Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. září 2017

Home » » Recenze/review - INDIGNITY - Realm of Dissociation (2017)

Recenze/review - INDIGNITY - Realm of Dissociation (2017)


INDIGNITY - Realm of Dissociation
CD 2017, Sliptrick Records

for english please scroll down

Když vám někdo znenadání ustřelí hlavu brokovnicí, tak máte co dělat, abyste posbírali poslední zbytky sil a neztratili alespoň ten malý zbytek důstojnosti, co vám zbyl. Nejde o bolest, ta bývá až další na řadě. Rvou nám do hlavy zkažené informace každý den. Jsme jako ovce jdoucí na porážku. Někdy si říkám, že pro spoustu z nás by byla ustřelená palice vysvobozením.

Houpu se do rytmu polských INDIGNITY. Brutálních nováčků, kteří se nebojí ani slammu, ani grindu. Základem je ale krutý death metal, velmi dobrý zvuk a často i parádně mokvavé nápady. Marně hledám svoji sekyru, nemám čím porcovat maso. Ještě, že je zde nová deska "Realm of Dissociation", která vyřeší můj problém. Je načase ochutnat další syrové maso."Realm of Dissociation" je velmi zdařilou dlouhohrající prvotinou. Album nepostrádá spoustu zajímavých pasáží, je v rámci stylu pestré, krvavé, ostré a nekompromisní. Čerpáno je ze zahnívající studnice, do které přispěly kapely jako CANNIBAL CORPSE, ARCHSPIRE, DECAPITATED, SUFFOCATION, ale i již zmiňovaného slammu. Odděluji šlachy od kostí, tahám z břicha dlouhé smotky střev. Deska má tlak, je nakažlivá, jako nějaká choroba. Baví mě ji poslouchat a nejvíc si užívám šílenství, které cítím z každé skladby. INDIGNITY odvedli opravdu skvělé řemeslo, kterému nechybí pověstné koření navíc. Novinka je hodně heavy, brutální a připoutala mě k přehrávači na dlouhou dobu. Pokud brutální death metal, tak bych prosil v tomto provedení! Masakr! Šílenství! INDIGNITY! Skvěle!


Asphyx says:

When somebody just shoots you in the head without any warning with a shotgun, it will take you a lot of strength to get up and not lose your dignity. This is not about pain, which is next. They put some ugly ruined information into our heads every day. We are like sheep going to the slaughterhouse. Sometimes I think that it would be a gift of freedom to be shouted into the head. 

I am swinging into the rhythm of this Polish band INDIGNITY. They are a brutal new band which is not afraid of slam nor grind. However, the base is cruel death metal, very good sound and often nicely weeping ideas. I cannot find my axe so I cannot cut the meat. Thank God there is the new album “Realm of Dissociation” here and it will solve my problem. It is time to taste another raw meat. 

“Realm of Dissociation” is a very good long-played first album. This album does not lack of many interesting passages, it is (in case of this style) colourful, bloody, sharp and uncompromising. It draws from mouldy dilapidated which also has some parts of bands like CANNIBAL CORPSE, ARCHSPIRE, DECAPITATED, SUFFOCATION, but also slam. I separate the tendons from the bones, pulling the long bowels of the intestines from the stomach. This album has pressure, it is contagious like a disease. I enjoy listening to it and the most I enjoy the madness I feel from each song. This new album is very heavy, brutal and it bind me to the player for a long time. If you need brutal death metal, I would suggest you this version! Massacre! Madness! INDIGNITY! Excellent!

Tracklist:
01. Genotype of a Murderer
02. Addicted to Brutality
03. Embodiment of Internal Corruption
04. Bloodlust
05. Consumed by Anhedonia
06. Skull Trepanation
07. Whine of Conceit
08. Violence Escalation
09. Keratoprosthesis

band:

Kilas - Vocal, 
Miras - Guitar, 
Sesil - Bass, 
Tarki - Drums

Share this games :

TWITTER