Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 4. září 2017

Home » » Recenze/review - THE LURKING FEAR - Out of the Voiceless Grave (2017)

Recenze/review - THE LURKING FEAR - Out of the Voiceless Grave (2017)


THE LURKING FEAR - Out of the Voiceless Grave
CD 2017, Century Media Records

for english scroll down please

„Smrt je milosrdná, poněvadž z ní není cesty zpět. Leč ten, kdo se navrátil z nejhlubších komor noci vyčerpaný a vědoucí, nikdy už nedojde klidu.“ citát H. P. Lovercraft.

Přemýšlel jsem dlouho, nevěděl, co si počít. Stál jsem na tenké hranici mezi životem a smrtí, balancoval jsem na ostří, nahlížel do záhrobí. Nakonec jsem si vybral, musel jsem, je mi tak souzeno. Zvolil jsem death metal. A to tentokrát od jedněch z nejpovolanějších - THE LURKING FEAR. Kapely složené ze samých slavných osobností. To nebývá ještě zárukou kvality, ale těmto temným gentlemanům se povedlo vzkřísit ducha starého poctivého death metalu nebývale dobře. Klaním se samotné smrti!"Out of the Voiceless Grave" je nahrávkou, které vás smete z povrchu zemského. Chce se po vás jediné, vstřícnost ke starému plesnivému death metalu v podobě, v jaké ho hráli třeba takoví MASTER, NIHILIST, DISMEMBER, DEATH, ASPHYX nebo ve volnějších momentech AUTOPSY. Poslouchat tuhle desku, je jako výlet do říše mistra H.P. Lovercrafta se soundrackem plným zahnívajících melodií. Album má neskutečně temně jiskřivou atmosféru, je doslova narvané ostrými a zapamatovatelnými melodiemi. Obviňovat kapelu z nepůvodnosti je zbytečné, bylo by to jako zakazovat šelmám lovit. Mají to v sobě, ten neklid, vlohy a talent pro nekonečný tanec v záhrobí, pro boj se smrtí. THE LURKING FEAR mezi nás na své prvotině vypustili monstrum, které vám půjde po krku, zardousí vás, zničí a ještě mu za to budete děkovat. Švédi na nás vycenili zuby takovým způsobem, že vám ztuhne krev v žilách. Takhle si představuji perfektně zahraný old school death metal! Vítejte ve starých katakombách! Skvěle!Asphyx says:

"Death is merciful, for there is no return therefrom, but with him who has come back out of the nethermost chambers of night, haggard and knowing, peace rests nevermore" H. P. Lovercraft's quotation.

I've been thinking for a long time, not knowing what to do. I stood on a thin line between life and death, balancing on the blade, looking into the tomb. Eventually I chose, I had to, I'm so judged. I chose death metal. And this time from one of the most desirable - THE LURKING FEAR. Bands composed of very famous members. This is not yet a guarantee of quality, but these dark gentlemen managed to resurrect the spirit of old honest death metal unusually well. I worship to the death itself!


"Out of the Voiceless Grave" is a recording that will sweep you off the surface. It only wants you to be friendly to the old moldy death metal in the form of such as MASTER, NIHILIST, DISMEMBER, DEATH, ASPHYX or in the freer moments of AUTOPSY. Listening to this record is like a trip to the realm of Master H.P. Lovercrafta with a soundtrack full of rotting melodies. The album has an incredibly dark sparkling atmosphere, literally lingering with crisp and memorable melodies. To blame the band for unoriginality is useless, it would be like banning the beasts to hunting. They have it, the restlessness, the talentfor endless dances by the tomb, to fight with death. THE LURKING FEAR launched between us the monster which will go to your neck, ruin you, destroy you, and you will thank him for it. The Swedes have bared their teeth in such a way that blood in our veins stiffens. This is how I imagine a perfectly old old school death metal! Welcome to the old catacombs! Great!


Tracklist:
01. Out Of The Voiceless Grave
02. Vortex Spawn
03. The Starving Gods Of Old
04. The Infernal Dread
05. With Death Engraved In Their Bone
06. Upon Black Winds
07. Teeth Of The Dark Plains
08. The Cold Jaws Of Death
09. Tongued With Foul Flames
10. Winged Death
11. Tentacles Of Blackened Horror
12. Beneath Menacing Sands
13. Tongued With Foul Flames (bonus' EP vers.)
14. The Infernal Dread (bonus' EP vers.)
15. Winged Death (bonus' EP vers.)

Line Up:
Tomas Lindberg (AT THE GATES) – Vocals
Jonas Stålhammar (THE CROWN) – Guitar
Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM) – Guitar
Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) – Bass
Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED) – Drums

Share this games :

TWITTER