Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. ledna 2018

Home » » Recenze/review - PESTILENCE - Hadeon (2018)

Recenze/review - PESTILENCE - Hadeon (2018)


PESTILENCE - Hadeon
CD 2018, Hammerheart Records

for english please scroll down

Držím v ruce velkou žhnoucí kostku. Tepe a pálí mě v rukou. Různě se mění. Je ukována z nových kovových materiálů. Připomíná magma, které vysílá a zároveň přijímá z vesmíru temnou energii. Stal jsem se médiem, transcendentální bytostí, která do sebe nasává obrovskou sílu.

Nové album "Hadeon" slavných PESTILENCE je pro mě velkým překvapením v pozitivním slova smyslu. Patrickovi Mamelimu a jeho věrným se povedlo vydat desku, která mě již po několika setkáních vtáhla přímo do sebe. Technika se zde potkává s chladným odříkáváním temné mantry. Během poslechu neustále zakláním hlavu a hledím k černé obloze.


PESTILENCE letos kombinují komplikované, moderně znějící riffy, se skvělým zvukem ve velmi zajímavém poměru. Hudba je tentokrát současná a klasická zároveň. Na "Hadeon" nalezneme tradiční valivé pasáže, které jsou jasným poznávacím znamením kapely, tak i umně vložené technické prvky. Ty nijak neruší, neodpoutávají pozornost. Naopak, celou nahrávku zpestřují a posouvají ji do nových oblastí. Perfektní je produkce (mastering Dan Swano) i obal (Michal Loranc). Album se ve výsledku neskutečně dobře poslouchá, je doslova žhnoucí, se spoustou různých zákoutí, které mám velkou chuť stále objevovat. Příznivci předchozích dvou počinů budou asi lehce zklamáni, možná čekali víc jazzu a experimentů, ale současná tvář a podoba PESTILENCE mi velmi vyhovuje. Připomínají mi stroj na zabíjení z blízké budoucnosti. Vynikající deska, ze které sálá černá energie na všechny strany!Asphyx says:


I am holding a burning dice in my hand. It is beating and burns in my hand. It changes. It is forged from new metal materials. It reminds magma which emits and accept dark energy from the universe. I have become a medium, a transcendental being which draws a great power in itself.

The new album “Hadeon” of the famous band PESTILENCE is a very positive surprise for me. Patrick Mameli and his loyal ones managed to release an album which dragged me into itself. The technique meets the cold chanting of the dark mantra meets here. While listening I keep staring at the black sky.


PESTILENCE combine complicated and modern-sounded riffs with great sound in a very interesting rate this year. The music is up to date and classic at the same time. On “Hadeon” we can find traditional rolling passages which are a clear signature of the band but also there are artificially incorporate technical elements. They are not disturbing, does not distract you. More like the opposite, the whole recording is spiced up with them and they move the album to different levels. Perfect production (mastering Dan Swano), perfect cover (Michal Loranc). The album is very easy to listen to, it is glowing with fire with many various corners which I want to keep discovering. All supporters of the previous two albums might be quite disappointed, they might prefer more jazz and experiments. But the current face of PESTILENCE is very suitable for me. They remind me a killing machine from the near future. Excellent album which is glowing dark energy to all sides!

tracklist:
1. Unholy Transcript 
2. Non Physical Existent 
3. Multi Dimensional 
4. Oversoul 
5. Materialization 
6. Astral Projection 
7. Discarnate Entity 
8. Subvisions 
9. Manifestations 
10. Timeless 
11. Ultra Demons 
12. Layers of Reality 
13. Electro Magnetic

band:
Patrick Mameli – Leadguitar/Vocals 
Santiago Dobles– Lead guitar 
Tilen Hudrap - Bass
Septimiu Harsan - Drums

Share this games :

TWITTER