Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 23. prosince 2017

Home » » Recenze/review - ACID WITCH - Evil Sound Screamers (2017)

Recenze/review - ACID WITCH - Evil Sound Screamers (2017)


ACID WITCH - Evil Sound Screamers
CD, LP, Hells Headbangers

for english please scroll down

Nasedni do auta a vezmi svoji holku do kina. Můžete se líbat na zadním sedadle, zatímco na obrazovce budou vylézat zombie z hrobů. Tvá milá bude povolnější, uvidíš! Každý se bojí rád, všichni milujeme takové to lehké chvění v břiše při sledování hororů. Až pak budete u vás doma, nezapomeň jí pustit novou desku amerických maniaků ACID WITCH

Ta krásně doplní celý večer plný temných stínů. Filmy z osmdesátých let narvané vraždícími monstry, krve a nedokonalých triků. O to tady jde a před poslechem "Evil Sound Screamers" je vyloženě doporučuji. Psychedelický doom metal, death metal, tajemno a strašidelná nálada. Mám zase chuť na pořádně krvavý steak, jdu si pustit novou desku znovu.


Je to ještě sen nebo už noční můra obživla? Nechám na vás, čemu věříte. Já věřím v nové album "Evil Sound Screamers". ACID WITCH nám letos umíchali špinavý koktejl plný krve, špíny, tajemna a atmosféry starých opuštěných domů. Odkazy na CATHEDRAL, ELECTRIC WIZARD, DRUID LORD (ale i třeba ALICE COOPERA, AUTOPSY, KING DIAMOND). Duch osmdesátých let, ale i určitá nostalgie po starých dobrých časech. Tohle všechno z novinky cítím a neskutečně si to užívám. Jakoby přede mnou ožívaly postavy z románů Stephena Kinga a šly mi po krku. Proč vidím všude na zdech krvavé skvrny? A proč se v chodbě pořád ozývají divné zvuky? Můžu já za to, že bydlíme v bytě, kde se kdysi stala vražda? Album se mi usadilo v hlavě i v morku mých kostí. Jsem jím pohlcen. Ať půjdete ven, tak si dejte velký pozor, mám vtíravý pocit, že nás někdo sleduje. Novinka je mocným albem, šíleným filmem, který se neskutečně povedl. Pozdravujte nemrtvé, já jdu nabídnout své milé, jestli nechce vzít zase do kina. Nůž si vezmu pro jistotu s sebou. Vynikající nahrávka, která připomíná staré hororové filmy! 


Asphyx says:

Get in the car and take your girl to see a movie. You can kiss in the backseat while the zombies from the tombs will climb on the screen. Your girl will be calmer and she will let you do almost anything, you will see! Everyone likes to be afraid, we all love the slight trembling in the stomach while watching horrors. And then when you will get home, do not forget to play the new album by American maniacs ACID WITH to her. 

This album will nicely fulfil the whole evening full of dark shadows. Movies from the 80s which are full of murdering monsters, blood and imperfect tricks. This is what is going on and before listening to the album “Evil Sound Screamers” is just recommendable. Psychedelic doom metal, death metal, darkness and spooky mood. Again, I want to have a very bloody steak and I go to play the new album.

Is it still a dream or is it a nightmare which became alive? I will let you to believe what you want. I believe in the new album “Evil Sound Screamers”. ACID WITCH mixed a dirty cocktail full of blood, dirt, darkness and the atmosphere of old abandoned houses. Links to bands like CATHEDRAL, ELECTRIC WIZARRD, DRUID LORD (but also ALICE COOPER, AUTOPSY, KING DIAMOND). The spirit of the 80s but also the nostalgia of the good old days. I can feel all of this from this album and I enjoy it very much. It feels like characters from Stephen King novels became alive and went for me. Why do I see bloody stains on the wall? And why are there strange sounds in the hallway? I cannot do anything about the fact that we live in a flat where someone was murdered. This album got stuck in my head and in my bones. I am absorbed with it. When you go outside be careful, I have a feeling that someone is watching us. The new album is very powerful, mad movie which is very good. Say hi to the undead, I am going to offer my girl a ride to the cinema. But I will take my knife, just in case. Excellent album which reminds me old horror movies!Share this games :

TWITTER