Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. září 2017

Home » » Recenze/review - PURTENANCE - Paradox of Existence (2017)

Recenze/review - PURTENANCE - Paradox of Existence (2017)


PURTENANCE - Paradox of Existence
EP 2017, Xtreem Music

for english version scroll down please

Beru do ruky krumpáč, lopatu a nové EP finských šílenců PURTENANCE. Hřbitov už čeká! Dnes si vykopu vlastní hluboký hrob. Rozmlátím rakev v rytmu "Paradox of Existence". To abych se stal potravou pro červy. Podobná hudba sem patří odjakživa. Mezi staré pískovcové náhrobky, hned vedle divně se tvářícího Ježíše na kříži. Kývám se za zvuků temných záhrobních melodií a těším se, až se setmí. Noc bude dlouhá a poslech pravého death metalu si určitě užiji. Hrají ho totiž jedni z nejpovolanějších."Paradox of Existence" je pokračováním věcí minulých, PURTENANCE jsou jistotou v dnešním spáleném světě. Stále hrají ve stylu ABHORRENCE, BOLT THROWER, DEMIGOD, DEPRAVITY, KRYPTS, SLUGATHOR, PUTREVORE, CORPSESSED, MORDICUS, BLASHPHERIAN, IMMOLATION, INCANTATION a pořád skvěle rozumí své práci. EP se pro mě stalo hodně návykovým materiálem, který si užívám do sytosti, jako shnilé kousky rozemletého masa. Záhrobní zvuk, perfektní krvavé nápady a odér smrti, čitelný z každé skladby. Tohle je album, u kterého praskají víka od rakví a chřestí kosti strachem. Vynikající záležitost, u které budete mít pocit, že vám někdo právě rozsekl hlavu na dvě části. Pravý death metal bude navždy v našich srdcích! Vivat PURTENANCE!


Asphyx says:

I pick up a mattock, shovel and the new EP by Finnish madmen PURTENANCE. The cemetery is waiting! Today, I will dig my own deep grave. I will smash the coffin in the rhythm of “Paradox of Existence”. I just want to become a food for worms. Similar music has always been here. Among old sandstone tombstones, right next to strangely looking Jesus on a cross. I swing into the dark sounds of the beyond world and I am looking forward when the darkness will come. The night will be very long and I will definitely enjoy the real death metal album. Because it is played by the most prominent. 

“Paradox of Existence” is a continuation of the past, PURTENANCE are a certainty in today´s burned world. They still play in the style of ABHORRENCE, BOLT THROWER, DEMIGOD, DEPRAVITY, KRYPTS, SLUGATHOR, PUTREVORE, CORPSESSED, MORDICUS, BLASHPHERIAN, IMMOLATION or INCANTATION and they still really know what they are doing. The EP has become a very addictive material which I enjoy so much just like mouldy pieces of ground meat. Sound from the world beyond, perfect bloody ideas and the smell of death which is hearable from every single song. This is an album which makes coffins break and makes your bones rattle with fear. Excellent thing which will make you feel like someone just split your head into two pieces. True death metal will always be in our hearts! Vivat PURTENANCE!

PURTENANCE lineup 2017
Juha Ranniko – guitars
Harri Salo – drums
Ville Koskela – vocals
Simo Rouvinen – guitars
Share this games :

TWITTER