Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 16. září 2017

Home » » Recenze/review - NECROPHILE - Awakening Those Oppressed (2017)

Recenze/review - NECROPHILE - Awakening Those Oppressed (2017)


NECROPHILE - Awakening Those Oppressed
CD 2017, Unholy Prophecies

for english scroll down please

Odkrývám staré šaty z dávných časů. Pod nimi leží již dlouhá léta ztrouchnivělá mrtvola, s pohrdavým úsměvem na tváři, jak už to tak mumie mívají. Jsem tu, v jedné tokijské kobce, abych složil poctu legendární japonské death metalové smečce NECROPHILE. Rozpadá se tělo na černý prach, zůstává jen holá kostra, držící v rukou desku "Awakening Those Oppressed".

NECROPHILE opět povstali z mrtvých, aby nám, starým fanouškům, zprostředkovali ozvěny ze záhrobí. Se sílou sobě vlastní, se špinavým zvukem, s temnou energií ve skladbách, poprvé na dlouhohrajícím albu, bojují se všemi démony podsvětí. Jedná se o starý, shnilý death metal, v podobě, v jaké se hrával někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Kapela dává jasně na vědomí, že peklo existuje i v zemi vycházejícího slunce.


Při poslechu "Awakening Those Oppressed" si můžeme zavzpomínat na desky slavných OBITUARY, SADISTIC INTENT, ANATOMIA, MULTIPLEX, MESSIAH DEATH, WORMRIDDEN, PESTILENCE, MASACRE. Zkrátka a jednoduše, stará dobrá škola jak se patří. Pokud rádi a často trávíte dlouhé hodiny v opuštěných katakombách a s chutí se přehrabujete v trouchnivějících kostech, tak rozhodně neváhejte. NECROPHILE jsou underground toho nejhrubšího zrna a jejich novinka připomíná obrovský mlýn na maso, který vás strhne do víru samotné smrti. Album mohu doporučit všech fanouškům podsvětí a shnilých death metalových melodií. Bude vám vybroušen otisk hudby do vašich zkažených duší. Starý ošklivý a nechutný smrtící kov, zahraný s přehledem, jistotou a šílenstvím v očích! Asijský kult ve velmi dobré formě! Peklo!Asphyx says:

I uncover old clothes from ancient times. Under them is a long-dead corpse for years and it has a scornful smile on its face, just like a mummy. I am here, in a Tokyo cell to pay a compliment to the legendary Japanese death metal band NECROPHILE. The body is breaking into black dust, there is only a bare skeleton which is holding the new album “Awakening Those Oppressed”

NECROPHILE rose from death again to show us echoes from the world beyond. With their power, dirty sound, dark energy in their songs they fight all the demons from the underground on their long-played album. It is old, rotten death metal in the form we know it from the 90s and 80s. The band shows us that the hell is real in the land of the rising sun. 

While listening to “Awakening Those Oppressed” we can remember the albums form the famous bands like OBITUARY, SADISTIC INTENT, ANATOMIA, MULTIPLEX, MESSIAH DEATH, WORMRIDDEN, PESTILENCE and MASACRE. In short – this is the good old school. If you like to spend long hours in deserted catacombs and have the pleasure of digging in rotting bones, do not hesitate. NECROPHILE are the coarsest grain in the underground and their new album feels like a huge meat mill that pulls you into the whirl of death itself. I can recommend this album to all underground fans and those who like rotten death metal melodies. They will grind a music print into your corrupt souls. The old ugly and disgusting death metal which is played with confidence and madness in their eyes! This Asian cult is in a great shape! Hell!


Share this games :

TWITTER