DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. října 2017

Home » » Recenze/review - BURNING CHURCHES - Pulpit of Avarice (2017)

Recenze/review - BURNING CHURCHES - Pulpit of Avarice (2017)


BURNING CHURCHES - Pulpit of Avarice
EP 2017, vlastní vydání

for english please scroll down

Lidská mysl připomíná složitý labyrint. Občas na člověka padá divná tíseň, zdánlivě bez příčiny. Budí se ze sna, srdce mu málem vyskočí z hrudi a do očí se pomalu vkrádá strach. Pomalu nás obestírají temné síly, říkávali staří. Měli pravdu. Zlo je všude kolem nás, ale nejvíc je usazené v našich myslích. 

Obřadní rituály padlých kněží, smutek opuštěných kostelů. Nikdo už dávno nevěří v toho pána na kříži. Rouhám se spolu s kapelou BURNING CHURCHES a velebíme odvrácenou stranu světa. Smějeme se všem slepým vírám a vyznáváme pravý nefalšovaný black death metal. Na tuhle smečku jsem narazil víceméně náhodou. Ihned mě zaujal jejich zvuk, jejich síla a touha po temnotě.Na "Pulpit of Avarice" Američané citují ze starých black death metalových knih. Občas přidávají i špetku grindu, ale hlavně obrovskou hromadu špíny a prašivých kostí. Natlakované, utíkající momenty se střídají se studenými vyhrávkami. Vše je drsně naléhavé, uvěřitelné, doslova nasáklé zkaženou krví. Jedná se o druhé EP v pořadí a já si říkám, že by to chtělo dlouhohrající album a pořádný label. Baví mě vyhledávat v undergroundu zkažené kousky mokvající hudby a BURNING CHURCHES mě velmi mile překvapili. Smetli z povrchu zemského. Nebe zase hoří pekelným ohněm! Jezdci apokalypsy vyjeli opět jednou z podsvětí, aby zapálili náš nehodný svět. Ano, tahle deska mě baví a baví mě moc. Black death metalový rituál, u kterého shoří všechny kříže! Skvěle!


Asphyx says:

The human mind reminds a complicated labyrinth. Sometimes, there is a strange heaviness falling on you and it seems like no big deal. You will wake up from a dream, you heart almost jumps out of your body and you have fear in your eyes. As our ancestors used to say - there are dark forces slowly to us. And they were right. Evil is everywhere around us but it is in our minds the most. 

Ceremonial ritual of fallen priests, sadness of abandoned churches. Nobody no longer believes in that man on the cross. I blaspheme with the band BURNING CHURCHES and we pray to the other side of the world. We are laughing to all blind beliefs and we confess the true black death metal. I firstly found this band by a pure accident. I was immediately interested in their sound, strength and desire for darkness. 

On the album “Pulpit of Avarice” those Americans quote from the old black metal books. Occasionally, they add a pinch of grind and most importantly a huge amount of dirt and ashy bones. Pressurized, running moments are combined with cold parts. Everything is harshly urgent, believable and literally soaked with blood. This is their second EP in a row and I think to myself that they should have a long-played album and a great label. I enjoy looking for bad pieces of mouldy music in the underground and BURNING CHURCHES really surprised me. They swept me from the world. The sky is burning with the hell fire! The apocalypse riders came from the underworld again to burn our bad world. Yes, I really enjoy this album. Black death metal ritual which makes all crosses burn! Excellent!


Tracklist:
01. Belezibob
02. Wretched Homonculous
03. Ancient Homonculous
04. Pulpit of Avarice
05. Nocturne of Avarice
06. Black Leper
07. Slime of the Leper

band:


Bill Fraser-guitars/vocals/bass
Bill Bumgardner-Drums
Kevin Kalay- guitars/modular synth


Share this games :

TWITTER