Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. října 2017

Home » » Recenze/review - CASKET - Unearthed (2017)

Recenze/review - CASKET - Unearthed (2017)


CASKET - Unearthed
CD 2017, Blow Jack Records

for english please scroll down

Mezi starými náhrobky se vznáší hustá mlha. Umíráček zvoní, z nedaleké márnice jsou slyšet podivné zvuky. Je půlnoc a já čekám na prvního nemrtvého. Ze země náhle vystřelí kostnatá ruka, už je zde, mezi námi! Vypadá to, že záhrobí vydalo další svědectví. Do uší mi hraje novinka německých CASKET. Pravý nefalšovaný death metal!

Ozvěny ze záhrobí, dunivý starý smrtící kov. Kdo bude další na řadě? Tančím nekonečný tanec s těmi nejkrásnějšími zombie. "Unearthed" je albem plným klasických motivů, velmi dobrého zvuku a zapamatovatelných valivých melodií. Smrt si dává rande s peklem. Oceňuji temnou atmosféru, šílenství v očích i patinu rozpadajících se plesnivých rakví. Zastavte své kroky v dnešním šíleném světě a slyšte hudbu nemrtvých!"Unearthed" je poctivou death metalovou nahrávkou. Opravdu připomíná noční procházku po vašem oblíbeném hřbitově. Tam někde mezi hroby musela být stvořena a tam její síla vynikne nejvíce. Je ale také pravdou, že nepřináší nic nového. Všechno zde již bylo a nápady nejsou z nejoriginálnějších. Jenže komu to vadí? Vždyť nejdůležitější je nakonec stejně nálada. A ta je na desce dokonale mrtvolná. Tradice je zde smíchána se zkaženou krví, odhodláním a zkušenostmi. CASKET opět jasně dokázali, že perfektně rozumí hrobnickému řemeslu. Výsledkem je nahrávka, která ctí kořeny stylu takovým způsobem, že vám pukne lebka tlakem. Poctivý death metal staré školy, který zabíjí na potkání! Velmi dobře!Asphyx says:

There is a dense fog among the old tombstones. The dying bell tolling, and strange sounds come from the nearby mortuary. It's midnight and I'm waiting for the first undead. A skeletal hand suddenly flies from the ground, he's here, among us! It looks like the tomb murmurs. The novelty from German CASKET plays in my ears. Real true death metal!

Echoes from the tombstones, tantalizing old deadly metal. Who's next in line? I dance endless dance with the most beautiful zombies. "Unearthed" is an album full of classic motifs, very good sound and memorable rolling melodies. Death makes a date with hell. I appreciate the dark atmosphere, madness in the eyes and patina of decaying mouldy coffins. Stop your steps in today's mad world and hear the music of the undead!

"Unearthed" is an honest death metal record. It really reminds you of a night walk around your favourite cemetery. Somewhere there between the tombs had to be created. But also is true that it does not bring anything new. Everything has been here and the ideas are not the most original. But who cares? After all, the most important thing is finally the mood. And that's perfectly deadly. Tradition is mixed with rotten blood, determination and experience. CASKET again clearly proved that they perfectly understand the craft of a graveyard. The result is an album that honours the roots of the style in such a way that your skull breaks with pressure. The honest death metal of the old school that kills at the meeting! Very good!

LINE-UP:
Susi (Bass), Schorsch (Guitars/Vokills), Marinko (Drums)

Share this games :

TWITTER