Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 27. října 2017

Home » » Recenze/review - CRYPTIC FOG - Staring Through the Veil (2017)

Recenze/review - CRYPTIC FOG - Staring Through the Veil (2017)


CRYPTIC FOG - Staring Through the Veil
CD/LP/TAPE, Blood Harvest

for english scroll down please

Země je zmrzlá a zkřehlá, lidé kolem smutní. Poslední věci člověka neradno podceňovat. Co na tom, že zase jednou pohřbíváme čiré zlo? Tenhle bastard všem jen škodil. Jenže jeho přání je svaté. Chtěl pravý pohřeb do země. Kopu dál, házím lopatou hlínu a myslím na Smrt. Poslouchám novou desku amerických black deathařů CRYPTIC FOG.

Až se jednou rozlezou červi v mém nebohém těla a nahlodají mou duši, tak už mi bude všechno jedno. Zbude mi jen pravý nefalšovaný smrtící kov. Troufám si tvrdit, že podobné desky jako "Staring Through the Veil" si rád a s chutí vezmu do své dubové rakve. Mají v sobě totiž otisk starých death metalových časů, jsou plné temnoty a zla. Budou mi tak velmi příjemným průvodcem na onom světě."Staring Through the Veil" poslouchám stále dokola a nemůžu se zbavit dojmu, že mě právě někdo sleduje. Má v očích nenávist a bělmo podlité krví. V ruce drží nůž a jde mi po krku. Natolik je album syrové, ošklivé, zlé ze své podstaty. Ta atmosféra starých pohřebišť je cítit na každém kroku. Morbidní vokály, zvuk jak z toho nejhlubšího undergroundu. K tomu navíc několik náklaďáků špíny, hnisu, odmítání dobra. Mám neodbytný pocit, že mi právě někdo rozřezal vnitřnosti na malé kousky, zapálil je černým ohněm a zanechal v mém těle hnis. Ano, mí milí přátelé, takhle má vypadat poctivý a reálný black/death metal zahraný s temným odhodláním v srdci. A teď už mě prosím omluvte, musím dokončit svoji práci. Vykopu tenhle hrob a nechám se zasypat náloží šílených skladeb z alba "Staring Through the Veil". Skvělá deska, nahraná na onom světě!


Asphyx says:


He world is frozen and crooked, people around are sad. You should not underestimate the last things of man. Who cares that once again we are burying pure evil? This bastard hurt everyone. But his wish is holy. He wanted to be buried in the ground. I am digging, throwing the dirt with my shovel and I am thinking about Death. I listen to the new album by American black death band CRYPTIC FOG.

Once I will have worms everywhere in my poor body, they will bite my soul and then nothing will matter. There will be just the real death metal. I think that similar albums like “Staring Through the Veil” will be with me in my oak coffin. They have the print of old death metal times inside of them, they are full of darkness and evil. So that is why I think they will be a great guide to the world beyond for me. 

“Staring Through the Veil” is an album which I listen again and again and I cannot get rid of the impression that someone is watching me. He has hate in his eyes and his eyes are full of blood. He has a knife in his hand and he wants to cut my neck. This album is so raw, ugly and evil from its nature. The atmosphere of old graveyards, that is something you can feel everywhere. Those morbid vocals, the sound is like from the deepest underground. There are also several trucks of dirt, pus and rejection of good. I have an insuperable feeling that someone just cut my organs into small pieces, burned it with black fire and let a fester in my body. Yes, my dear friends, this is how the real and hones black/death metal should sound like played with dark determination in the heart. And now excuse me, I have to finish my job. I have to dig this grave and let the mad songs from the album “Staring Through the Veil” to cover me. Great album which was recorded in the world beyond!


http://bloodharvestrecords.bandcamp.com/album/staring-through-the-veil-12lp-cd-tape
Share this games :

TWITTER