a často vydávají do temných zákoutí lidské mysli, aby tam pomocí kombinace evropského a floridského smrtícího kovu způsobili pořádnou paseku. Působí jako parta šílených extrémně hudeních násilníků, kteří právě vnikli na oddělení patologie.


"Fractured Memories of Grotesque Butchery" je nahrávkou, která se opravdu povedla. Je brutální, temná, krutá a ostrá zároveň. Chvílemi sice trošku monotónní, ale jinak jsem spokojen jako dobrý řezník po celodenní práci. DEAD CENTRE odvádějí velmi dobré řemeslo, plus určitou morbiditu a sílu navíc, které dělají z dobrých alb ty skvělá. Kývám se do rytmu, hledám svoji sekyru a už se těším, až večer vyrazím do ulic. Budu vyhledávat opuštěná místa, kopat vlastní hroby a hlavně poslouchat novou desku těchto amerických šílenců. Death metal se zde valí jako několik tun rezavého železa. Padám do propasti svých nočních můr a jsem ukousán k smrti. Tohle album je odpovědí na všechny otázky z onoho světa. Pokud chcete zažít solidní patologický zážitek za zvuků kvalitního death metalu, tak neváhejte ani chvilku. Brutálně temná deska plná krve, která vám způsobí děs v očích! Velmi dobře!Asphyx says:

Please mix the blood with dirt, add a lot of energy and a lot of bloody stuff and hopelessness. Serve it cold with finely chopped pieces of rotten meat. Bon appetite, this is death metal that breaks walls. 

American death metal band DEAD CENTRE like to often go into the dark corners of the human mind to do something horrible by their combination of European and Florida´s death metal. They seem like a group of mad and extreme music murderers who just went to the pathology department. 

“Fractured Memories of Grotesque Butchery” is an album which is really good. It is brutal, dark, cruel and sharp at the same time. It might be a bit monotonous but otherwise I am happy as a good butcher after all day at work. DEAD CENTER do a really good craft and they add some morbidity and power to it and that makes good albums great ones. I am dancing in the rhythm, looking for my axe and I am looking forward to the evening when I go into the streets. I will look abandoned places, dig my own graves and listen to the new album by these American madmen. Death metal is rolling here like a tons of rusty iron. I fall into the abyss of my nightmares being bitten to death. This album is the answer to all the questions form this world. If you want to experience a solid pathological experience with the sound of death metal, do not hesitate. Brutally dark record full of blood that will cause you horror in your eyes! Very good!


Tracklist:
1. Sanded To Perfection
2. Escape
3. Bound In Darkness
4. Pathological Addiction To Self-Mutilation
5. Succumb To The Voices Of The Dead
6. Fuel
7. Survive

band:

Drums: Josh Jetty

Guitar and Vocals: Brian Smith
Bass: Eric Goldstein

Share this games :

TWITTER