SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. ledna 2018

Home » » Recenze/review - HOODED MENACE - Ossuarium Silhouettes Unhallowed (2018)

Recenze/review - HOODED MENACE - Ossuarium Silhouettes Unhallowed (2018)


HOODED MENACE - Ossuarium Silhouettes Unhallowed
CD 2017, Season of Mist

for english please scroll down

Nad hřbitovem se stahují mračna. Obloha zčernala a mé kroky šustí jako dvě háďata mezi náhrobky. Smrti je všude kolem tolik, že je až hmatatelná. Z nebe prší černá krev. Mlha, pláč a chladné večery. Chodím sem každý den za tebou. Šeptám opatrná slova touhy. Poslouchám novou desku death/doomových HOODED MENACE a mám pocit, že se každou chvíli setkáme.

Záhrobní knihy okultních věd byly opět otevřeny, aby vydaly další svědectví o smutku, špíně, chladu a samotě lidského utrpení. "Ossuarium Silhouettes Unhallowed" je albem, které vás zklidní na dlouhých procházkách po hřbitově, kde již dávno leží i vaše tělo.Sedím na kamenné lavičce uprostřed lesu křížů. Otevírám krásný booklet, obdivuji obal Adama Burkeho. Nasávám smutnou a studenou atmosféru skladeb, čerpajících inspiraci/podobnost třeba u takových WINTER, ASPHYX, COFFINS, ACID WITCH, DRUID LORD, starých PARADISE LOST, AUTOPSY. Finové navíc dovedou vytvořit krásně plesnivou náladu čerstvě exhumovaných hrobů. Vidím před sebou ostatky sebe samého. Nemůžu se nabažit jiskřivě mrazivého vzduchu kolem. Letos jsou HOODED MENACE možná méně syrovější, ale o to víc působí chladněji. Zahalte své tváře do kápí, proměňte se v prach z něhož jsme kdysi všichni vzešli. "Ossuarium Silhouettes Unhallowed" považuji za bolestivé, drásající album, plné samotné krásy umírání. Death doom metal z onoho světa, který vás pozve na výlet bez konce! Vynikající pohřební hostina!


Asphyx says:

There are dark clouds above the cemetery. The sky blackened and my steps are rustling like two baby snakes between the tombstones. Death is everywhere around and you can almost feel its presence. Black blood is raining from the sky. Fog, crying and cold nights. I walk here every day to see you. I whisper careful words of desire. I listen to the new album by the death/doom band HOODED MENACE and I feel that we will meet each other very soon.


The sepulchral books of the occult sciences were reopened to give further testimony of sadness, dirt, cold and the loneliness of human suffering. “Ossuarium Silhouettes Unhallowed” is an album which will make you calmer during long walks along the cemetery where your body has already been buried. 

I am sitting on a stone bench in the middle of a cross forest. I open a beautiful booklet, admiring the cover by Adam Burke. I inhale the cold and sad atmosphere of the songs which draws inspiration/similarity from WINTER, ASPHYX, COFFINS, ACID WITCH, DRUID LORD, old PARADISE LOST, AUTOPSY. Those Finns are able to create a beautifully mouldy mood of freshly exhumed graves. I can see the remains of myself in front of me. I cannot get enough of the sparkly frozen air around me. This year, HOODED MENACE are a little bit rawer but definitely more cold. Cover your faces in a hood, turn yourself into a dust from which we all once came. “Ossuarium Silhouettes Unhallowed” is painful, racing album full of the beauty of dying. Death doom metal from the world beyond which will invite you on an endless trip! Excellent funeral fest!


tracklist:
Sempiternal Grotesqueries 
In Eerie Deliverance 
Cathedral of Labyrinthine Darkness 
Cascade of Ashes 
Charnel Reflections 
Black Moss


band:
Lasse - Lead and Rhythm Guitar 
Teemu - Rhythm Guitar 
Harri - Vocals
Otso - Drums 
Antti - Bass

Share this games :

TWITTER