Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 3. září 2017

Home » » Recenze/review - PRONG - Zero Days (2017)

Recenze/review - PRONG - Zero Days (2017)


PRONG - Zero Days
CD 2017, Steamhammer

for english scroll down please

PRONG pro mě jsou zajímavou kapelou už někdy od roku 1994 (ano obal s okem na vidličce - "Cleansing"). Nemám celou diskografii, pokaždé spíš přijdu, poslechnu si celou jejich novinku a pak mě buď zaujmou, či nikoliv.

A letos vše zapadlo do sebe v krásném celku. Pokud bych se měl držet matematické terminologie, tak bych napsal, že rovnice o dvou neznámých byla vyřešena správně, výsledek dvakrát podtržen a radost z dobré práce nepopsatelná. PRONG jsou totiž tento rok (opět) v nebývale skvělé formě. Rockové spodky, opět perfetkně zpracovaný zpěv. Kytarové linky, které zlehka, ale přesto ostře podporují celkový nabušený dojem. Z novinky na mě opět cáká obrovské množství energie. Kroutím se v rytmu řezajících zvuků, šťastný a spokojený. O tomhle je hudba!Nikdo jiný nehraje jako PRONG a nikdo jiný neumí zhmotnit neklid jako tito Američané. Mám neodbytný pocit, jakoby mi někdo drhl obličej ostrým struhadlem. Je to jako tančit bosý na ostrých střepech rozbitého zrcadla. Baví, baví, baví - "Zero Days" mě neskutečně baví! Songy mají obrovský náboj, stejně jako když se odpichuje vysoká pec plná žhavého železa. A já tam stojím a všechna ta hořící láva mi cáká do obličeje. Směju se, pařím, tvář nastavenou peprným melodiím. Všechno je zahráno od srdce, s velkým nadšením. PRONG mě letos mají jednoduše na lopatě a nezbývá, než vyseknout hlubokou poklonu. Fantastické album!Asphyx says:

PRONG has been an interesting band for me since 1994 (yes they have the cover with an eye on a fork – “Cleansing”). I do not have the whole discography, but every time I come and listen to their new album and then they will either catch me or not. 

And this year everything just fits into a beautiful whole. If I had to hold to mathematical terminology, I would write that the equation of two unknowns was solved correctly, the result was underlined twice and the joy of a great work was indescribable. Because PRONG are this year (again) in a great shape. Rock parts, again perfectly worked-out voice. Guitar lines which slightly but still sharply support the overall exaggerated impression. I can feel so much energy from this new album. I am shaking in the rhythm of cutting noises, I am happy and satisfied. This is what music is about!

There is no one else playing like PRONG and no one else can materialize anxiety just like those Americans. I feel like someone rubbed my face with a sharp grater. It´s like dancing barefoot on a sharp shards of broken mirror. I enjoy it so much – “Zero Days” I really like you! Those songs has a great power just like an oven full of hot iron. And I am standing there and all the hot lava is going on my face. I am laughing, having fun and my face is facing to the sharp melodies. Everything is played from heart with a great enthusiasm. PRONG put me on a shovel this year and there is nothing left just a big bow. A fantastic album!

Tracklist:
1. However It May End
2. Zero Days
3. Off the Grid
4. Divide and Conquer
5. Forced Into Tolerance
6. Interbeing
7. Blood Out of Stone
8. Operation of the Moral Law
9. The Whispers
10. Self Righteous Indignation
11. Rulers of the Collective
12. Compulsive Future Projection
13. Wasting of the Dawn

band:

Tommy Victor (Vocals, Guitars)
Mike Longworth (Bass, Backing Vocals)
Art Cruz (Drums)

Share this games :

TWITTER