Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. října 2017

Home » » Recenze/review - CARNAL NECROSIS - Origins Of Malevolence (2017)

Recenze/review - CARNAL NECROSIS - Origins Of Malevolence (2017)


CARNAL NECROSIS - Origins Of Malevolence
MCD 2017, Immortal Souls Productions

for english version please scroll down

Čerstvě otevřený hrob. Rozkládající se tělo. Ohlodané kosti, všude přítomná smrt. Exhumace vaší mysli, do žil se vkrádá mrtvolný strach. Jsem ve světě za černou oponou. Jsem v záhrobí. Poslouchám novou desku amerických CARNAL NECROSIS.

Pokaždé, když potkám podobné smečky, jsem hrozně rád. Někdo musí držet dál vlajku s nápisem old school death metal hrdě vztyčenou a CARNAL NECROSIS dělají tomuto stylu velmi dobré jméno. Pokud máte chuť se zase jednou ponořit do hromadného hrobu, kde si dávají dostavení vlivy starých poctivých kapel, tak rozhodně neváhejte. Američané hrají přesně pro vás."Origins Of Malevolence" je esencí toho, co mám na death metalu rád. Střídání rychlých, natlakovaných pasáží, hnilobné vyhrávky, surový a syrový sound. Američané ctí starou školu bezezbytku. A je to tak jen a jen dobře. Připadám si opravdu jako šedivý hrobník, který právě otevřel jeden opuštěný hrob. Jsou v něm uloženy pradávné death metalové spisy. CARNAL NECROSIS z nic citují s přehledem zkušených řemeslníků. Navíc přidávají několik kilo temnoty, patinu popraskaných rakví a touhu zničit svět. Nad nahnutými náhrobky se vznáší černá krvavá mlha. Z márnice se ozývají podivné zvuky. Nemrtví o sobě dávají vědět. Jsem tu správně, ve staré opuštěné kryptě, kde se hraje pravý nefalšovaný death metal. "Origins Of Malevolence" je deskou, která exhumuje vaši mysl! Velmi dobře!

Asphyx says:


A freshly opened grave. A disintegrating body. Nibbled bones, ubiquitous death. It is like an exhumation of your mind, deadly fear is going into your veins. I am in the world behind a black curtain. I am in the tomb. I listen to the new album by American band CARNAL NECROSIS

Every time I meet similar bands I am so happy. There should be someone who will carry the flag of the old school death metal proudly and CARNAL NECROSIS do a great job with it. If you fancy to go into a mass grave where similar old real bands meet, then do not hesitate. Those Americans play what you need.“Origins of Malevolence” is the essence of what I like about death metal. It has switches between fast and pressured passages with rotting songs and raw sound. Those Americans absolutely honour the old school. And that is very very good. I feel like a grey grave digger who has just opened an abandoned grave. Inside are old ancient metal writings. CARNAL NECROSIS cites from those writings like experienced craftsmen. In addition, there is a lot of darkness, a patina of cracked coffins and the desire to destroy the world. Above the tombstones floats black bloody mist. From the morgue sound strange sounds. I am in the right place, in an old abandoned crypt where sounds the real death metal. “Origins of Malevolence” is an album which will exhumes your mind! Very good!

tracklist:
Necromania
Feeble Faith

Blood Feasting
Infernal Species
Shadow Of The Sheep
Demented Torment


band:

Shane Hayes – Vocals

Eli Castillo – Guitars
Andrew J Bowen – Bass
Nick Crowell – Drums


Share this games :

TWITTER