Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 3. září 2017

Home » » Recenze/review - ENTRENCH - Through The Walls Of Flesh (2017)

Recenze/review - ENTRENCH - Through The Walls Of Flesh (2017)


ENTRENCH - Through The Walls Of Flesh
CD 2017, I Hate Records

for english scroll down please

Prosila mě na kolenou, abych ji ušetřil. Málem jsem se ztratil v jejích hlubokých očích. Byla krásná, divoká, byla snem každého muže. Pak vycenila ostré konečky zubů a vytekla jí z koutku úst krev. Na chvilku byla neskutečně sexy, ale pak jsem jí musel useknout hlavu. Se zombie nemám slitování.


Otevírám dveře do staré kobky, pouštím ven všechny zlé duchy. Našlapuji tiše, abych nenarušil tklivou atmosféru posledního odpočinku. Na několik okamžiků propadám tísni a strachu, vše se ale rozplyne, když uslyším první ostrý riff. Nemrtví opět promluvili. Za náhrobkem roztáhli plachtu s nápisem ENTRENCH a začali vyprávět příběhy plné rzi, plísně, utrpení, reality opuštěných hrobů. Já i všechny zombie jsme tančili do skonání světa.ENTRENCH se inspirují na své nové desce opět kapelami typu RAZOR, ANTICHRIST, DARK ANGEL, CORONER, SLAYER, DEATHHAMMER. A dělají to výborně. Podej mi má milá, podej svoji kostnatou ruku. Žádám při poslechu dámu s kosou. Mé vyzvání s radostí přijímá, tančí na "Through The Walls Of Flesh" s chutí a mává kolem sebe ostřím tak, až hlavy nevěřících padají. Odpočíváme na starých shnilých rakvích, smějeme se samotnému životu. ENTRENCH jsou neskutečně návykoví, zvukově výborní, sehraní jako jezdci apokalypsy. Nasávám desku stále dokola a praská mi u toho v kostech. Švédové letos vydali výtečnou nahrávku starých melodií, které roztančí i nemrtvé. Netřeba dodávat vlastně nic dalšího. Zde mluví hudba samotná, která je rezavá jako lopata starého hrobníka. Vynikající thrash metal z dávných časů, který vás pokryje pavučinami! Kult!


Asphyx says:

She begged me on her knees to save her. I almost lost myself in her deep eyes. She was beautiful, wild and the dream of every man. Then she bared her sharp teeth and she started to bleed from the corners of her mouth. For a moment she was incredibly hot and then I had to cut her head off. I do not have any mercy with zombies. 

I am opening the door to an old cell, I´m going to throw away all the evil spirits. I walk silently so that I do not interfere with the tedious atmosphere of the last rest. For a few moments I feel afraid that everything will fades away when I hear the first sharp riff. The undead have spoken again. They stretched a cover behind a tomb with a sign ENTRENCH and they starter to tell stories full of rust, mould, suffering and the reality of abandoned graves. Me and all the zombies were dancing till the end of the world.

On their new album ENTRENCH are inspired by bands like RAZOR, ANTICHRIST, DARK ANGEL, CORONER, SLAYER, DEATHHAMMER. And they do a great job. My lady, give me your bony hand. That is what I ask the lady with scythe while I listen to this album. She accepts my invitation with joy, dances on “Through The Walls Of Flesh” with passion and she is moving her blade and she cuts off the heads of atheists. We are resting on old rotten coffins, laughing at the life itself. ENTRENCH are amazingly addictive, in case of sound they are great and they are working together well like the apocalypse riders. I am listening to this album over and over and my bones are cracking. This year, those Swedes have released an excellent record of old melodies which will make undead dance. There is no need to add anything else. The music speaks itself here and it is rusty like a shovel of an old grave-digger. An outstanding thrash metal from ancient days which will cover you with spider webs. Cult!


TRACKLIST
1. The Coming Storm / Dawn of War  (8:43)
2. Enter the Fray  (3:28)
3. Iron Coffin  (5:48)
4. Dead End  (3:36)
5. The Warmonger Sacrament  (4:14)
6. White Light Precedes Black Rain  (3:16)
7. Fragments / Shadow of Death  (8:24)LINE-UP

Fredrik Pellbrink – Vocals, Guitars
Joel Sundin - Bass
Mats Blyckert - Drums

Share this games :

TWITTER