Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 17. října 2017

Home » » Recenze/review - EXHUMED - Death Revenge (2017)

Recenze/review - EXHUMED - Death Revenge (2017)


EXHUMED - Death Revenge
CD 2017, Relapse Records

for english please scroll down

Už jedou, jedou pro tebe. Sanitka s divnou sirénou se řítí tmou, smogem a beznadějí. Nemocnice na kraji města, v opuštěné čtvrti. Naloží tě na nosítka. Sestřička s úchylným úsměvem, sen každého chlapa, ti pustí žilou. Svět náhle zčerná a probudíš se až na operačním sále. Pitvání živých těl přináší spoustu potěšení. Obzvlášť, když jsou doktoři jedni z neprověřenějších, EXHUMED.

Letos přicházejí s dalším albem, ostrým jako čerstvě nabroušený skalpel. Kdo bude další na řadě? Kdo bude exhumován? Hlásím se dobrovolně.


"Death Revenge" je nebývale pestrým albem. Mísí se v něm v zajímavém poměru death, grind, thrash metal. Vše je dávkováno s citem, zkušenostmi, odhodláním, se shnilou jiskrou v oku. Skladby jsou narušovány kousky vážné muziky a nahrávka tak občas ztrácí sílu. Připadá mi chvílemi roztříštěná. Jinak ale nemám žádných námitek. Vše odsýpá jak má, krve by se ve mě při poslechu nedořezal. Klip ke skladbě "Night work" nechá vzpomenout na slavné riffy SLAYER a METALLICY. Nijak mi to nevadí, zbytek songů je totiž tou správnou očistou mého mozku. "Death Revenge" možná některé fanoušky trošku zpočátku odradí, ale věřte tomu, že časem album vyroste do pořádně krvavé podoby. Líbí se mi zvuk, obal i určitá neurvalost a rebelie, které z jednotlivých záseků slyším. Rád budu opět pokusným tělem v nemocnici plné šílených doktorů. Poctivá pitva v podání těch nejpovolanějších. Velmi dobré album!


Asphyx says:

They're coming, they're coming for you. The ambulance with a strange siren is rushing through darkness, smog and hopelessness. Hospital on the outskirts of town, in an abandoned neighborhood. You will be put on a stretcher. A nurse with a grinning smile, the dream of every guy, draws blood from the vein. The world suddenly turns black and you wake up at the operating room. Performing autopsies of living bodies brings plenty of pleasure. Especially when the doctors are one of the most entrusted, EXHUMED.

This year they come with another album, sharp as a freshly sharpened scalpel. Who's next in line? Who will be exhumed? I am a volunteer.


"Death Revenge" is an unusually varied album. It blends in an interesting portion of death, grind, thrash metal. Everything is done with feel, experience, determination, with a rotten spark in the eye. Tracks are disturbed by bits of classic music, so recording sometimes loses power. It looks fragmented for a while. Otherwise, I have no objections. Everything is draining as it should be. The "Night Work" music movie remembers the famous SLAYER and METALLICS riffs. I do not mind, the rest of the songs are the proper purgation of my brain. "Death Revenge" may be can disappointing some fans, but believe that the album will grow into a bloody appearance. I like the sound, the cover and the certain rigidity and rebellion that I hear from each of the mistakes. I'd love to be an experimental body again in a hospital full of mad doctors. Honest autopsy made by the most entrusted. Very good album!

Tracklisting:
"Death Revenge Overture”
"Defenders Of The Grave”
"Lifeless”
"Dead End”
"Night Work”
"Unspeakable”
"Gravemakers Of Edinburgh”
"The Harrowing”
"A Funeral Party”
"The Anatomy Act Of 1832”
"Incarnadined Hands”
"Death Revenge”
"Death Revenge Underture” (Bonus Track)
"A Lesson In Violence” (Bonus Track)


band:
Bud Burke - lead guitar, vocals
Matt Harvey - vocals, guitar
Mike Hamilton - drums
Ross Sewage, bass, vocals

Share this games :

TWITTER